Географія. Повторне видання. 9 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 41. Світовий ринок товарів і послуг

Імпортним чи вітчизняним товарам надає перевагу ваша родина? На чому ґрунтується вибір вашої родини? Чому країни торгують одна з одною?

СВІТОВИЙ РИНОК ТОВАРІВ І ПОСЛУГ. ПОКАЗНИКИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ. Сьогодні торгівля між державами — звичне явище. Світовий ринок товарів і послуг сформувався на основі розвитку міжнародної торгівлі як форми економічних зв’язків між країнами, що спеціалізуються на виробництві певних видів продукції. Кожній країні вигідно виробляти і продавати те, що відповідає її абсолютним і відносним особливостям і перевагам. До абсолютних переваг належать: клімат, корисні копалини, ґрунти, лісові ресурси тощо. Відносними перевагами є: кваліфіковані працівники, обладнання, фінанси. Наприклад, Бразилія має тропічний клімат, родючі землі, багато некваліфікованої робочої сили; усе це забезпечує можливість виробництва дешевої кави. Японія має велику кількість кваліфікованих працівників, тому здатна ефективно виробляти таку продукцію, як комп’ютери, фото- та відеокамери. Німеччина спеціалізується на виробництві капіталомістких товарів, наприклад, автомобілів, обладнання. Кожній країні вигідніше виробляти й продавати ті товари, під час виготовлення яких продуктивність праці на підприємствах найвища.

Водночас із ринком товарів розвивається й ринок послуг: морські перевезення, туризм, банківські операції, страхові, посередницькі, консультативні та управлінські послуги. Лідером серед країн, що приймає туристів, є Франція. Сінгапур надає фінансові та банківські послуги. Багато малих острівних країн спеціалізуються на туристичному та готельному бізнесі, що виступає чи не єдиним джерелом їхнього існування. Обмін послугами на світовому ринку зростає вдвічі швидше, ніж обмін товарами. Тому кожна країна може знайти своє місце на світовому ринку, використовуючи те, чим вона багата й у чому є її відносна перевага.

Зовнішня торгівля — це сума експорту та імпорту. Експорт — вивезення благ за кордон. Імпорт — ввезення благ до країни з-за кордону. Важливим поняттям є торговельний баланс — річний показник експортно-імпортних операцій. Різниця між експортом та імпортом становить сальдо балансу. Якщо сальдо балансу додатне, це означає, що в грошовому еквіваленті поставки за кордон є більшими, ніж завезено з інших країн. Якщо сальдо від’ємне, тоді імпорт переважає над експортом.

Мал. 127. Обсяги зовнішньої торгівлі України товарами та послугами, млрд дол. США

Міжнародна торгівля має велике значення для налагодження зв’язків між країнами. Вона формує конкурентоспроможне виробництво, стандарти якості, ефективність національної економіки. Для більшості країн світу надходження від експорту — суттєве джерело накопичення капіталу для розвитку національної економіки.

ОБСЯГИ ТА СТРУКТУРА ЕКСПОРТУ Й ІМПОРТУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ. За останні кілька років у зовнішній торгівлі України поступово зростає частка ЄС. Однак серед країн домінуючу роль усе ще займають Росія й Китай (мал. 128).

Українські підприємства вивозять за кордон здебільшого зернові культури, чорні метали, жири та олію, мінеральні продукти, а також готові харчові продукти. Левову частку продукції до України завозять з тих країн, куди йде найбільше експортних поставок, — Росії та Китаю. Третє місце посідає Німеччина, за нею йдуть Білорусь і Польща. Варто відзначити активізацію імпорту з Туреччини (мал. 128).

Мал. 128. Основні країни-партнери України в експорті й імпорті в 2020 р., %

Істотну частку в імпорті України займають нафта, нафтопродукти й мінеральні палива. Зросли обсяги імпорту електротехнічного обладнання та спеціалізованих машин, збільшились поставки засобів наземного транспорту, літальних апаратів і плавзасобів.

Обсяги торгівлі послугами значно менші, ніж обсяги торгівлі товарами (мал. 127). Частка України в міжнародній торгівлі послугами дуже мала. Структура експортно-імпортних операцій послугами протягом тривалого часу залишається майже незмінною. Найбільші обсяги експорту припадають на транспортні послуги країнам СНД. Послуги, пов’язані з подорожами, переважно надають Туреччина та Єгипет. Найбільшу частку в загальному обсязі імпорту послуг з України у 2020 р. становили: транспортні — 19,5 % , ділові — 18,7 % , державні та урядові послуги — 14,2 %. Для розширення присутності на ринку наукоємних видів послуг і технологій потрібно забезпечити більш масштабне залучення в спеціалізовані міжнародні об’єднання, які регулюють обмін більш наукоємними технологіями, товарами та послугами.

СВІТОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ (СОТ), ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ, НАФТА, АСЕАН. Сучасний світовий ринок стає дедалі більш регульованим. Його регулювання здійснюють світові та регіональні міжурядові організації.

