Географія. Повторне видання. 9 клас. Гільберг

Географія. Повторне видання. 9 клас. Гільберг

Курс географії «Україна і світове господарство», який ви вивчатимете протягом цього року, дасть змогу зрозуміти економіку України та оцінити її значення й роль у світогосподарських процесах. Він є логічним продовженням курсу, який ви опановували у 8 класі. Торік ви вже чимало дізнались про географічний простір, природні умови й ресурси, населення України та який взаємозв’язок усе це має зі світом. Нині починаєте відкривати для себе сучасну економічну географію Батьківщини. Ви дізнаєтесь, як організовано виробництво, як виявляють закономірності, принципи й чинники формування структури економіки країн і регіонів світу. Знання з цього курсу дозволять зрозуміти, як функціонує економіка держави. Ви зможете свідомо обрати свою майбутню професію.

Вступ

§ 1. Економічна географія та її роль у вирішенні завдань розвитку країни

Розділ І. Національна економіка та світове господарство

Тема 1. Національна економіка

§ 2. Національна економіка — складна господарська система

§ 3. Сектори національної економіки України та форми суспільної організації виробництва

§ 4. Чинники розміщення виробництва та форми просторової організації національної економіки

Тема 2. Світове господарство

§ 5. Сучасне світове господарство

§ 6. Економічні системи та їхні типи

§ 7. Просторова структура світового господарства

§ 8. Сучасне світове господарство та особливості його розвитку

§ 9. Інтернаціоналізація світового господарства

Формуємо ключові компетентності з розділу І. Національна економіка та світове господарство

Розділ ІІ. Первинний сектор господарства

Тема 1. Сільське та лісове господарства

§ 10. Сільське господарство та його складові

§ 11. Сільське господарство України. Рослинництво

§ 12. Тваринництво України

§ 13. Сільське господарство світу. Рослинництво

§ 14. Тваринництво світу. Зональна спеціалізація світового сільського господарства

§ 15. Лісове господарство

Тема 2. Добувна промисловість

§ 16. Поширення мінеральних ресурсів у світі

§ 17. Видобування вугілля, нафти і природного газу

§ 18. Добувна промисловість України

§ 19. Видобування металічних руд

Формуємо ключові компетентності з розділу ІІ. Первинний сектор господарства

Розділ ІІІ. Вторинний сектор господарства

Тема 1. Виробництво та постачання електроенергії

§ 20. Значення електроенергетики

§ 21. Електроенергетика України

§ 22. Електроенергетика світу

Тема 2. Металургійне виробництво

§ 23. Значення металургійного виробництва в економіці

§ 24. Кольорова металургія

§ 25. Виробництво чавуну, сталі, прокату та кольорових металів в Україні

§ 26. Металургійне виробництво світу

Тема 3. Хімічна промисловість. Виробництво деревини та паперу

§ 27. Хімічна промисловість та її значення

§ 28. Хімічна промисловість України

§ 29. Хімічна промисловість світу

§ 30. Лісове господарство. Виробництво деревини й паперу

Тема 4. Виробництво машин та устаткування

§ 31. Роль машинобудування в сучасному світі та його розвиток в Україні

§ 32. Машинобудування світу

Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття

§ 33. Легка промисловість

§ 34. Народні промисли в Україні

Тема 6. Виробництво харчових продуктів і напоїв

§ 35. Харчова промисловість в Україні

§ 36. Виробництво продуктів харчування у світі

Формуємо ключові компетентності з розділу ІІІ. Вторинний сектор господарства

Розділ ІV. Третинний сектор господарства

Тема 1. Транспорт

§ 37. Транспорт та його роль у національній економіці

§ 38. Транспорт України

§ 39. Транспорт світу

Тема 2. Торгівля

§ 40. Торгівля як вид послуг

§ 41. Світовий ринок товарів і послуг

Тема 3. Туризм

§ 42. Туризм та його види. Туризм в Україні

§ 43. Міжнародний туризм

Тема 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я

§ 44. Наукова й освітня діяльність

Тема 5. Фінансові послуги. Комп'ютерне програмування

§ 45. Фінансові послуги

§ 46. Комп’ютерне програмування як вид економічної діяльності

Формуємо ключові компетентності з розділу IV. Третинний сектор господарства

Розділ V. Глобальні проблеми людства

Глобальні проблеми: причини виникнення та шляхи розв'язання. Сталий розвиток

§ 47. Глобальні проблеми людства, причини їхнього виникнення

§ 48. Взаємозв’язок глобальних проблем людства

§ 49. Сталий розвиток — стратегія людства на XXI століття

Формуємо ключові компетентності з розділу V. Глобальні проблеми людства

Додатки