Природничі науки. 1 частина. 11 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Скільки нас?

Проблеми репродукції пов’язані з демографічними процесами у світі. Збільшення кількості населення світу вже створило й продовжує створювати свого роду демографічний фон для всіх інших глобальних проблем людства. Демографічна проблема постала в 70-80-х роках XX століття і має два протилежні аспекти. По-перше, викликає велику занепокоєність явище демографічної кризи або ж депопуляції населення, що вже призвело до порушень у відтворенні населення і скорочення кількості жителів в економічно розвинених державах світу. По-друге, ще більшу тривогу викликає швидке зростання населення в країнах, що розвиваються, яке називають демографічним вибухом. Не менш гострими аспектами цього є також неконтрольована урбанізація в країнах, що розвиваються, криза великих міст світу, стихійна внутрішня й зовнішня міграції тощо. Нерівномірне зростання населення в різних регіонах світу супроводжується процесом перерозподілу населення між ними.

Складність і динаміку кількості й руху населення висвітлює теорія демографічного переходу, яка пояснює відмінності в природному прирості населення різних регіонів насамперед соціально-економічними факторами.

Вирізняють три фази демографічного переходу: перша — це велика народжуваність і велика смертність, що зумовлено низьким рівнем життя населення й слабким розвитком медицини. Зараз на цьому етапі перебувають Сомалі, Малі й Чад. У другій фазі за рахунок підвищення рівня життя й поліпшення медичного обслуговування зменшується смертність за традиційно високої народжуваності. Кількість населення різко збільшується, темпи природного приросту перевищують 1,2 %. Саме на цю фазу припадає демографічний вибух — швидкі темпи зростання приросту населення (більш як 1,8 %). Така демографічна ситуація характерна для Венесуели, Болівії, Нігерії, Індії. Для третьої фази характерне зменшення народжуваності завдяки підвищенню соціально-економічного статусу жінки; смертність — у межах 0,2-0,6 %. У цій фазі перебувають країни, у яких природний приріст малий або від’ємний. Коли він знижується до 0,2 %, настає демографічна криза. Зараз її спостерігають в Україні, Німеччині, Данії, Угорщині, Росії.

Отже, з підвищенням рівня економіки території (країни, регіону) змінюються її демографічні показники. На початок XXI ст. загальносвітові показники природного приросту становлять близько 1,6 % (народжуваність — 2,55 %, смертність — 0,95 %).

Мал. 9.20. Динаміка народжуваності в країнах світу й в Україні (а), та прогнози старіння населення України (б)

Проаналізуйте наведену на малюнку 9.20 інформацію щодо динаміки народжуваності в країнах світу й в Україні (а), та прогнози старіння населення України (б). Якого висновку ви дійшли?

Серед демографічних проблем виокремлюють такі як депопуляція — систематичне зменшення абсолютної чисельності населення будь-якої країни або території як наслідок звуженого відтворення населення, коли наступні покоління чисельно менші від попередніх, так і проблема старіння націй.

Старіння — це біологічний процес утрати функцій органів, систем органів і частин тіла. Це генетично запрограмований процес. Генетичною причиною старіння може бути вкорочення теломер. Теломери — це кінцеві ділянки хромосом, що містять численні одноманітні повтори й укорочують після кожного поділу клітини. Річ у тім, що ДНК-залежна ДНК-полімераза під час реплікації не здатна подвоїти ланцюг ДНК повністю — невеликі фрагменти на кінцях лишаються нескопійованими. Це й призводить до вкорочення теломер. Доведено, що в молодих людей довжина теломер більша, ніж у людей похилого віку. Іншою причиною старіння вважають накопичення пошкоджень у клітинах. Такі пошкодження можуть відбуватися у структурі й функціонуванні ДНК, наприклад, це різноманітні точкові мутації, утрати частин генів, порушення регуляції експресії генів тощо. Усе це спричиняє припинення нормальної життєдіяльності клітин і їхню загибель. Окрім порушень у ДНК, у самій клітині чи в позаклітинному середовищі можуть накопичуватися відходи життєдіяльності. Унаслідок описаних порушень багатоклітинні організми врешті помирають.

Відповідно до еволюційних концепцій мета існування будь-якої живої істоти — продовження свого роду. Тому організм, що вже залишив нащадків, лише використовує ресурси навколишнього середовища, які могли б дістатися його дітям. Його еволюційна роль виконана, тож він має померти, звільнивши місце й вивільнивши ресурси для своїх, можливо, більш еволюційно успішних нащадків.

