Географія. Повторне видання. 9 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ 4. Третинний сектор господарства

Тема 1. Транспорт

Ви дізнаєтесь

 • яку роль відіграє транспорт у перевезенні вантажів та пасажирів в Україні
 • які є види транспорту та їхні особливості
 • істотні ознаки понять: «вантажообіг», «транспортний вузол», «транспортна магістраль», «обсяг перевезень»
 • про найбільші транспорті вузли в Україні, аеропорти й порти світу

і навчитесь

 • показувати на карті:

— найбільші за вантажообігом морські порти Східної Азії та Європи

— морські судноплавні канали — Панамський, Суецький, Кільський

— найбільші за пасажирообігом аеропорти світу

— країни з високошвидкісними залізницями

— країни з найбільшою протяжністю автомобільних шляхів

— основні залізниці, автомагістралі, морські й річкові порти, аеропорти, міжнародні транспортні коридори в Україні

§ 37. Транспорт та його роль у національній економіці

Як часто ви користуєтесь транспортом? З якою метою?

РОЛЬ ТРАНСПОРТУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ФОРМУВАННІ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА. Транспорт — це вид економічної діяльності, який здійснює переміщення людей і вантажів у просторі. Переміщення товарів збільшує їхню вартість на величину видатків на перевезення. Тому важливо враховувати транспортно-географічне положення майбутнього підприємства, його розміщення у транспортній мережі та її пропускну здатність. Особливо це важливо для масових вантажів (вугілля, зерна, руди), які споживають у значних обсягах за межами регіону їхнього виробництва.

Транспортну систему країни утворює мережа лінійних (автомобільні й залізничні дороги, трубопроводи, канали) і точкових об’єктів (вокзали, станції, зупинки), між якими переміщуються рухомі транспортні засоби (літаки, залізничні локомотиви, автомобілі, річкові й морські судна тощо).

Обсяг перевезень — кількість вантажу, перевезеного від вантажовідправника до одержувача (у тоннах).

Сучасне світове господарство сформувалося завдяки дешевому морському транспорту. Усі великі морські торговельні порти світу є водночас важливими промисловими й торговельними центрами. У них працюють міжнародного значення портово-промислові комплекси. Наприклад, такий комплекс у м. Фос-сюр-Мер (Франція), що працює на привезених морем залізній руді й кам’яному вугіллі, постачає прокат чорних металів на автомобільні заводи до країн Європи й до США.

За структурою перевезень вантажів різними видами транспорту розрізняють міжнародну та міжрегіональну спеціалізацію виробництва країни, її роль у світових потоках товарів.

У перевезеннях пасажирів переважають внутрішні поїздки в межах великих міст і в приміському сполученні. Велике значення в процесах глобалізації відіграє розвиток міжнародного пасажирського авіаційного та морського сполучення.

Значні стабільні потоки пасажирів і вантажів об’єднують в одне ціле головні центри світової економіки. Між цими містами основні перевезення пасажирів здійснює цивільна авіація. Також відбувається постійний обмін цінними тарно-штучними вантажами в контейнерах, які перевозять літаками й морськими судами.

• Пригадайте з курсу географії 8 класу, про які міста йдеться.

ВИДИ ТРАНСПОРТУ. Усі перевезення, які здійснює транспорт, поділяються на вантажні та пасажирські. Вони мають різні тенденції розвитку, свої переваги й недоліки (табл. 19). Розрізняють такі види транспорту: наземний (залізничний, автомобільний і гужовий, трубопровідний), водний (річковий, озерний, морський), повітряний (авіація). Найменш поширеним видом транспорту у світі є космічний, для функціонування якого потрібна дорога інфраструктура та засоби переміщення (мал. 105).

Мал. 105. Види й типи транспорту

Одним з показників, що розкриває інтенсивність перевезення вантажів, є вантажообіг (добуток обсягу перевезеного ватажу на відстань перевезень, т • км).

Пасажирські перевезення поділяють на міські, приміські та магістральні. До міських належать: регулярні маршрути руху трамвая, тролейбуса, автобуса й маршрутних таксі, таксі, метрополітену, міської залізниці, фунікулера. До приміських — автобусні й залізничні маршрути в межах міської агломерації. До магістральних — поїзди далекого прямування, міжобласні регулярні автобусні маршрути.

За періодичністю здійснення перевезень розрізняють такі маршрути руху видів наземного пасажирського транспорту: регулярні (циркулюють протягом року), сезонні (курсують лише влітку або взимку), за призначенням (здійснюються тимчасово). Останні призначають у дати різкого збільшення потреб населення в перевезеннях (наприклад, напередодні свят, у пік періоду відпусток) чи за умови проведення ремонтних робіт на відповідній лінії.

• Розгляньте таблицю 19. Проаналізуйте переваги й недоліки різних видів транспорту. Який з них найдешевший? Який — найекологічніший? Свою відповідь обґрунтуйте.

Таблиця 19

Переваги й недоліки видів транспорту

Транспортне сполучення складається із зупинок, між якими прокладено маршрути руху. Їхня сукупність є транспортною мережею. В її складі виділяють найважливіші комунікаційні осі наземного транспорту — транспортні магістралі, якими відбувається переміщення більшості вантажів і пасажирів. Найбільша щільність транспортної мережі спостерігається у великих містах та районах, що безпосередньо до них прилягають, а також в ареалах з високою густотою сільського населення.

Транспортний вузол — місце перетину або розгалуження не менше трьох шляхів сполучення одного або різних видів транспорту. Наприклад, у найбільшому транспортному вузлі України — м. Києві сходяться шість залізничних ліній і шість автомобільних шляхів, діє два аеропорти, один пасажирський і один торговельний річкові порти, шість автовокзалів й автостанцій, залізничні пасажирські й товарні вокзали, станції Київського залізничного вузла.

• Дізнайтеся, які види транспорту розвинені у вашому обласному центрі. А у вашому населеному пункті?

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: стисло про головне

• Транспорт — основа функціонування економіки. Обсяг і структура перевезень відображають структуру господарства відповідного регіону, а рівень розвитку транспортної мережі — особливості розміщення населення й економічної діяльності в ньому.

• Головними характеристиками роботи транспорту є обсяг перевезень вантажів і пасажирів.

• Виділяють такі види транспорту: наземний, водний, повітряний і космічний. Останній з них є найменш поширеним видом транспорту у світі.

Знаю і вмію обґрунтувати

 • 1. Назвіть ознаки понять «обсяг перевезень» і «вантажообіг». Що між ними спільного, а що відмінного?
 • 2. Як ви розумієте перевезення в режимі «від дверей до дверей»? Для якого виду транспорту це характерно?
 • 3. Назвіть сучасні види транспорту в Україні.
 • 4. З якою метою створюють транспортні магістралі?
 • 5. Поясніть, чому м. Київ є головним транспортним вузлом України.
 • 6. Поміркуйте, чому трубопровідний транспорт не набув поширення в океанах.
 • 7. Чому космічний транспорт є найменш поширеним у світі?

Мал. 106. Космічний центр імені Джона Кеннеді (США)

Працюю з картою

За допомогою карти навчального атласу з’ясуйте, який транспортний вузол найближче розміщений до вашого населеного пункту. Які види транспорту він об’єднує?

Шукаю в інтернеті

Установіть, які країни світу мають космодроми. Поясніть, чому в Україні він відсутній.

Генерую ідеї

Запропонуйте, які види транспорту доцільно розвивати в пасажирському сполученні між містами Львівської та Харківської областей.