Географія. Повторне видання. 9 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ 3. Вторинний сектор господарства

Тема 1. Виробництво та постачання електроенергії

Ви дізнаєтесь

 • про типи електростанцій за джерелом енергетичних ресурсів
 • істотні ознаки поняття «паливно-енергетичний баланс»
 • яку роль відіграє електроенергетика в економіці України
 • про електростанції в Україні та обсяги виробництва ними електричного струму
 • про шляхи енергозбереження

і навчитесь

 • знаходити на карті:

— найбільші країни-виробники та країни-споживачі електроенергії у світі

— найбільші в Україні ТЕС, ЛЕС, ГЕС, ЛЕП

— найбільші у світі ГЕС

— головні електростанції та ЛЕП України

 • пояснювати основні чинники розміщення електростанцій
 • оцінювати структуру виробництва електричного струму в Україні та провідних державах світу
 • пояснювати розміщення відновних джерел енергії

§ 20. Значення електроенергетики

Які електричні прилади є у вас удома? Як ви їх використовуєте?

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ ЯК ОСНОВА СУЧАСНОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ. Нині неможливо уявити своє життя без електричної енергії. У виробництві більшості товарів та послуг вона прямо чи опосередковано бере участь. Наприклад, у хлібопекарському цеху світять електролампочки, працюють витяжка, конвеєрна стрічка. Усе це отримує енергію з електричної мережі. Ви вмикаєте вдома електроосвітлювальні прилади, користуєтесь інтернетом, мобільним телефоном, які припинять функціонувати, якщо їх знеструмлять (мал. 59). Нині складно знайти сфери людського життя, у яких не застосовують електричний струм. Тому потреби в ньому лише зростатимуть.

Мал. 59. Повсякденне використання електричного струму

Електричний струм — це «хліб» промисловості (мал. 60), який має бути доступним. Підвищення ціни на електроенергію призводить до подорожчання товарів і послуг, для створення або надання яких її використовують. Тому одним з основних показників рівня розвитку країни є обсяг й ефективність виробництва в ній електричного струму на різних типах електростанцій і структура використання за видами людської діяльності.

Мал. 60. Електроенергія — «хліб» промисловості (фрагмент реклами національної енергетичної компанії Франції «ЕДФ»)

• Як ви розумієте зміст цієї реклами (мал. 60)?

ТИПИ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ, ОСНОВНІ ЧИННИКИ ЇХНЬОГО РОЗМІЩЕННЯ. Сучасна електроенергетика виробляє електричний струм на базі різних джерел енергії (додаток 4). Вони поділяються на відновні (потік води, вітер, сонячне випромінювання та ін.) і невідновні (уран, вугілля, нафта та ін.). Важливе значення має розвиток технології виробництва електричного струму, що дозволяє підвищити ефективність і зменшити споживання первинних енергоносіїв. Завдяки цьому виробництво електроенергії буде дешевшим і зменшиться антропогенне навантаження на довкілля.

Електрична станція — промисловий об’єкт, що складається з електрогенеруючих потужностей, які подають вироблений електричний струм на розподільну трансформаторну станцію для надання його споживачам, та інших необхідних для нормального функціонування об’єкта агрегатів, приміщень і споруд. Неможливо здійснювати тривале накопичення чи зберігання електричного струму в промислових масштабах. Його споживання має денний («пік» припадає на ранок і вечір) і сезонний цикли (найбільше споживають у холодну пору року й спекотні дні), що істотно впливає на виробництво електроенергії. Для забезпечення потреб у періоди максимального споживання вводять у дію резервні електрогенеруючі потужності.

• Поясніть, чому найбільше споживають електричний струм вранці й увечері, а також взимку і влітку.

Дізнайтеся більше

Перша у світі ТЕС «Перл Стріт» (м. Нью-Йорк, США) мала потужність 500 кВт і працювала на кам’яному вугіллі. У 1882 р. вона дала струм для 400 електричних ламп 86 клієнтів, які жили та працювали в районі Манхеттена.

На розміщення електростанцій впливають різні чинники (табл. 9). Велике значення має впровадження нових технологій, що дає змогу підвищувати ефективність виробництва електричного струму, одночасно зменшивши негативний вплив на довкілля. Наприклад, реконструкція гідроагрегатів у 2014 р. на Київській ГЕС (м. Вишгород Київської області) дозволила збільшити її потужність на 10,0 МВт без розширення площі та об’єму водосховища.

Таблиця 9

Чинники розміщення електростанцій

Тип електростанції

Значення чинника*

паливний

водний

транспортний

природних умов

споживчий

оборонний

безпеки проживання

ТЕС

+++

++

+++

++++

АЕС

++

++

+++

++++

ГЕС

++++

+++

+

+

ГАЕС

++++

+++

+

+

ПЕС

++++

+++

++

ВЕС

++++

++

СЕС

++++

++

ГТЕС

++++

++

+++

* Значення чинників: ++++ вирішальне; +++ суттєве; ++ велике; + незначне.

Розрізняють стаціонарні й пересувні електростанції. Стаціонарні — потужні, їх будують у місцях зі значним постійним споживанням електричного струму. Пересувні використовують для тимчасової подачі електричного струму в разі аварії, знеструмлення ліній електропередачі (ЛЕП) тощо. До стаціонарних також належать електростанції при промислових підприємствах, які не під’єднані до мережі ЛЕП регіону, де вони розташовані. Наприклад, у людських поселеннях у полярних широтах функціонують такі ТЕС на мазуті чи антрациті.

