Географія. Повторне видання. 9 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 15. Лісове господарство

Яке значення мають ліси в житті й діяльності людини? Що таке лісистість території? Яке значення цього показника в Україні?

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО. Лісове господарство — вид економічної діяльності, що займається обліком, відтворенням, охороною та захистом лісів, а також регулює їх використання. Основу лісозаготівельної діяльності становить заготівля й реалізація круглого лісу та товарних дров.

Провідна роль у розміщенні підприємств лісового господарства належить сировинному чиннику, велике значення має також транспортний. Заготівля лісу ведеться здебільшого в забезпечених сировиною районах.

ОСНОВНІ ЛІСОВІ ПОЯСИ СВІТУ. Основою для розвитку лісового господарства є лісові ресурси. Лісові ресурси — це сукупність матеріальних благ лісу, які можна використовувати без шкоди для навколишнього середовища з найбільшою господарською ефективністю. Усі компоненти лісових ресурсів залежно від їхнього призначення й особливостей застосування об’єднують у групи (мал. 44).

Мал. 44. Основні лісові ресурси

Лісами вкрито майже 1/3 поверхні Землі. Їхня площа становить 4,1 млрд га, що відповідає середній лісистості 30,5 %. Цінність лісів полягає в тому, що вони є відновлювальними ресурсами й виробляють майже дві третини органічної речовини планети.

Ліси розміщені нерівномірно. Найбільші їхні площі — у Бразилії та Росії (мал. 45). Найнижчі показники характерні для Австралії з Океанією. Усі ліси світу утворюють два великі за протяжністю лісові пояси — північний і південний. Розміщення на Землі цих двох поясів визначає географію лісового господарства.

Мал. 45. Світові запаси лісових ресурсів, 2019 р.

Північний лісовий пояс (хвойні та мішані ліси) простягнувся широкою смугою через Північну Америку та Євразію. Він займає половину всієї лісової площі світу. Ліси тут представлені переважно хвойними породами (сосна, ялина, модрина, ялиця, кедр). З листяних — береза, осика, вільха, дуб, бук, граб, ясен та ін. За обсягами заготівлі лісу та участі у світовій торгівлі ним і лісопродуктами лідерами є Канада, Фінляндія, Росія, Швеція.

Доведіть або спростуйте

Відомий німецький лісничий Е. А. Россмеслер зазначав, що «дуб стає нам корисним не з того моменту, коли, зрубаний, він лежить біля свого коріння і роздрібнюється на частини пилкою. Навпаки, більшість його корисності зупиняється з його життям». Наведіть аргументи на підтвердження або спростування цієї думки.

Південний лісовий пояс (тропічні та екваторіальні широколистяні ліси) включає три частини — південноамериканську, африканську й азіатсько-австралійську. За площею він майже такий самий, але складається із широколистяних лісів. Його деревостій різноманітніший, багатший і оновлюється значно швидше. Тому запаси деревини в лісах південного поясу більші. Велика частина запасів деревини поясу сконцентрована в Південній Америці (майже 60 %) та Азії (25 %). У країнах південного поясу (це переважно країни, що розвиваються) з усієї деревини, яку заготовляють, на ділову припадає тільки 10-20 % (більшу її частину вивозять до країн Західної Європи та до Японії). Решту використовують як паливо. Лісова промисловість у межах цього поясу найбільш розвинена в Бразилії, країнах тропічної Африки, на південному сході Азії. Найбільші вкриті лісом площі — у Бразилії та ДР Конго (мал. 45).

Світові можливості

Найбільш лісиста країна ЄС — Фінляндія. 70 % її території вкрито лісами.

Користуючись картою (мал. 45), поясніть, яке місце займає Україна за площею лісів у Європі.

За лісистістю території країни поділяють на три групи:

  • значна лісистість (50 % і більше): Гвіана, Суринам, Еквадор, Росія;
  • средньолісисті (10-50 %): Ангола, Бразилія, Канада;
  • слаболісисті (менш ніж 10 %): Велика Британія, Сирія, Південна Африка.

У країнах Західної Європи та Північної Америки обсяг приросту деревини нині перевищує обсяг лісозаготівель. У результаті цього площа лісів у багатьох країнах починає зростати.

СВІТОВІ ОБСЯГИ ЛІСОЗАГОТІВЛІ. Заготовляють деревину майже всі країни світу, тож її загальний обсяг виробництва поступово зростає. Найбільші країни-заготівельники деревини представлено на малюнку 46.

Мал. 46. Країни-лідери із заготівлі деревини у світі, 2019 р.

До найбільших постачальників деревини на світовий ринок належать США, Канада, Бразилія, Малайзія, Індонезія.

