Природничі науки. 2 частина. 11 клас. Гільберг

Бережіть літосферу

Літосфера має фундаментальні властивості, які потрібно брати до уваги під час вивчення її та аналізу геологічного процесу, а також процесу еволюції літосфери. Найважливіші з них — мінливість, неоднорідність і дискретність.

Найважливішою властивістю літосфери є її мінливість. Мінливість літосфери в часі й просторі відповідає формам існування матерії. Зміна літосфери в часі, що фіксують як зміну її компонентів, їхніх відносин (структури) і властивостей, є геологічним процесом розвитку Землі. Зміна літосфери в часі або її рух — причина нестаціонарності фізичних полів, зокрема, причина виникнення їхніх аномалій. Просторово-часова нестаціонарність фізичних полів зумовлює рух літосфери.

Неоднорідність літосфери виявлено на всіх рівнях її організації: у вигляді структурної поверховості, ярусності, фаціальної мінливості, шаруватості, а також відмінності текстури, показників властивостей ґрунтів і заходів їх розсіювання в головних напрямках мінливості та за глибиною.

Вияви дискретності полягають у пустотності, тріщинуватості, пористості, тектонічному порушенні твердої речовини цієї оболонки. Рідкий, газовий та біологічний складники зумовлюють дискретність твердої фази літосфери. Кристалічна структура мінералів є свідченням організаційних властивостей літосфери.

Літосфера є матеріальною основою для сфери живої речовини (біосфери), оскільки в ній формуються ґрунти й ландшафти. У наш час вони зазнають істотних змін унаслідок господарської діяльності людини. Це стало причиною виникнення в геології нового напряму — екогеології, яка вивчає літосферу з погляду її екологічних властивостей (мал 4.23).

Мал. 4.23. Екологічні властивості літосфери

Інтенсивний розвиток промисловості призвів до того, що людина та літосфера останнім часом надзвичайно погано вживаються одна з одною: забруднення літосфери набуває катастрофічних масштабів. Сталося це внаслідок зростання обсягу промислових відходів укупі з побутовим сміттям та використання в сільському господарстві добрив й отрутохімікатів, що негативно впливає на хімічний склад ґрунту та організми (мал. 4.24). Учені підрахували, що на рік на одну людину припадає сміття масою близько тонни, зокрема практично нерозкладаних відходів масою близько 50 кг. Наразі забруднення літосфери стало актуальною проблемою, оскільки природа не в змозі впоратися з нею самостійно: самоочищення земної кори відбувається вкрай повільно, а тому шкідливі речовини поступово накопичуються і з часом негативно впливають і на основного винуватця виниклої проблеми — людину.

Мал. 4.24. Терикони — відвали, штучні насипи з порожніх порід, витягнутих під час підземної розробки покладів вугілля й інших корисних копалин (а); сміттєзвалище (б)

ПОДУМАЙТЕ Й ВІДПОВІДАЙТЕ

 • 1. Оцініть за допомогою глобуса або географічної карти відстань між Африкою та Південною Америкою. Розрахуйте, скільки років пройшло з тих пір, як вони припинили бути єдиним материком, якщо швидкість дрейфу становила 1 см/рік.
 • 2. Поясніть, що називають тектонічними рухами. Опишіть види тектонічних рухів.
 • 3. Назвіть літосферну плиту, на якій ми живемо, та плити, які з нею межують. Поясніть, як вони рухаються одна відносно одної.
 • 4. Схарактеризуйте наслідки зіткнення літосферних плит.
 • 5. Поясніть, що відбувається в місцях розходження літосферних плит.
 • 6. Наведіть докази вертикальних рухів земної кори. Спрогнозуйте зміни, що можуть відбутися внаслідок її опускання.
 • 7. Поясніть роль тектонічних рухів у процесі формування рельєфу земної поверхні.
 • 8. Розкрийте причини утворення складок земної кори.
 • 9. Нанесіть на контурну карту сейсмічні пояси Землі. Назвіть причини утворення їх.
 • 10. Розтлумачте вислови: «Історія є географією в часі, а географія — історією в просторі»; «Географія розповідає нам про землю, як про житло; історія ж — про неї, як про цвинтар».
 • 11. Проаналізуйте уривки літературних творів і вставте пропущені слова:

