Підручник з Природничих наук. 2 частина. 10 клас. Гільберг - Нова програма

Підручник з Природничих наук. 2 частина. 10 клас. Гільберг - Нова програма

Зміст навчального матеріалу структуровано за модульним принципом. На початку вивчення кожної теми визначено очікуванні результати, які мають бути досягнуті учнями, передбачено посилання на джерела, які містять матеріал для актуалізації раніше вивченого, а також на додаткові джерела, які сприяють засвоєнню навчального матеріалу. Стиль викладу навчального матеріалу має ознаки науково-популярного, інформаційного та проблемного, що забезпечує сприйняття його учнями відповідної вікової категорії, та враховує той факт, що зазначений курс призначено для учнів, які не планують складати зовнішнє незалежне оцінювання із природничих предметів. Завершується кожна тема практичною частиною, що дає змогу перевірити засвоєння теоретичного матеріалу, а також сприяє реалізації діяльнісного підходу для формування практичних умінь і навичок. Система завдань і запитань може бути використана для організації різних форм навчальної діяльності на уроці та в позаурочний час.

Земля

В.1. Утворення і розвиток Землі

Портрет сучасної Землі

Таємниці народження Землі і Місяця

В.2. Форма і рухи Землі. Час

Незвична куля

Турботливий супутник

Раз оберт, два оберт

Котра година?

В.3. Внутрішня будова та геофізичні поля Землі

Подорож до центру Землі

Земля та її поля

В.4. Літосфера

Тверда оболонка планети

Пангея

Рух у нас під ногами

Дрижання й гуркіт Землі

Земля вивертається на виворіт

Зовнішні чинники формування поверхні

Бережіть літосферу

В.5. Мінерали та гірські породи

Царство каменів

Як утворились мінерали та гірські породи

Хімія і фізика каменів

В.6. Гідросфера

Звідки з’явилася вода на Землі

Розподіл води на землі

Що називають Світовим океаном

Рух вод Світового океану

Води суходолу

Кріосфера

Бережіть воду