Географія. Повторне видання. 8 клас. Гільберг

§ 7. Плани міст, схеми руху транспорту

Пригадайте: Що допоможе вам швидше знайти дорогу до музею, театру, бібліотеки або визначити потрібну зупинку, коли ви в транспорті?

План міст. Як ви вже знаєте, план — це зменшене зображення невеликої території, виконане за допомогою умовних позначень у великому масштабі (мал. 15). Нині в Україні триває процес створення планів населених пунктів і міст. Кожен населений пункт повинен мати так званий генеральний план.

Генеральний план — найважливіший документ у сфері містобудування, який визначає розвиток міста на найближчі 15-20 років, зокрема принципи розвитку, планування, забудови й іншого використання території населеного пункту.

Генеральний план установлює в інтересах населення напрямки й межі територіального розвитку населеного пункту, призначення й будівельне зонування території, містить принципові рішення стосовно розташування важливих об’єктів, організації вулично-дорожньої мережі й дорожнього руху, благоустрою території, її захисту від небезпечних природних процесів. Генеральний план населеного пункту затверджують органи місцевого самоврядування.

Якщо подивитися з висоти пташиного польоту на забудовану територію, можна побачити ділянки озеленення, штучні й природні водойми, елементи благоустрою, малі архітектурні форми. Усі ці об’єкти позначають спеціальними знаками на кресленнях генерального плану при проектуванні нових об’єктів. Також на генеральному плані фіксують відстань між проектованими будівлями і роблять їх горизонтальну й вертикальну «прив’язку» до існуючих і зафіксованих на місцевості спеціальних геодезичних точок — реперів, що допомагає визначити місцерозташування нової будівлі. При виконанні генеральних планів використовують різні масштаби (1 : 500; 1 : 2500; 1 : 5000) залежно від площі ділянки.

Мал. 15. План м. Києва (фрагмент)

Мал. 16. Схема руху ліній Київського метрополітену

Схеми руху транспорту. Вирушаючи на екскурсію до іншого населеного пункту, необхідно мати його план, який допоможе вам зорієнтуватись. За планом ви зможете ознайомитися із системою транспортних магістралей, побачите, де розташовані історичні пам’ятки, церкви, музеї, парки, театри тощо. Розібратися в плані вам допоможуть умовні позначення.

 • Пригадайте, якими схемами руху транспорту вам доводиться користуватися.

Найпростіші плани місцевості називають схемами. На них зображують тільки окремі об’єкти. Наприклад, схема ліній Київського метрополітену допоможе зорієнтуватися в розміщенні станцій, зокрема, як з однієї гілки перейти на іншу (мал. 16).

Основні терміни й поняття

План — зменшене зображення невеликої території, виконане за допомогою умовних позначень у великому масштабі.

Схеми — найпростіші плани місцевості.

Висновки

 • Для створення належних умов праці, побуту й відпочинку населення органи містобудування й архітектури розробляють план розміщення на території населеного пункту зон для виробництва, житла, відпочинку, громадських центрів, схеми транспортного зв’язку та структурну організацію кожної із зон.
 • Генеральний план населеного пункту затверджують органи місцевого самоврядування.
 • Схеми руху транспорту полегшують орієнтування населення в межах населених пунктів.

Запитання та завдання

 • 1. Що таке план міста?
 • 2. Яке практичне значення мають плани міст?
 • 3. Які плани місцевості називають схемами?
 • 4. Наведіть приклади використання планів міст і схем руху транспорту.
 • 5. Виберіть маршрут в одному з населених пунктів України. Прокладіть його за допомогою сучасних навігаційних систем.

Практикум

1. Відкрийте будь-яку пошукову програму (Opera, Chrome, Mozilla Firefox).

2. У рядку «адреса» уведіть адресу сайту: https://www.google.com.ua/maps/ і натисніть клавішу Enter.

3. У лівому нижньому куті сторінки оберіть зображення супутника.

4. Користуючись клавіатурою, наберіть Prt Sc і в текстовий документ Microsoft Word за допомогою клавіш Ctrl V вставте зображення. Обріжте контури.

5. У рядку «адреса» уведіть адресу сайту https://www.google.com.ua/maps/ За допомогою «миші» наблизьте зображення карти до рівня області (наприклад, Хмельницької), міста (Хмельницький).

6. Наберіть на клавіатурі Prt Sc і в текстовий документ Microsoft Word за допомогою клавіш Ctrl V вставте зображення. Обріжте контури.

7. У рядку «адреса» уведіть адресу сайту.

8. Двічі натисніть «мишею» на територію України, потім за допомогою «миші» наблизьте зображення до рівня топографічної карти м. Хмельницького.

9. Наберіть на клавіатурі Prt Sc і в текстовий документ Microsoft Word за допомогою клавіш Ctrl V вставте зображення. Обріжте контури.

10. За топографічною картою визначте:

 • Які мікрорайони м. Хмельницького знаходяться в таких квадратах сітки: а) 7296, 7298; б) 7892,7894.
 • У якому квадраті знаходиться Кам’янецький переїзд?
 • Охарактеризуйте міст у квадраті 7896 (із чого зроблений, довжина, ширина, вантажопідйомність).
 • З’ясуйте, у якому напрямку велосипедисту буде легше доїхати від пункту А (ст. Гречани) до пункту Б (ст. Грузевиця). Поясніть свій вибір.

Дослідження

Прокладіть маршрут за топографічною картою та обґрунтуйте його.