а) «Минуло трохи більше року як... обернув пишну Мессіну в груду каміння. Була весна, море було спокійне і синє, небо — так само, сонце обливало помаранчеві сади по горбах, і, дивлячись з парохода на сірий труп міста, я не міг уявити собі тої страшної ночі, коли земля у грізнім гніві так легко струснула з себе величний город, як пес струшує воду, вилізши з річки...»1;

б) «З жерла... летіло велетенське розпечене.... Лопнув верх... гори, і вниз потекла червона, мов розтоплений чавун, горяща...»2; в) «Там б’ють гарячі джерела і один маленький.... Трава, кущі — зелені увесь рік»3; г) «Гостроверхі хребти, один раз грубо зламані... бурями, вистоювали віки й роки»4; д) «версія... здавалась найвірогіднішою, але й вона не витримувала критики, оскільки жодний... не зареєстрував поштовху»5.

 • 12. Назвіть види продуктів вивітрювання.
 • 13. Поясніть: а) унаслідок чого відбувається хімічне вивітрювання; б) чому в областях, де переважають аридні, полярні або високогірні ґрунти з малим запасом води, переважає фізичне вивітрювання, натомість у субтропіках і тропиках — хімічне; в) чому На Місяці не відбувається вивітрювання.
 • 14. Проаналізуйте з огляду на вивчене уривок із книги О. Ферсмана (Ферсман Олександр Євгенович, 1883—1945, Росія) «Цікава мінералогія» й визначте, про що йдеться в ньому: «...перейдемо до твердої землі. Тут царство могутніх діячів земної поверхні — вугільної6 кислоти, кисню й води. Поступово й неухильно нагромаджуються тут піщинки кварцу, вугільна кислота заволодіває металами (кальцієм і магнієм), силікати глибин руйнуються й перетворюються на глини.

1 Михайло Коцюбинський «Хвала життю».

2 Микола Трублаїні «Син мисливця».

3 Юрій Логвин «Райські коні».

4 Марія Матіос «Москалиця».

5 Андре Моруа «З "Життя людей"».

6 Карбонатної.

Вітер і сонце, вода й мороз допомагають цьому руйнуванню, несучи щорічно до п’ятдесяти тонн речовини з кожного квадратного кілометра землі. Під покровом ґрунту глибоко тягнеться світ руйнування, і до п’ятисот метрів у глибину йдуть процеси зміни, усе слабшаючи у своїй силі й замінюючись нижче новим світом утворення каменю. Таким ввижається нам неорганічне життя земної поверхні. Усюди навколо нас йде напружена хімічна робота. Усюди старі тіла переробляються в нові, осади лягають на осади, нагромаджуються мінерали; зруйнований і вивітрений мінерал змінюється іншим, непомітно на вільну поверхню лягають нові й нові шари. Дно океану, мулисті маси болота або кам’янисті русла річок, піщані моря пустелі — усе має зникнути або в потоках плинної води, або в поривах вітру, або ж стати надбанням глибини, укрившись новим шаром каменю. Так, поступово, продукти руйнування Землі, уникаючи влади діячів поверхні й закрившись новими опадами, переходять у чужі їм умови глибин. А в глибинах породи воскресають в абсолютно новому вигляді. Там вони стикаються з розплавленим океаном магми, який проникає в них, то розчиняючи, то знову викристалізовуючи мінерали. Так опади поверхні знову стикаються з магмою глибин, і частинка кожного речовини проходить багато разів свій довгий шлях у вічному русі. Камені живуть і змінюються, відживають і знову перетворюються на нові камені».

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

 • 1. Моделювання тектоніки плит.
 • 2. Пангея власноруч.
 • 3. Сейсмограф власноруч.

Розгляньте комікси, наведені далі, і складіть правила поведінки під час землетрусів. Можете також розробити пам’ятки, плакати тощо.

ЗАХИСТ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

 • Дослідження сейсмічно активних територій України та світу.
 • «Урановий щит» і максимально можливий бал землетрусу певної місцевості.
 • Катастрофічні землетруси та виверження вулканів в історії людства.