Світова організація торгівлі (СОТ) — провідна міжнародна економічна організація, членами якої є 162 країни, на долю яких припадає більш як 97 % обсягів світової торгівлі. Головна її функція — забезпечувати, наскільки це можливо, легкі, передбачувані й вільні процеси торговельних обмінів, вирішення спірних питань.

Важливі принципи діяльності СОТ — це торгівля без дискримінації, розширення доступу до ринків, сприяння справедливій конкуренції, розумне використання митних зборів, заохочення розвитку й здійснення економічних реформ. Від 2008 р. Україна є членом цієї організації.

Відкриваємо Україну

Україна посідає перше місце у світі з експорту соняшникової олії, третє — за експортом меду, четверте — з експорту зернових та кукурудзи, а також восьме — з експорту пшениці. Україна має всі можливості для нарощування потужного експортного потенціалу сільськогосподарської продукції.

Європейський Союз (ЄС) — найбільш інтеграційне об’єднання світу. Мета створення — економічна та політична стабільність у регіоні. Його членами є 27 країн Європи. Ця організація має значний політичний вплив, потужний науковий та економічний потенціал, єдину грошову одиницю (евро). ЄС посідає перше місце за купівельною спроможністю, друге — за обсягами ВВП, третє — за кількістю населення, сьоме — за площею у світі. Через великий політичний і економічний глобальний вплив ЄС розглядають як наддержаву. Україна 21 березня 2014 р. підписала політичну частину Угоди про асоціацію з метою активізації процесу вступу в ЄС, а 27 червня 2014 р. — економічну. Відповідно до цього для України визнано перспективу членства в ЄС.

Дізнайтеся більше

Угода про асоціацію між ЄС та Україною передбачає застосування тарифних квот (ТК) — це встановлення нижчого податку на імпорт певного товару в межах граничного обсягу — «квоти» та вищого для імпорту понад граничний рівень. Вони встановлені для певних вітчизняних товарів: продуктів тваринного походження (м’яса, молока та молочних продуктів, яєць, меду), рослинного походження (зерна пшениці, ячменю, вівса, кукурудзи, грибів, часнику), готових харчових продуктів (цукру, виноградного та яблучного соків, томатів, цукрової кукурудзи).

Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА) об’єднує лише великі за територією, людськими ресурсами та економічним потенціалом країни Північної Америки — США, Канаду й Мексику. Особливість угоди НАФТА полягає в тому, що вперше міждержавне інтеграційне угруповання об’єднало високорозвинені країни з однією з країн, що розвивається. Цілі угоди полягають у тому, щоб позбутися перешкод у торгівлі, створити умови для справедливої конкуренції, збільшити доцільність інвестування, спільно захищати права інтелектуальної власності.

Найбільш впливовим інтеграційним об’єднанням в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні є Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), до якої належать Бруней, В’єтнам, Камбоджа, Лаос, Малайзія, М’янма, Сінгапур, Таїланд, Філіппіни, Індонезія. Основними сферами співпраці в межах АСЕАН є політична взаємодія й безпека, економічне й ділове співробітництво, розвиток кооперації. Співробітництво поширюється на торгівлю, митну справу, стандарти, інвестиції, а також сільське й лісове господарство, навколишнє середовище, науку, технологію та соціальний розвиток.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: стисло про головне

• Українська економіка є експортоорієнтованою.

• Основним торговельним партнером України є ЄС.

• Головними статтями експорту є переважно зернові культури, чорні метали, готові харчові продукти.

• Україна імпортує енергетичні ресурси, продукцію машинобудування.

• Обсяги торгівлі послугами значно менші, ніж обсяги торгівлі товарами.

• Світова торгівля регулюється світовими та регіональними спеціалізованими організаціями (СОТ, ЄС, НАФТА, АСЕАН та ін.).

Знаю і вмію обґрунтувати

  • 1. Які товари Україна експортує та імпортує? Чим можна пояснити відмінність у товарній структурі між ними?
  • 2. За діаграмою (мал. 127 на с. 229) визначте сальдо торговельного балансу України у 2005-2020 рр. На що вказує цей показник?
  • 3. Складіть перелік товарів іноземного походження, які ви купуєте. Зазначте країни походження цих товарів.
  • 4. Нижче подано емблеми торговельних організацій (мал. 129). Яка з них належить НАФТА? Які країни входять до її складу?

Мал. 129. Емблеми міжнародних міжурядових організацій

Працюю з картою

За матеріалами Державної служби статистики України складіть картосхему «Країни — основні торговельні партнери України». Використайте контурну карту світу та систему умовних позначень із навчального атласу.

Шукаю в інтернеті

Використовуючи інтернет-ресурси, з’ясуйте переваги й негативні наслідки вступу України до СОТ.

Генерую ідеї

У 2020 р. Велика Британія вийшла з ЄС. У Європі заговорили про неминучий розпад ЄС. Але є і ті, які називають себе єврооптимістами. До чиєї позиції пристанете ви? Свій вибір аргументуйте.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.