Географія. Повторне видання. 8 клас. Гільберг

§ 46. Міське й сільське населення

Пригадайте: 1. Які міста в Україні ви знаєте? 2. Яка відмінність між характером зайнятості населення у місті й сільській місцевості?

Система розселення й розвиток поселень. Особливості розміщення населення, рівень розвитку господарства, історичні традиції народу формують систему розселення — мережу населених пунктів на певній території з їхніми різноманітними зв’язками.

Існують дві основні форми розміщення населення — міська й сільська. Незважаючи на те, що перші міста виникли ще в сиву давнину, упродовж понад двох тисячоліть сільська форма розселення залишалася домінуючою.

Кардинальні зміни розпочалися тільки в XIX й продовжились у XX ст. Незважаючи на те, що в поселеннях сільського типу донині проживає половина населення Землі, характерні ознаки його розміщення визначає географія міст.

Міське населення. Міський населений пункт (місто) — одна з форм поселення. Для міста характерна висока густота населення й концентрація промислового виробництва. Крім того, у місті інший, ніж у селі, характер забудови.

У світі не існує чітких критеріїв зарахування населених пунктів до категорії міст. Наприклад, у Данії містами вважають поселення, у яких проживає понад 250 осіб, у Малайзії — 1 тис., у США — 25 тис., в Україні й Росії — 10 тис., у Нідерландах — 20 тис., у Японії — понад 50 тис., у Китаї — 100 тис. осіб.

На території України існує 460 міст, у яких проживає майже 70 % усього населення. Найбільший відсоток міського населення в Донецькій, Дніпропетровській, Луганській і Харківській областях. Міста різняться часом виникнення, плануванням, кількістю населення (мал. 158), економічним потенціалом, адміністративними функціями тощо.

Мал. 158. Класифікація міст України за чисельністю населення (людністю)

Користуючись картою атласу та статистичними даними, наведіть приклади міст України кожної групи (за чисельністю).

Основна частина населення нашої країни зосереджена в містах-«мільйонниках», найбільших і великих містах. В Україні постійно збільшується кількість міст і міського населення.

Позначте на контурній карті міста-«мільйонники» України та обласні центри.

Міста виконують різноманітні функції, без яких не може існувати сучасне суспільство (табл. 10). За кількістю виконуваних функцій міста України поділяють на одно- й багатофункціональні.

До міських населених пунктів з однією яскраво вираженою функцією належить, наприклад, м. Трускавець (місто-курорт). Найбільше функцій, по суті, майже всі з можливих, виконує столиця нашої країни — м. Київ.

Таблиця 10

Основні типи міст України за функціями

Адміністративні багатогалузеві найкрупніші культурно-наукові центри

Багатогалузеві промислові центри

Транспортні центри

Курортні міста

Центри сільськогосподарських районів

Спеціалізовані промислові центри

Київ

Харків

Одеса

Дніпро

Донецьк

Львів

Миколаїв

Луганськ

Кривий Ріг

Маріуполь

Жмеринка

Ковель

Гребінка

Конотоп

Козятин

Ялта

Алушта

Євпаторія

Трускавець

Миргород

Переяслав

Золотоноша

Лохвиця

Краматорськ

Сєверодонецьк

Марганець

Шостка

Міста також розрізняють за адміністративним підпорядкуванням. Найвищий його ранг мають міста Київ і Севастополь. Багато міст мають обласне підпорядкування.

Наведіть приклади міст обласного підпорядкування. Покажіть їх на карті.

До міських населених пунктів належать також селища міського типу, робітничі й шахтарські поселення, курортні селища, яких в Україні налічується 885. Виокремлення цієї групи населених пунктів пов’язане не стільки з чисельністю населення, скільки зі сферою зайнятості. Заняття більшості жителів усіх типів міських поселень не пов’язане безпосередньо із сільськогосподарським виробництвом.

 • Подумайте, які причини впливають на збільшення кількості міського населення.

Сільське населення. Сільське розселення — форма територіальної організації життя населення на позаміській території у вигляді сукупності сіл, поселень інших типів, призначених для постійного або тимчасового проживання (мал. 159). Воно забезпечує виконання різних господарських функцій (сільськогосподарське виробництво, лісове й лісопромислове господарство, рекреаційне обслуговування, природоохоронні функції). Існують також сільські населені пункти змішаного типу, у яких є виробництво з перероблення сільськогосподарської продукції (молочні, консервні заводи, ремонтні майстерні, ткацькі фабрики тощо) (мал. 160, с. 230).

Як і міста, сільські поселення виникали зазвичай уздовж транспортних шляхів. На площу й планування сільських поселень впливали природні умови. Що сприятливіші агрокліматичні умови, то більше в поселенні жителів.