Типи електричних станцій розрізняють за джерелом виробництва електричного струму й поділяють на: атомні — АЕС (використовують збагачений уран чи плутоній), теплові — ТЕС (нафту, вугілля, газ, торф, горючі сланці), гідравлічні — ГЕС і гідроакумулюючі — ГАЕС (потік води), сонячні — СЕС (сонячне випромінення), вітрові — ВЕС (енергія вітру), припливні — ПЕС (енергія морських хвиль), геотермальні — ГТЕС (енергія тепла надр Землі). Набуває поширення біоенергетика. Провідні країни з виробництва електроенергії та найпотужніші електростанції світу подано в додатках 4 і 5. У світі накопичений значний досвід з використання рослинних відходів сільськогосподарського виробництва в енергетичних цілях. Наприклад, у Данії щороку спалюють чверть соломи від врожаю зернових для виробництва енергії. Кожен тип електростанцій має свої переваги й недоліки. Проаналізуймо їх (табл. 10).

Таблиця 10

Переваги й недоліки різних типів електростанцій

ШЛЯХИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. Економія енергоресурсів є важливим завданням, що стоїть перед усім світом. Переважна більшість енергогенеруючих потужностей працює на невідновних джерелах первинної енергії, серед яких першість тримають паливні мінеральні ресурси.

Кожен і кожна з нас щодня використовує електричний струм. Тому важливо не забувати вимикати світло й електроприлади, коли не користуєшся ними. Залишена на ніч одна звичайна електролампа потужністю 100 Вт за рік витрачає 365 кВт • год. Її заміна на енергоощадну дасть змогу зекономити за термін її використання 437 МДж енергії.

Дізнайтеся більше

У 2015 р. 1,0 % світового виробництва електричного струму (238 млрд кВт • год) використано на живлення 30 млн серверів. Це більше, ніж виробництво електроенергії в Україні (193,8 млрд кВт • год).

Важливим напрямом енергозбереження в Україні є заміна застарілого та енергоємного обладнання й устаткування в усіх без винятку сферах людської діяльності. Необхідно модернізувати ЛЕП, особливо ті з них, по яких подають електричний струм населенню, через високий ступінь їхнього зношення. Для зменшення втрат електричного струму ЛЕП доцільно прокладати під землею, як це практикують у Західній Європі. Це подовжить термін їхнього використання, знизить втрати та зменшить можливість пошкодження чи незаконного під’єднання до електромережі.

Важливе значення має поліпшення теплоізоляційних властивостей житлових приміщень, оновлення мереж централізованого водо- й теплопостачання, впровадження багатозонного тарифу на електричний струм населенню.

Які заходи зі збереження первинних енергоресурсів упровадили в населеному пункті, де ви живете? Як члени вашої родини економлять електроенергію?

ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС. Співвідношення між видобутком палива й виробленою енергією та їхнім використанням називається паливно-енергетичним балансом. Він дає змогу встановити потреби країни в різних видах первинних енергоносіїв, визначити заходи для зменшення нераціональних витрат. У його складі виділяють три окремі баланси: первинних енергоресурсів, виробництва вторинної енергії та кінцеве її споживання. Розглянемо їх докладно на прикладі України.

У першому балансі необхідно визначити роль національного виробництва й використання первинних енергоресурсів. В Україні на АЕС припадає більш ніж половина всього виробництва електроенергії (мал. 61).

Мал. 61. Структура виробництва електроенергії в Україні, 2020 р.

У другому балансі встановлюють значення відновних і невідновних ресурсів, що розташовані на території країни, у виробництві енергії. Третій баланс дає змогу проаналізувати витрати енергоресурсів за видами економічної діяльності. В Україні промисловість використовує переважно кам’яне вугілля (40,8 %), сільське господарство та транспорт — нафтопродукти (відповідно 65,0 % і 70,9 %), житлово-комунальне господарство — природний газ (57,4 %), торгівля та послуги — електроенергію (42,6 % від усіх спожитих первинних енергоресурсів).

Відкриваємо Україну

Україна посідає восьме місце в Європі за обсягами споживання первинних енергоресурсів.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: стисло про головне

• Без електроенергії неможливий розвиток економіки.

• Енергогенеруючі потужності створено на базі використання атомної, вітрової, гідравлічної, сонячної, теплової енергії та енергії біомаси й морських хвиль.

• Кожний тип електростанцій має свої особливості в розміщенні та переваги й недоліки в експлуатації.

• Важливо впроваджувати заходи з енергозбереження в побуті й на виробництві.

• Для визначення енергетичної ефективності й енергоємності національної економіки укладають паливно-енергетичний баланс.

Знаю і вмію обґрунтувати

 • 1. Які розрізняють типи електростанцій? Схарактеризуйте вплив різних чинників на їхнє розміщення.
 • 2. Поясніть, чому під час вибору місця для зведення ГЕС важливо враховувати кліматичні умови.
 • 3. Чому різні види економічної діяльності в Україні використовують різні види паливно-енергетичних ресурсів?
 • 4. Назвіть ознаки поняття «паливно-енергетичний баланс».
 • 5. Зіставте дані додатків 1 і 2 та зробіть висновок про роль провідних країн світу у видобуванні та споживанні паливних енергетичних ресурсів.

Працюю з картою

За допомогою карти навчального атласу встановіть розміщення атомних електростанцій у світі.

Шукаю в інтернеті

Знайдіть на офіційному сайті Державної служби статистики України інформацію про виробництво різних видів промислової продукції в державі. На підставі цих даних і додатка 4 обчисліть загальні витрати електричного струму на їхнє виробництво.

Генерую ідеї

Обчисліть економію електричного струму у грошах у вашому приватному будинку/квартирі в разі заміни всіх ламп розжарювання на енергоощадні. Запропонуйте інші способи економії електроенергії у вашій оселі.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.