Географія. Повторне видання. 9 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 46. Комп’ютерне програмування як вид економічної діяльності

Пригадайте з курсу інформатики, що таке інформаційні технології.

КОМП’ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ. Вид економічної діяльності, що передбачає розроблення, модифікацію, тестування та технічну підтримку програмного забезпечення.

Світовий лідер з виробництва програмного забезпечення, надання послуг і розробки інтернет-технологій для персональних комп’ютерів та серверів «Майкрософт» пропонує широкий спектр програмних продуктів ділового й персонального призначення, використання яких значно підвищує ефективність роботи та дозволяє застосувати новітні досягнення інформаційних технологій на роботі, удома, у навчанні.

«ІВМ» пропонує широкий спектр програмного забезпечення, додатків, операційних систем для всіх типів обчислювальних машин, дозволяючи своїм клієнтам отримати максимальні вигоди від використання нових технологій ери електронного бізнесу.

«ІнтелСек’юриті» дозволяє підприємствам, організаціям державного сектора й домашнім користувачам безпечно й ефективно застосовувати інтернет-технології. Компанія пропонує перевірені попереджувальні рішення захисту для систем, мереж і мобільних пристроїв у всьому світі.

«Прадотек Корпорейшен» — лідер з розроблення та виробництва мультифункціональних пристроїв для безпеки, ідентифікації, аутентифікації та надання платіжних послуг.

«Даймонд Технолоджі» — лідер з розроблення та продажу систем безпеки і відеоспостереження. Компанія представляє ряд рішень для мобільного відеоспостереження різних служб: поліції, Служби безпеки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України та ін.

АУТСОРСИНГ, ЙОГО ПЕРЕВАГИ. Аутсорсинг — це інструмент управління підприємством, спрямований на підвищення його ефективності та конкурентоспроможної діяльності. Він передбачає укладання контракту між замовником (підприємством) і постачальником (аутсорсером) з метою виконання останнім як основних, так і допоміжних бізнес-функцій і бізнес-процесів замовника за певну плату. Види аутсорсингу подано на малюнку 146.

Мал. 146. Основні види аутсорсингу

Найбільшого розвитку у світі набув IT-аутсорсинг. Основною причиною цього є ресурсозатратність і трудомісткість операцій у сфері інформаційних технологій. Тому більшість підприємств передають зазначені функції зовнішнім спеціалізованим підрядникам. Добре розвиненим є також аутсорсинг бізнес-процесів.

Аутсорсинг дозволяє компанії-замовнику скоротити витрати й значно знизити трудомісткість на експлуатацію інформаційних систем і додатків, концентруватись на основних бізнес-процесах компанії, не відволікаючись на допоміжні.

Передача зовнішнім партнерам цих функцій має низку стратегічних переваг (мал. 147).

Мал. 147. Основні переваги аутсорсингу

У розвинених країнах організації витрачають на абонентське обслуговування не менше половини всього бюджету, відведеного на IT. Попит на послуги абонентського IT-обслуговування в найближчі роки буде постійно підвищуватись і в нашій країні. Підставою для цього стала значна фінансова ефективність використання ІТ-аутсорсингу, а також широке поширення інформаційних технологій та переоснащення підприємств.

СВІТОВИЙ РИНОК ПРОГРАМУВАННЯ ТА АУТСОРСИНГУ. До світового інформаційного ринку належать такі регіональні ринки (мал. 148 на с. 258):

Європейський (у т.ч. СНД) — медіа-послуги, телекомунікації, приладобудування, послуги реклами, зв’язки з громадськістю, лобіювання, послуги кредитно-довідкового бюро, продукти та послуги інформаційної безпеки, електронна комерція, послуги мережі Інтернет, послуги електронного врядування, розважальний бізнес.

Азійсько-Тихоокеанський — послуги з офшорного програмування, ноу-хау, інтернет-сервісу, електронної комерції, ринку реклами, програмного забезпечення.

Північноамериканський — усі інформаційні продукти та послуги на світовому ринку.

