Географія. Повторне видання. 9 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 29. Хімічна промисловість світу

Які парфумерні компанії світу ви знаєте?

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ СВІТУ.

Для сучасної хімічної промисловості світу характерною є тенденція до глобалізації всіх складових — від перероблення природної сировини до збуту готової продукції. За кордон іде майже половина всього світового виробництва. Глобалізація збуту привела до зростання зовнішньої торгівлі хімікатами. У світі більшість їхніх поставок здійснюється в межах усталених міжрегіональних вантажопотоків. Насамперед це зумовлено особливостями виробництва мінеральних добрив. Відповідні підприємства є конкурентоспроможними на світовому ринку лише за умови великого й дуже великого їхнього виробництва. На основну хімію припадає майже 70 % усього хімічного виробництва світу.

Що більшою є вартість і меншою вага відповідної продукції, то вищою є частка її поставок за кордон. Приклад цього — вироби світових брендів у сфері косметики та фармацевтики. Тонка хімія майже повністю виробляє продукцію на світовий ринок. Так, 75 % усіх фторополімерів у світі експортують. В окремих підвидах основної хімії так само випускають значну кількість продукції для іноземних споживачів. Це — стирол, прості поліефіри, метанол, кальцинована сода. Найменше залучені в міжнародну торгівлю вибухо- й пожежонебезпечні, агресивні й токсичні хімікати (хлор, етилен, сірчана кислота). У виробництві мінеральних добрив виразним експортним спрямуванням вирізняються калійні добрива, адже їх виробляють винятково у країнах, що мають відповідні промислові родовища в експлуатації. На половину менше експортують фосфорні й ще менше — азотні добрива, які виробляють переважно в районах застосування (мал. 78).

Мал. 78. Міжнародна спеціалізація хімічної промисловості країн світу

Більшість видів продукції хімічної промисловості збувають на регіональних ринках. Наприклад, 2/3 експорту хімікатів ЄС здійснюється в його межах. Для половини хімічних товарів характерна чітка регіональна міжнародна спеціалізація. Так, Близький Схід, спираючись на найбільші запаси нафти й природного газу, є провідним виробником пластмас й азотних добрив, ЄС — «світова аптека та косметичний салон», Далекий Схід — основний постачальник хімічних волокон, Північна Америка — синтетичного каучуку, сірки, калійних і фосфорних добрив. На базі такої спеціалізації сформувалися глобальні виробничі ланцюги. Наприклад, країни Перської затоки є провідними у світі експортерами пластмас, які переробляють у напівфабрикати й окремі наймасовіші пластмасові вироби в Китаї, Індії, Республіці Корея, а найскладніші вироби — у країнах Західної Європи.

Спостерігається тенденція до перенесення виробництв на найбільш шкідливих стадіях до країн, що розвиваються, для зменшення витрат. Тому нині ці країни виробляють майже 40 % усього світового випуску хімікатів. Основними виробниками є Китай, Індія та нові індустріальні країни.

Намагаються поглибити ступінь перероблення власної сировини і країни Перської затоки (Саудівська Аравія, Кувейт, ОАЕ, Катар), країни Південної Америки й Африки, де зосереджені значні власні природні й трудові ресурси (Бразилія, Єгипет, Тринідад і Тобаго). Це зумовило високий рівень прямих іноземних інвестицій у хімічну промисловість, яка за їхнім обсягом у 2000-ні роки вийшла на третє місце у світі після добувної промисловості й машинобудування.

Має місце процес концентрації шляхом скуповування національних хімічних компаній провідними ТНК. Нафтові компанії володіють майже половиною світових потужностей з виробництва простих алкенів.

Найпоширеніші в хімічній промисловості світу ТНК. Показовим є приклад компанії «Проктер енд Гембел», яка контролює виробництво продукції під однойменною маркою в різних країнах світу, виробленої за її патентами. Це дозволило відповідним ТНК контролювати вузькоспеціалізовані світові ринки хімічної продукції.

НАЙБІЛЬШІ КРАЇНИ-ВИРОБНИКИ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ. Від 80-х років XX ст. триває зростання частки країн, що розвиваються, у виробництві азотних добрив. Китай — найпотужніший виробник азотних добрив у світі (насамперед карбаміду). Найбільше постачає аміаку у світі Тринідад і Тобаго, де зосереджено великі потужності з перероблення нафти і природного газу. Великі поставки здійснюють країни із значним розвитком газової промисловості: Канада, Росія, Іран. На Україну припадає 2 % світової торгівлі азотними добривами. Основні поставки дають підприємства корпорації «Остхем» та Одеський припортовий завод, тому порт Південний є провідним на Чорному морі постачальником мінеральних добрив. Собівартість виробництва цього типу добрив прямо залежить від ціни на природний газ. Тому Україна має обмежені можливості за сучасних умов нарощувати їхнє виробництво.