Найшвидше втрачається лісовий покрив у таких країнах: Камбоджа, Сьєрра-Леоне, Мадагаскар, Уругвай, Парагвай. У багатьох із цих країн прискорення процесу знеліснення пов’язане із сільськогосподарським виробництвом. Щоб уповільнити цей процес, необхідно поліпшити систему управління лісами, що запобігає незаконним вирубкам і випалам.

Дізнайтеся більше

Щосекунди Земля втрачає понад 1,5 га лісу. Лише для виробництва паперу щорічно вирубають більш як 125 млн дерев.

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО В УКРАЇНІ. Україна належить до малолісних і лісодефіцитних країн. Загальна площа лісового фонду становить 10,4 млн га, лісистість території країни — майже 16 % .

Ліси в Україні розміщені нерівномірно (мал. 47). Наприклад, у Карпатах вони займають 40 % площі, у Кримських горах — 32 % , на Поліссі — 26 %. У Лісостепу цей показник дорівнює 12 %, у Степу — лише 4 %.

Мал. 47. Лісове господарство та деревообробна промисловість України, 2019 р.

На хвойні ліси припадає 54 % запасів деревини, у тому числі на сосну — 35 %, що переважно поширена на Поліссі. Майже 40 % запасів деревини — твердолистяні породи: дуб, бук, граб. Серед дрібнолистяних порід переважають береза, осика, вільха, липа, тополя. За рахунок власних лісів Україна задовольняє 25 % своїх потреб у деревині. До найбільш лісистих належать Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Житомирська, Волинська та Чернівецька області.

Загальний обсяг лісокористування в Україні становить 14,4 млн м3, у тому числі основного користування — 6,7 млн м3, що задовольняє потреби економіки в деревині лише на 25-27 %. У зв’язку із цим щорічна потреба в її завезенні становить 30 млн м3.

Заготівлею лісу займаються лісозаготівельні підприємства й спеціалізовані підрозділи великих комбінатів. Отриманий кругляк вони відправляють на лісопильні підприємства, на будівництво та на підприємства добувної промисловості. Частина продукції (наприклад, тріски дерева) надходить на паперові комбінати.

Основними лісозаготівельними районами є Карпати та Полісся. Простежується тенденція до зростання розмірів заготівлі промислової деревини. З одного боку, це зумовлює збільшення обсягів виробництва, з іншого — призводить до загострення екологічних проблем.

До лісозаготівельних районів тяжіє лісопильна промисловість, яка забезпечує первинну стадію механічної обробки деревини (розпилювання на дошки та брус). Вона розміщується переважно в основних районах лісозаготівель і вузлах транспортних магістралей, на перетині залізниць і сплавних водних шляхів. Великі підприємства є в таких областях: Івано-Франківській (смт Брошнів-Осада, м. Калуш), Львівській (місто Буськ, селище Гніздичів) та в обласних центрах: Вінниця, Миколаїв, Одеса. Найбільше виробництво деревного вугілля — у місті Свалява (Закарпатська область).

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: стисло про головне

• Основою для розвитку лісового господарства є лісові ресурси.

• Усі ліси світу утворюють два великі лісові пояси — північний і південний.

• Провідна роль у розміщенні підприємств лісової промисловості належить сировинному чиннику, велике значення має і транспортний.

• Найбільшими країнами із заготівлі деревини є Індія, США, Китай, Бразилія та Росія.

• Україна належить до малолісних і лісодефіцитних країн.

• Основними лісозаготівельними районами України є Карпати та Полісся.

Знаю і вмію обґрунтувати

  • 1. До якого сектора економіки належить лісове господарство? Чому?
  • 2. Назвіть чинники, які впливають на розміщення підприємств лісової промисловості.
  • 3. Поясніть, чому запасів деревини більше в південному поясі.
  • 4. Назвіть причини, які призводять до знеліснення у світі. Запропонуйте шляхи розв’язання цієї проблеми.
  • 5. Як ви вважаєте, чому нині особливо ціняться вироби, виготовлені з натурального дерева?
  • 6. Спрогнозуйте ситуацію: «Якщо ліс, у якому ми відпочиваємо, буде вирубано, то...».
  • 7. У розвинених країнах за лісами добре доглядають, вкладають великі кошти в їхнє збереження та відновлення. Однак ліси часто хворіють, втрачають продуктивність. Чим це зумовлено?

Працюю з картою

Позначте на контурній карті світу ліси помірного поясу, вологі екваторіальні й тропічні ліси та основні райони лісового господарства.

Шукаю в інтернеті

Відвідайте офіційний сайт Державного агентства лісових ресурсів України. Користуючись його матеріалами, підготуйте повідомлення на тему «Охорона та захист лісів України».

Генерую ідеї

Розгляньте малюнок 48. Поясніть, який зв’язок між лісом, водою, врожаєм і життям.

Мал. 48. Стенд у центральній садибі Дарницького лісгоспу в м. Києві