Географія. Повторне видання. 8 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 4. Релігійний склад населення

Ви дізнаєтеся про:

 • світові релігії;
 • релігійний склад населення світу й окремих країн, України та її областей;
 • регіональні відмінності релігійних вірувань в Україні.

Ви навчитеся:

 • показувати на карті й називати регіони панування світових релігій;
 • знаходити в різних джерелах інформацію, що характеризує етнічний склад населення України й окремих її областей;
 • характеризувати регіональні відмінності релігійних вірувань в Україні;
 • оцінювати важливість толерантного ставлення до представників інших релігійних громад.

§ 50. Релігійний склад населення України та світу

Пригадайте: 1. Що таке релігія? 2. Кого називають віруючою людиною?

Релігія як явище культури. У сучасному світі релігія визнана явищем людської культури, її важливою частиною. Сучасні теорії релігії пов’язують її появу з необхідністю зрозуміти місце людини у Всесвіті. Віра людини як спосіб поклоніння є неоднозначним явищем. Кожна релігія включає в себе культи й певні обряди, ритуали, звичаї.

Географічна наука вивчає поширення релігійних вірувань, аналізує геопросторове ядро релігійного життя, їхню територіальну структуру. Географія релігій, або сакральна географія, вивчає роль природного чинника в появі й поширенні релігій у різних країнах і регіонах земної кулі.

Світові релігії. Класифікуючи релігії, учені поділяють їх на три групи: світові релігії, національні релігії, родоплемінні релігії чи культи. Світовими релігіями вважають: християнство, іслам (мусульманство) та буддизм.

У наш час перше місце у світі за географічним поширенням посідає християнство. Майже в кожній країні світу є хоча б одна християнська громада.

Приблизно 2,2 млрд людей із 238 країн світу, або 33,4 % населення планети, вважають себе християнами (табл. 15, с. 244). У християнстві виокремлюють три основні течії: католицизм (понад 50 % усіх християн), протестантизм (майже чверть усіх християн), православ’я (до 12 %), а також низку дрібніших течій.

Католицизм — найпоширеніша течія християнства (до 1,1 млрд вірян). Главою католицької церкви є Папа Римський, який очолює також державу-місто Ватикан у Римі.

Католицизм є основною релігією в багатьох європейських країнах (Франція, Італія, Іспанія, Португалія, Австрія, Бельгія, Литва, Польща, Чехія та ін.).

Таблиця 15

Регіони й країни поширення християнства

Католики

Протестанти

Православні

Країни Південної Європи

Франція

Польща

Країни Латинської Америки

Філіппіни

Окремі країни заходу й півдня Африки

Англо-Америка

Австралія

Греція

Країни Центральної та Східної Європи

Ефіопія

Православ’я — християнська спільнота, що складається з кількох єдиних у теології помісних церков. Найбільше послідовників православ’я проживає в Греції (98 %), Молдові (98 %), Грузії (89 %), Білорусі (88 %), Румунії (87 %), Сербії (84 %), Чорногорії (84 %), Болгарії (83 %), на Кіпрі (80 %), у Росії (80 %), Македонії (80 %), Україні (80 %) (мал. 168).

У скандинавських країнах, США, ФРН, Великій Британії, Австралії, Канаді поширений протестантизм.

Іслам — одна з найпоширеніших світових релігій, що сформувалася в Аравії. Прихильників ісламу називають мусульманами. Нині загальна кількість мусульман у світі коливається в межах 1,1-1,8 млрд, що робить іслам другою за чисельністю релігією після християнства (мал. 169). Мусульмани становлять більшість населення в багатьох країнах Азії й Африки.

Буддизм — релігійно-філософське вчення про духовне пробудження, яке виникло в Індії й поширилося на Південну, Південно-Східну та Східну Азію, на Далекий Схід. Буддизм має значний вплив в Монголії, Непалі, Японії, Китаї, Південній Кореї.

Крім світових, існують також національні релігії. Найдавнішою з них є іудаїзм, поширений серед євреїв. Цій релігії понад 3 тис. років.

Жителі Індії та Непалу сповідують індуїзм. У Китаї поширені конфуціанство та даосизм. Японці сповідують синтоїзм, який сформувався на основі первісних культів природи.

Народи країн Тропічної Африки, Океанії, аборигени Австралії, індіанці Америки сповідують свої традиційні вірування, так звані примітивні релігії.

Мал. 168. Михайлівський Золотоверхий собор у м. Києві

Мал. 169. Мечеть Ар-Рахма у м. Києві

Характерні відмінності релігійних вірувань в Україні. Релігійні вірування в Україні мають довгу й складну історію. Під вплив християнства Україна потрапила в X ст.

Згідно з офіційними даними, в Україні діє понад 24 тис. релігійних громад. Відповідно до традицій переважають християнські конфесії. У структурі християнських конфесій наймасовішим є православ’я.

У 2019 р. Православній церкві України (ПЦУ) було надано томос про автокефалію.

Помітним явищем релігійного життя України є розширення впливу римо-католицької церкви. Багато римо-католицьких громад існує на Хмельниччині, а м. Кам’янець-Подільський навіть стало своєрідним релігійним центром цієї течії в Україні.

У зв’язку з активізацією національно-культурного життя етнічних меншин поступово відроджуються релігійні конфесії мусульман, іудеїв, лютеран та ін. У нашій країні існує об’єктивна поліконфесійність українського народу, що потребує терпимості, толерантного ставлення вірян один до одного.

Дискусійний клуб

За принципом свободи совісті кожна людина може сповідувати будь-яку релігію. Яка ваша думка з цього приводу?

Висновки

 • Релігії поділяють на світові та національні. До світових релігій належать християнство, мусульманство (іслам), буддизм. Християнство складається з трьох гілок: католицизм, протестантизм, православ’я.
 • Найпоширенішими національними релігіями є іудаїзм (Ізраїль), індуїзм (Індія), конфуціанство та даосизм (Китай), синтоїзм (Японія).
 • Для України характерна поліконфесійність у віруваннях. Найбільш поширеною релігією є християнство. Католицизм сповідують переважно жителі західних областей України. В Криму проживають мусульмани.

Основні терміни й поняття

Конфесія — певна церква, релігійна організація, що має своє віровчення, культ та організаційну структуру.

Релігія — форма суспільної свідомості, що ґрунтується на вірі людини в існування надприродних сил — богів, духів, у їхнє панування над світом.

Запитання та завдання

 • 1. Обґрунтуйте, чому релігія є частиною культури людства.
 • 2. Які релігії належать до світових? Назвіть кілька національних релігій.
 • 3. Які релігії поширені в Україні?
 • 4. Які релігійні свята відзначають в Україні?
 • 5. Які релігійні громади існують у вашій місцевості?
 • 6. Користуючись додатковими джерелами інформації, підготуйте повідомлення (презентацію) про релігійні центри світу або України.


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.