Китай також є лідером з видобування сировини для виробництва фосфорних добрив. Більшість відповідної продукції споживає місцеве сільське господарство. Марокко, де зосереджені найбільші у світі запаси фосфоритів, контролює половину їхнього міжнародного експорту. Серед інших країн-експортерів добрив слід відзначити Йорданію, Росію, Перу.

Провідними виробниками й експортерами калійних добрив є Канада, Росія, Білорусь. Їхнє виробництво розвинене також у Німеччині, Ізраїлі, Чилі. Остання країна домінує на ринку калійної селітри.

ВИРОБНИЦТВО ПОЛІМЕРІВ зосереджено переважно в багатих на сиру нафту і природний газ країнах світу. Так, на Саудівську Аравію, Катар, Кувейт, ОАЕ, Іран припадає до третини експорту напівпродуктів (аміаку, метанолу, етанолу тощо) і пластиків.

• З курсу географії материків і океанів світу пригадайте, де розміщені родовища нафти та природного газу на Близькому Сході.

У приморських районах Китаю, Індії, Республіки Корея, Сінгапуру, Таїланду, Малайзії здебільшого зосереджено виробництво працемістких видів продукції — хімічних волокон і пластмас та виробів з них. Ці країни виробляють майже 40 % світового випуску пластмас і 50 % виробів з них, понад 70 % хімічних волокон, більшість із яких експортують.

На базі портово-промислових комплексів між Антверпеном (Бельгія) і Роттердамом (Нідерланди) сформувався найбільший у Європі район хімічної промисловості на базі привізної сирої нафти. Потужні нафтопереробні заводи та підприємства основної хімії й хімії пластмас постачають свою продукцію на майже всі хімічні заводи ЄС.

Світові можливості

Найбільший завод з виробництва соди в Південно-Східній Азії відкрила у 2015 р. група «Солвей» у м. Maп Та Пуг (провінція Районг у Таїланді). Потужність — 100 тис. т на рік.

Лідерами у світі нині є спеціалізовані фірми. Так, нафтохімічний гігант «Роял Дач Шелл» (Велика Британія — Нідерланди) має 96 виробничих філій, фармацевтична компанія «Байєр» (Німеччина) — у 76, провідний світовий виробник побутової хімії «Проктер енд Гембел» (США) — у 72 країнах світу (у т.ч. в Україні). У країнах, що розвиваються, виникли власні, переважно за участю держави, великі компанії, такі як «САБІК» у Саудівській Аравії, «Сінопек» у Китаї, «НПК» в Ірані.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: стисло про основне

• Глобалізація змінила розміщення хімічної промисловості у світі.

• Більшість продукції дає основна хімія.

• За часткою експорту виділяється насамперед малотоннажна хімія, а також виробництво калійних добрив.

• ТНК, які контролюють відповідні види виробництв, сформували світові виробничі інтеграційні ланцюги.

• Нерівномірність потреб країн світу та особливості поширення сировини зумовили зосередження виробництва хімічної продукції в таких регіонах, як Західна Європа, Далекий і Близький Схід, Північна Америка, які мають різну міжнародну спеціалізацію.

• Корпорація «Остхем» — основний експортер хімічної продукції з України.

Знаю і вмію обґрунтувати

  • 1. За допомогою навчального атласу встановіть, які чинники зумовили зосередження виробництва мінеральних добрив у світі.
  • 2. Чому в розвинених країнах світу мало виробляють мінеральних добрив?
  • 3. Чому більшість підприємств основної хімії в розвинених країнах світу розміщено в портово-промислових комплексах?
  • 4. Поясніть, які чинники зумовили те, що Китай є одним з найбільших у світі виробників мінеральних добрив.
  • 5. З’ясуйте, якою буде частка України у виробництві азотних добрив світу за умови повного завантаження наявних вітчизняних потужностей.
  • 6. Які чинники зумовили зосередження великих потужностей з перероблення сирої нафти в Карибському морі на острові Тринідад?
  • 7. Поясніть, чому ТНК дуже поширені у фармацевтичній промисловості.

Працюю з картою

На карті світу з навчального атласу покажіть найбільші регіони хімічної промисловості світу.

Шукаю в інтернеті

Знайдіть офіційні сайти виробників ліків, які є у вашій домашній аптечці. Поясніть розміщення штаб-квартир відповідних компаній та їхніх виробничих підрозділів.

Генерую ідеї

Чи є можливим створення в Україні ТНК світового масштабу з випуску ліків? Обґрунтуйте свою думку.

Мал. 79. Логотипи провідних хімічних компаній світу