Старіння населення — це зсув розподілу населення за віком у бік старшого віку. Є два його вияви, коли висока частка старих людей досягається, переважно, високою тривалістю життя, так зване старіння «знизу», або за рахунок зменшення кількості дітей, так зване «старіння згори».

Вікова структура населення України свідчить про регресивний тип відтворення поколінь: у ній нараховують понад 14,3 млн пенсіонерів, з них за віком — понад 10,3 млн осіб, за інвалідністю — понад 2,0 млн осіб. У розрахунку на 1000 жителів припадає понад 300 пенсіонерів.

Шкідливі звички, забруднення води й повітря, висока густина населення, стресові умови життя — усе це призводить до вкорочення життя мешканців міст.

Проаналізуйте малюнок 9.21 і висловте вашу думку щодо цих тез: а — людяність суспільства вимірюють його ставленням до дітей і старих; б — завжди, особливо в тяжкі хвилини — спілкуйтеся з мудрими старими й малими дітьми: діти переконають, що ще не все втрачене, старі — що все можна пережити. Запропонуйте підпис до малюнка в цілому або до кожного його фрагмента.

Мал. 9.21

ПОДУМАЙТЕ Й ВІДПОВІДАЙТЕ

 • 1. Порівняйте процеси статевого дозрівання хлопців і дівчат.
 • 2. Поясніть, чому: а) попри статеві відмінності статеве дозрівання хлопців і дівчат має спільні риси; б) звідки сперматозоон знає, куди йому плисти для зустрічі з яйцеклітиною; в) чому ймовірність народження дитини з генетичними хворобами, пов’язаними з хромосомними аномаліями, зростає з віком матері, але не зростає з віком батька; г) чому мутації, що виникають у гаметах унаслідок дії алкоголю, вважають одними з найбільш небезпечних.
 • 3. Час від часу в людей народжуються близнята. Наведіть максимальну кількість причини появи близнят. Поясніть, чи можна якось впливати на ймовірність їхнього народження?
 • 4. Уважають, що гучна музика погано впливає на розвиток майбутньої дитини в утробі матері. Спростуйте або підтвердьте цю думку. Поясніть, чому навіть на ранніх етапах вагітності гучна музика може негативно впливати на дитину.
 • 5. Схарактеризуйте умови, за яких потрібно використовувати методи контрацепції, і поясніть, коли їх можна не використовувати.
 • 6. З еволюційного погляду, що швидше батьківський організм утворить нащадків і помре, то ліпше. Висловте й аргументуйте припущення, чому тривалість вагітності слона становить 20-22 місяці, а люди стають статевозрілими більше ніж через 10 років після народження.
 • 7. Проаналізуйте залежність між рівнем добробуту (ВВП) і народжуваністю за даними таблиці 9.4. Поясніть цю, здавалося б нелогічну, залежність.

Таблиця 9.4. Залежність народжуваності і смертності немовлят від рівня економічного розвитку країни

Ознаки порівняння

Країни

Розвинені

Ті, що розвиваються

Найменш розвинені

Німеччина

Японія

Туреччина

Україна

Ефіопія

Афганістан

ВВП1 на душу населення, долари США

48 111

41 275

24912

8 305

1 946

1 919

Середній вік матерів під час народження первістка

29,4

30,7

22,3

24,9

20,0

19,9

Середня кількість дітей у розрахунку на одну жінку

1,45

1,41

2,01

1,54

4,99

5,12

Кількість смертей немовлят віком до одного року на 1 000 народжених

3,4

2,0

17,6

7,8

49,6

110,6

 • 8. У Сіетлі, штат Вашингтон, під одним дахом об’єднали дитячий садок і будинок для людей похилого віку (мал. 9.22). Чотириста літніх жителів, а також кілька десятків діточок стали частиною програми Міжнародного Навчального Центру (ILC). Оцініть доцільність такого підходу. Запропонуйте підпис до малюнка 9.22.

Мал. 9.22

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

ЗАХИСТ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЄКТІВ

 • Скринінг-програми для новонароджених.
 • Разом з однокласниками й однокласницями розробіть «декларацію прав ембріона».
 • Який тип запліднення виник першим?
 • Порівняння різних способів розмноження.

1 Внутрішній валовий продукт на душу населення: заданими Міжнародного валютного фонду за 2016 рік.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.