Природничі науки. 1 частина. 11 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Будьмо на рівні!

Клітинний рівень. У процесі еволюції органічного світу клітина виявилася єдиною системою, у якій можливий прояв усіх закономірностей і властивостей живої матерії: ріст і розмноження, поглинання й виділення різних речовин, дихання й подразливість, обмін речовин і спадковість.

Усі клітини побудовані за одним принципом. У них є цитоплазма з органелами та ядро. Кожна клітина ззовні вкрита мембраною складної будови й виконує важливі функції.

Залежно від особливостей форми, розмірів і виконуваних функцій виокремлюють різні види клітин (мал. 1.11).

Мал. 1.11. Організм людини складається приблизно з 1013 клітин близько 230 різних типів (на малюнку зображено основні групи клітин). Усі вони є нащадками однієї клітини — зиготи

У кожній клітині постійно відбуваються два взаємопов’язані процеси: розпаду (катаболізму) органічних сполук складної будови на простіші та утворення (анаболізму) нових органічних сполук.

Тканинний рівень. Схожі за будовою й функціями клітини в комплексі з міжклітинною речовиною утворюють тканини, кожна з яких виконує низку певних завдань. Залежно від цього в анатомії тіла людини виокремлюють чотири групи тканин. Які саме? Ви зможете актуалізувати свої знання, проаналізувавши малюнок 1.12 і таблицю 1.2. Зробіть це.

Мал. 1.12. Тканини організму людини: 1 — епітеліальна; 2 — сполучна; 3 — м’язова; 4 — Нервова

Табл. 1.3. Типи тканин організму людини, їхні функції

Тканина

Функції'

Розташування

Епітеліальна

Одношарова

Захисна

Оболонки різних внутрішніх органів

Багатошарова

Захисна

Роговий шар шкіри

Залозиста

Секреторна

Залози зовнішньої та внутрішньої секреції

Сполучна

Опорна (кістки, хрящі)

Захисна, опорна

Скелет, органи дихання

Трофічна (кров, лімфа)

Транспортна, захисна

Серце, кровоносні судини

Жирова

Захисна, запасальна

Підшкірна клітковина, внутрішні органи

М’язова

Посмугована

Скорочувальна

Скелетні м’язи, серцевий м’яз, мімічні м’язи, м’язи язика, гортані, верхньої частини стравоходу, діафрагми

Гладка

Скорочувальна

М’язи шлунково-кишкового тракту, кровоносних судин, внутрішніх органів

Нервова

Установлення зв’язку між різними частинами організму та навколишнім середовищем

Головний і спинний мозок, нервові вузли, нерви



Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.