Мал. 159. Сільське життя

Мал. 160. Розподіл сільських населених пунктів за функціями

В Україні сільське населення розміщене нерівномірно. Найбільша густота населених пунктів характерна для лісостепової зони. Цей показник нижчий на Поліссі й у степовій зоні. За кількістю жителів села поділяють на малі, середні й великі (мал. 161).

Мал. 161. Класифікація сіл за чисельністю населення

Станом на 2019 р. в Україні існує 28 376 сільських населених пунктів, у яких проживає всього 30,5 % населення країни. Є області, де сільське населення переважає над міським (Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області).

У розвинутих країнах спостерігаємо таку саму тенденцію: кількість сільського населення та частка зайнятих в аграрному виробництві скорочуються. Натомість у країнах, що розвиваються, кількість сільського населення зростає. Особливо висока частка сільського населення в Азії (65 %), зокрема в Індії (73 %) і Китаї (70 %), а також в Африці (70 %). Згідно з приблизними оцінками, у світі існує до 20 млн сільських поселень, які мають групову, розсіяну (фермерську) та кочову форми. Для групової форми характерні великі села, поєднані з хуторами. Вони існують у країнах Європи, Африки, а також у Японії і Китаї. Розсіяна (фермерська) форма поселень типова для США, Канади, Австралії. Люди володіють великими ділянками землі й живуть на значній відстані один від одного. Для Монголії, Саудівської Аравії, Ірану, племен Тропічної Африки та Амазонії характерна кочова форма сільських поселень.

У розвинутих країнах функції сільських поселень поступово змінюються, що зумовлено науково-технічним прогресом. Процес поширення міського способу життя на село називають рурбанізацією. У сільську місцевість переносяться міські галузі господарської діяльності, зокрема сфера послуг і промисловість. У селі зростає кількість котеджів міських жителів. Найбільш рурбанізованою є місцевість довкола м. Парижа. Тут проживає понад 400 тис. селян, з яких лише 15 % зайняті в сільському господарстві, решта працює в столиці чи передмісті або обслуговує туристів. Отже, розселення — це складна система розміщення людей на території, яка склалася історично й постійно змінюється.

Дискусійний клуб

Як, на вашу думку, зміниться співвідношення міського й сільського населення в Україні (у світі) у майбутньому?

Висновки

 • Мережа сільських і міських населених пунктів формує систему розселення. В Україні переважає міське населення, яке сягає майже 70 %. До міських населених пунктів належать також селища міського типу, робітничі й шахтарські поселення, курортні селища, яких в Україні існує 885. Сільське населення розміщується нерівномірно. Найбільша його густота характерна для лісостепової зони.
 • Кількість міського населення Землі постійно зростає. У розвинутих країнах кількість сільського населення та частка зайнятих в аграрному виробництві скорочується. Натомість у країнах, що розвиваються, абсолютна чисельність сільського населення зростає.

Основні терміни й поняття

Місто — тип поселення, зазвичай значного за чисельністю та густотою населення, мешканці якого зайняті, як правило, поза сільським господарством.

Рурбанізація — процес поширення міського способу життя в сільській місцевості.

Система розселення — мережа населених пунктів певної території з їхніми різноманітними зв’язками.

Сільське розселення — форма територіальної організації життя населення на позаміській території у вигляді сукупності сіл, поселень інших типів, призначених для постійного або тимчасового проживання.

Запитання та завдання

 • 1. Що таке система розселення? Які чинники вплинули на її формування?
 • 2. Назвіть типи міських поселень. Які функції вони виконують? Наведіть приклади.
 • 3. Порівняйте міський і сільський способи життя за такими показниками, як: житлові умови, характер та умови праці, ритм життя, можливість отримання різноманітних послуг, спілкування, ставлення до природи, відпочинок.
 • 4. Що таке рурбанізація? Наведіть приклади.
 • 5. Чому жителі великих міст прагнуть мати будинок у сільській місцевості?
 • 6. Назвіть і покажіть на карті країни (регіони) світу з найбільшою часткою сільського населення.

Дослідження

Дослідіть історію виникнення вашого населеного пункту. Звідки походить його назва?

Це цікаво

 • За роки незалежності Україна втратила понад 500 сіл. Причинами зникнення сіл та зменшення чисельності сільського населення є демографічна криза, урбанізація та старіння нації.
 • Лідером за темпами зменшення чисельності сільського населення в Україні є Чернігівська область.

Готуємося до наступного уроку

Підготуйте повідомлення про одне з міст світу чи України (на вибір).