Географія. 9 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Географія. 9 клас. Гільберг

У підручнику представлено зміст курсу географії «Україна і світове господарство» (9 кл.), у якому розглядаються питання розвитку економіки України й світового господарства. Кожний параграф супроводжується запитаннями та завданнями, які сприяють глибокому засвоєнню навчального матеріалу й перевірці рівня його засвоєння у процесі навчання. Малюнки (карти, схеми, таблиці, світлини) містять додаткову інформацію, яка допоможе вирішувати складні та творчі завдання.

Підручник відповідає Державному стандарту й чинній програмі з географії (9 кл.). Адресований учням загальноосвітніх навчальних закладів, учителям, студентам і всім, хто цікавиться економічною географією.

Вступ

§ 1. Економічна географія та її роль у вирішенні завдань розвитку країни

Розділ 1. Національна економіка та світове господарство

Тема 1. Національна економіка

§ 2. Національна економіка — складна господарська система

§ 3. Сектори національної економіки України та форми суспільної організації виробництва

§ 4. Чинники розміщення виробництва та форми просторової організації національної економіки

Тема 2. Світове господарство

§ 5. Сучасне світове господарство

§ 6. Економічні системи та їхні типи

§ 7. Просторова структура світового господарства

§ 8. Сучасне світове господарство та особливості його розвитку

§ 9. Інтернаціоналізація світового господарства

Розділ 2. Первинний сектор економіки

Тема 1. Сільське та лісове господарство

§ 10. Сільське господарство та його складові

§ 11. Сільське господарство України. Рослинництво

§ 12. Тваринництво України

§ 13. Сільське господарство світу. Рослинництво

§ 14. Тваринництво світу. Зональна спеціалізація світового сільського господарства

§ 15. Лісове господарство

Тема 2. Добувна промисловість

§ 16. Поширення мінеральних ресурсів у світі

§ 17. Видобування вугілля, нафти і природного газу

§ 18. Добувна промисловість України

§ 19. Видобування металічних руд

Розділ 3. Вторинний сектор господарства

Тема 1. Виробництво та постачання електроенергії

§ 20. Значення електроенергетики

§ 21. Електроенергетика України

§ 22. Електроенергетика світу

Тема 2. Металургійне виробництво

§ 23. Значення металургійного виробництва в економіці

§ 24. Кольорова металургія

§ 25. Виробництво чавуну, сталі, прокату та кольорових металів в Україні

§ 26. Металургійне виробництво світу

Тема 3. Хімічна промисловість. Виробництво деревини та паперу

§ 27. Хімічна промисловість та її значення

§ 28. Хімічна промисловість України

§ 29. Хімічна промисловість світу

§ 30. Лісове господарство. Виробництво деревини й паперу

Тема 4. Виробництво машин та устаткування

§ 31. Роль машинобудування в сучасному світі та його розвиток в Україні

§ 32. Машинобудування світу

Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття

§ 33. Легка промисловість

§ 34. Народні промисли в Україні

Тема 6. Виробництво харчових продуктів і напоїв

§ 35. Харчова промисловість в Україні

§ 36. 36. Виробництво продуктів харчування у світі

Розділ 4. Третинний сектор господарства

Тема 1. Транспорт

§ 37. Транспорт та його роль у національній економіці

§ 38. Транспорт України

§ 39. Транспорт світу

Тема 2. Торгівля

§ 40. Торгівля як вид послуг

§ 41. Світовий ринок товарів і послуг

Тема 3. Туризм

§ 42. Туризм та його види. Туризм в Україні

§ 43. Міжнародний туризм

Тема 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я

§ 44. Наукова й освітня діяльність

Тема 5. Фінансові послуги. Комп’ютерне програмування

§ 45. Фінансові послуги

§ 46. Комп’ютерне програмування як вид економічної діяльності

Розділ 5. Глобальні проблеми людства

Глобальні проблеми: причини виникнення та шляхи розв’язання. Сталий розвиток

§ 47. Глобальні проблеми людства, причини їхнього виникнення

§ 48. Взаємозв’язок глобальних проблем людства

§ 49. Сталий розвиток — стратегія людства на ХХІ століття

ДодаткиПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.