Географія. Повторне видання. 8 клас. Гільберг

Перевірте свої досягнення. Географічна карта і робота з нею

1. Що вивчають фізична й суспільна географія?

2. Вам потрібно підготувати повідомлення про походження назви вашого населеного пункту. Якими джерелами інформації ви скористаєтеся?

3. У домашній бібліотеці восьмикласника є: атлас області, тлумачний словник, Енциклопедія України, атлас світу й географічний довідник. Він має підготувати презентацію «Київ - столиця України». Якими з перелічених ресурсів він скористається? Запропонуйте йому додаткові джерела географічної інформації.

4. Назвіть традиційні й сучасні методи дослідження фізичної та суспільної географії.

5. Уявіть, що ви разом з учителем обрали тему дослідницької роботи, об’єктом якої є місцеве озеро. Назвіть методи дослідження, якими ви скористаєтеся.

6. Заповніть у зошиті таблицю.

Дослідник

Що досліджував

7. Назвіть картографічні твори, у яких уперше була зображена територія України.

8. Чому на картах бувають спотворення? Які існують види спотворень?

9. Як можна виявити на карті спотворення?

10. Розгляньте кліматичну карту атласу. Заповніть у зошиті таблицю.

Об’єкти та явища

Способи зображення

11. Розгляньте фізичну карту України в атласі. До яких карт вона належить за: змістом; масштабом; охопленням території; призначенням.

12. Яку інформацію можна отримати з Національного атласу України?

13. У яких галузях господарства використовують ГІС і сучасні навігаційні системи?

14. Натопографічній карті (масштаб 1 : 25000) відстань від центру с. Володимирівки до центру с. Рубченок асфальтованою дорогою, що проходить повз ставок та обору, становить 20 см. Визначте реальну відстань між цими населеними пунктами.

15. Група туристів, яка вирушила в похід від школи в с. Хижинцях до церкви в с. Журжинцях дорогою повз Змієвий вал і ліс Ревене, подолала відстань у 6000 м. Визначте, якою буде ця відстань на топографічній карті, якщо її масштаб 1 : 25 000.

16. На плані місцевості відстань від центру с. Острійок до центру с. Блощинець становить 15 см. Справжня відстань між цими населеними пунктами — 3000 м. Визначте числовий та іменований масштаби плану місцевості.

17. Західне магнітне схилення — 1°56'. Дійсний азимут на пункт Η — 358°04'. Визначте магнітний азимут на пункт Н.

18. Охарактеризуйте картографічні проекції за видом допоміжної поверхні, використаної для перенесення зображення на площину карти.

19. Що таке топографічна карта? Які види вимірювань можна на ній провести?

20. Які переваги мають електронні географічні карти й атласи?

21. Яку роль відіграють географічні карти у вашому житті?