Підручник з Природничих наук. 1 частина. 10 клас. Гільберг - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

ЧУДЕРНАЦЬКА ХВИЛЯ

У першій частині теми ми розглядали квантові властивості світла. Тепер дослідимо його хвильові властивості. Принагідно зазначимо, що хвильові процеси відбуваються однаково як для механічних, так і для електромагнітних та гравітаційних хвиль. Тому проводитимемо деякі аналогії між механічними хвилями на поверхні води й світловими хвилями.

Умови виникнення

• поява видимого світла зумовлена переходом електронів в атомі з вищого енергетичного рівня на нижчий;

• гамма-промені виникають унаслідок змін у ядрах атомів

Особливості поширення

У вакуумі не поширюються. Швидкість поширення механічної хвилі залежить від пружних властивостей і густини середовища

У вакуумі поширюються з максимально можливою в природі швидкістю 3·108 м/с

Спільні властивості

В однорідному середовищі хвилі поширюються рівномірно та прямолінійно; підлягають закону відбивання хвиль; заломлюються згідно із законом заломлення хвиль і фокусуються; поглинаються; їм притаманні хвильові явища (дифракції — огинання невеликих перешкод; інтерференції — накладання хвиль, у результаті чого утворюються ділянки, у яких чергується підсилення й послаблення хвиль)

Особливі властивості світла

Поляризація — певна просторова орієнтація коливань електричної складової хвилі). Дисперсія — залежність швидкості поширення світла в певному середовищі від його кольору

Світло — електромагнітні хвилі видимого спектра. До видимого діапазону належать електромагнітні хвилі в інтервалі частот, що сприймає людське око (7,5 · 1014— 4 · 1014 Гц), тобто з довжиною хвилі від 390 до 750 нанометрів. У фізиці термін «світло» має дещо ширше значення та є синонімом до оптичного випромінювання, тобто включає в себе інфрачервону та ультрафіолетову області спектра.