Латиноамериканський — виробництво серіалів і розважальних телестрічок.

Африканський — послуги телебачення, інтернет-мережі, телекомунікацій.

Мал. 148. Частка регіону у світовому ринку IT-послуг, 2020 р.

Формування інформаційного ринку відбувається одночасно з розвитком інформаційної індустрії. У глобальній економіці спостерігається швидкий розвиток високих технологій, їхнє широке застосування у світовій торгівлі. Найбільший попит мають інформаційно-комунікаційні технології, комплексні технології, продаж ноу-хау.

АУТСОРСИНГ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ІТ-АУТСОРСИНГ) УКРАЇНИ. Інформаційні технології в Україні демонструють найкращу динаміку розвитку серед інноваційних сфер діяльності. Світовим лідером з IT-аутсорсингу є Індія. Іншим привабливим місцем для цього виду діяльності є Східна Європа. Україна посідає перше місце серед країн Центральної та Східної Європи за обсягом IT-аутсорсингу (мал. 149).

Мал. 149. Динаміка розвитку ринку аутсорсингу в Україні, млн дол. США

Розвиток IT-аутсорсингу позитивно впливає на економічний розвиток країни. У перспективі це приведе до формування нових тенденцій у розвитку української економіки.

Україна посідає четверте місце у світі за кількістю сертифікованих ІТ-спеціалістів (після США, Індії, Росії). Наша держава входить до ТОП-30 локацій для передачі замовлень на розробку програмного забезпечення. Це свідчить про наявність величезного потенціалу в розвитку цього виду діяльності.

Українські спеціалісти займаються переважно розробленням програмного забезпечення на замовлення компаній із Західної Європи та США.

Зважена політика сприяння розвитку IT-аутсорсингу може перетворити цю діяльність на потужний чинник зростання національної економіки.

Також досить поширеним в Україні є надання послуг фрилансу. Фриланс має багато спільного з IT-аутсорсингом. Фрилансери й ІТ-аутсорсери є позаштатними працівниками компаній, які їх наймають. У разі застосування аутсорсингу підрядником є певна компанія, а у випадку фрилансу — окремий позаштатний працівник. В Україні фрилансерами зазвичай називають людей, які виконують будь-яку роботу через інтернет на відстані.

Фриланс поширений серед дизайнерів і дизайнерок, програмістів і програмісток, перекладачів і перекладачок, учасників партнерських програм, інженерів-конструкторів та інженерок. Функціонує багато спеціалізованих сайтів, покликаних допомогти фрилансерам і фрилансеркам знайти чергове замовлення.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: стисло про головне

• Світовий ринок аутсорсингу має тенденцію до зростання.

• Світовий інформаційний ринок включає такі регіональні ринки: Європейський, Азійсько-Тихоокеанський, Північноамериканський, Латиноамериканський, Африканський.

• Україна посідає першу позицію за обсягом ІТ-аутсорсингу серед країн Центральної та Східної Європи.

• Фрилансери — це люди, які виконують будь-яку роботу через інтернет.

Знаю і вмію обґрунтувати

  • 1. Що таке аутсорсинг? Які його ознаки?
  • 2. Назвіть види аутсорсингу.
  • 3. Схарактеризуйте регіональні ринки інформаційних послуг.
  • 4. Підготуйте проект «Фрилансер — сучасна професія».
  • 5. Використовуючи додаткові джерела інформації, назвіть позитивні й негативні наслідки розвитку фрилансу в Україні.

Працюю з картою

Позначте на контурній карті світу країни-лідери на ринку ІТ-аутсорсингу.

Шукаю в інтернеті

Використовуючи інтернет-ресурси, знайдіть інформацію про відомі в усьому світі українські компанії у сфері IT-технологій (мал. 150).

Мал. 150. Офіс однієї з найбільших IT-компаній України «ЕРАМ Україна» у м. Києві

Генерую ідеї

Спрогнозуйте подальшу долю ринку IT-послуг України.