Природничі науки. 1 частина. 11 клас. Гільберг

Логіка і емоції

Емоційним еквівалентом пізнавального інтелекту (IQ) є EQ — емоційний інтелект — показник нашої здатності до спілкування, уміння усвідомлювати свої емоції і розуміти почуття інших людей.

Емоційний інтелект — це поняття, яке вражає одночасною простотою і глибиною. Його дієвість і вплив можна зрозуміти, поглянувши на такі сфери життя:

 • навчання в школі або робота. Розвинений емоційний інтелект допомагає прокладати курс через складності соціального життя в школі чи на робочому місці, бути лідером і надихати інших, а також вдало будувати професійну кар’єру;
 • фізичне здоров’я. Нездатність керувати емоціями часто свідчить про нездатність керувати стресом, що може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям. Неконтрольований стрес сприяє підвищенню кров’яного тиску, пригнічує імунну систему, підвищує ризик серцевого нападу й інсульту, сприяє розвитку безпліддя та пришвидшує процеси старіння. А розвинений емоційний інтелект допомагає значно знижувати рівень стресу;
 • ментальне здоров’я. Неконтрольовані емоції і стрес роблять людину вразливою перед тривожністю і депресією. Здатність розуміти, сприймати та керувати емоціями захищає вас від ризику самотності й ізоляції;
 • взаємини та стосунки. Розуміння власних емоцій і вміння контролювати їх, дають людині змогу ліпше виражати свої почуття і розуміти, як почуваються інші люди. Завдяки цьому спілкування стає ефективнішим, а стосунки на роботі та взаємини в особистому житті — продуктивнішими й досконалішими.

Те, що емоційний інтелект зачіпає такі важливі сторони життя людини, доводить цінність його та необхідність розвитку.

Самосвідомість в емоційному інтелекті спонукає нас зрозуміти, у яких стосунках із власними емоціями ми перебуваємо. Ідеться про:

 • переживання почуттів, що час від часу змінюють одне одного;
 • відслідковування фізичних відчуттів (у животі, у горлі, у грудях тощо), які супроводжують емоції;
 • уміння відчувати особисті почуття і емоції гніву, суму, страху, радості, супроводжувані певними виразами обличчя;
 • переживання почуттів настільки сильних, що вони помітні як самій людині, так і людям навколо неї;
 • звертання уваги на емоції і врахування їх під час прийняття рішень.

Самоконтроль починається з усвідомлення емоцій. Емоції, як пазли певної інформаційної картини, розповідають нам про нас самих. Опанування і контролювання дають змогу приймати конструктивні рішення.

Керування стосунками відбувається через усвідомлення емоцій, здатність розпізнавати й розуміти, що відчувають інші люди. Це допомагає ефективно розвивати додаткові соціальні чи емоційні навички, які роблять стосунки ефективнішими, пліднішими й повнішими. Керуванню стосунками сприяють: ефективне використання невербального спілкування, застосування гумору для зменшення стресу, сприйняття конфлікту як можливості розвивати ближчі стосунки (мал. 10.14).

Мал. 10.14.

Пригадайте ситуацію, за якої вам (або комусь із ваших друзів або знайомих) довелося пережити такі емоції.

Незабаром у вашому житті відбудуться зміни: замість звичної школи й друзів, з якими ви разом долали стежки шкільного життя, ви потрапите до нових колективів, у нові умови навчання або праці, у нові життєві обставини. І реалізуватися в суспільстві як неповторна особистість яка прагне власного успіху й успіху України, відповідальним громадянином якої ви є, неодмінно зможете, якщо постійно розвиватимете свої здібності, знання, уміння й навички. Адже швидкозмінне суспільство висуватиме все більші й більші вимоги (мал. 10.15). І не виключено, що незабаром вам доведеться конкурувати зі штучним інтелектом.

Мал. 10.15. Передбачити майбутнє ми не можемо, проте зрозуміло одне: знання і уміння вчитися завжди стануть у пригоді. Тому не бійся гризти граніт науки й формувати в голові нейронні зв’язки!

ПОДУМАЙТЕ Й ВІДПОВІДАЙТЕ

 • 1. Поясніть: а) чим соматична нервова система відрізняється від вегетативної; б) чи можна змінити тип вищої нервової діяльності; в) чи можливо лише завдяки безумовним рефлексам пристосуватися до мінливих умов навколишнього середовища; г) який взаємозв’язок є між першою і другою сигнальними системами; д) чому слово вважають «сигналом сигналів».
 • 2. Схарактеризуйте основні відмінності між безумовними й умовними рефлексами.
 • 3. Прокоментуйте: а) вислів Мішеля де Монтеня1: «Добре влаштований мозок вартий більшого, ніж добре наповнений»; б) українські прислів’я «Не на користь читать, коли тільки вершки хапать», «Чого навчився, того за плечима не носить», «Вік живи, вік учись», «Навчай інших — і сам навчишся».
 • 4. Наведіть приклади, коли всупереч інстинкту самозбереження людина здійснює героїчні вчинки. Висловте й обґрунтуйте припущення, чому вона це робить.
 • 5. Висловте своє ставлення до випадків, коли мати, народивши дитину, відмовляється від неї. Поясніть, чому люди переважно негативно ставляться до такої поведінки.

1 Мішель Екем де Монтень, 1533-1592, Франція.

 • 6. Визначте типи темпераментів героїв твору І. С. Нечуя-Левицького1 «Кайдашева сім’я». Поясніть свій вибір. Наведіть приклади холериків, сангвініків, флегматиків і меланхоліків, що є героями інших літературних творів.
 • 7. Визначте тип темпераменту кожного з чотирьох апостолів, зображених на картині Альбрехта Дюрера2 «Чотири апостоли» (мал. 10.16, а), і мучителів Христа, зображених на картині Ієроніма Босха3 «Коронування терновим вінцем» (мал. 10.16, б).

Мал. 10.16

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

ЗАХИСТ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЄКТІВ

 • Біохімічна природа емоцій.
 • Стрес: користь і шкода.
 • Методи навчання (швидке читання, ейдетика тощо).
 • Психічне здоров’я людини.
 • Еволюція соціальної поведінки й альтруїзму в людини.
 • Вплив свідомості людини та колективної свідомості соціуму на світ.
 • Моделювання світу психікою.
 • Формальна логіка.

1 Іван Семенович Нечуй-Левицький, 1838-1918, Україна.

2 Альбрехт Дюрер, 1471-1528, Німеччина.

3 Ієронім Босх, бл. 1450-1516, Нідерланди.