Географія. Повторне видання. 8 клас. Гільберг

Тема 2. Розселення

Ви дізнаєтеся про:

 • середній показник густоти населення у світі та в Україні;
 • найбільші агломерації й мегаполіси світу, темп і рівень урбанізації.

Ви навчитеся:

 • розрізняти поняття «урбанізація», «субурбанізація», «агломерація», «мегаполіс»;
 • визначати показники урбанізованості території;
 • показувати на карті й називати регіони світу, країни, області в Україні з найбільшою і найменшою густотою населення та рівнем урбанізації, найбільші агломерації, світові міста, найбільші міста в Україні;
 • розрізняти міські й сільські населені пункти, типи міст за кількістю населення та функціями;
 • пояснювати вплив природних і демографічних чинників на територіальні відмінності густоти населення;
 • порівнювати рівень і темпи урбанізації в Україні та світі;
 • оцінювати важливість знань про особливості розселення населення.

§ 45. Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення у світі й Україні

Пригадайте: 1. Пригадайте, як відбувався процес заселення материка Євразія. 2. На якому материку проживає найбільша кількість населення?

Причини, що вплинули на розміщення населення. Населення розміщується у світі дуже нерівномірно. Це зумовлено кількома чинниками (мал. 156).

Мал. 156. Чинники розміщення населення

Одним із таких чинників є природний, адже люди здавна селилися на рівнинах біля водойм. Райони з екстремальними природними умовами (пустелі, тундра, льодовики, високогір’я, тропічні ліси) несприятливі для проживання. Тому густонаселеними виявилися долини річок Нілу, Янцзи й Хуанхе, Інду та Гангу, Тигру та Євфрату. Важливу роль у розміщенні населення на Землі відіграв історичний чинник, оскільки цей процес триває впродовж усієї багатовікової історії людства. Також розміщення населення в країнах світу регулюють соціально-економічні умови життя людей, їхня господарська діяльність, рівень виробництва. Нині у Східній півкулі проживає 80 % населення світу, з яких на Азію припадає до 60 %.

Процес розміщення населення на певній території та його розподіл за різними типами поселень називають розселенням.

Визначте за допомогою карт атласу найбільш густонаселені райони світу.

Густота населення України. Показником розселення людей є густота населення, тобто кількість жителів на одиницю площі (осіб/км2). Нині в Україні на площі 603,5 млн км2 проживає 41,9 млн осіб. Показник густоти населення вираховують діленням кількості населення на площу території. Отже, середня густота населення України становить 70,7 осіб/км2. Найвища густота населення в Україні була в 1993 р. — 86,6 осіб/км2. Та хоча кількість населення в Україні невпинно зменшується, його густота залишається відносно високою (мал. 157).

Користуючись картою і статистичними даними, визначте, яка густота населення у вашій області.

На території країни населення розміщено дуже нерівномірно. Найбільша густота населення в Дніпропетровській (103,1 осіб/км2), Львівській (116,3 осіб/км2) та Чернівецькій (112,2 осіб/км2) областях. Малозаселеними регіонами є північ і південь України, де несприятливі природні умови (заболочені землі на півночі (Полісся), нестача вологи на півдні). Найменша густота населення у Чернігівській області — 33,4 осіб/км2.

Найбільше впливають на розселення населення України природні умови та природні ресурси — земельні, мінеральні, водні тощо. З розвитком господарства зростає вплив соціально-економічних чинників, які створюють відповідні можливості використання природних умов і ресурсів.

Мал. 157. Карта густоти населення України

Територіальні відмінності густоти населення у світі. Середня густота населення у світі становить 52 особи/км2 з урахуванням Антарктиди. Існують великі відмінності в густоті населення між материками. Ще більше відрізняється густота населення в різних країнах світу. Дуже високим вважають показник густоти населення понад 200 осіб/км2, характерний, зокрема, для Бельгії, Нідерландів, Великої Британії, Ізраїлю, Шрі-Ланки, Республіки Корея, Японії, а серед малих держав — для Мальти й Сінгапуру. Світовими рекордсменами є Монако та Аоминь. Найнижча густота населення (до 3 осіб/км2) у Монголії, Лівії, Мавританії, Намібії, Австралії.

Користуючись картою атласу, назвіть материки з найбільшою та найменшою густотою населення.

Нерівномірність розміщення населення планети зумовлена багатьма чинниками. Основна частина населення (80 %) проживає на висотах до 500 м, які займають до 28 % усієї території суходолу. Гірські області освоєні значно менше. У світі є кілька країн, у яких населення проживає вище 1000 м над рівнем моря. Це Мексика, Ефіопія, Афганістан, а в Болівії, Перу, Китаї (на заході) межі проживання людей сягають 5000 м над рівнем моря.

Крім рельєфу, на розселення людей впливає також давнє освоєння території, сприятливі умови для ведення сільського господарства. Індія та Китай є світовими центрами вирощування рису, що зумовило концентрацію населення в Південній і Східній Азії.

Регіонами великої густоти населення є Центральна Європа, Тихоокеанське й Атлантичне узбережжя США. Це пов’язано з промисловим розвитком цих територій. Значна кількість жителів планети (75 %) проживає вздовж морських узбереж завширшки до 500 км. Найвищі ці показники для острівних і напівострівних країн. Основна частина населення планети проживає в кліматичних поясах зі сприятливими умовами: помірному, субтропічному та субекваторіальному.

Під дією всіх перелічених чинників у світі сформувалися три великі ареали з максимальною густотою населення — Південна та Східна Азія; Західна й Центральна Європа; східне узбережжя Північної Америки.

Позначте на контурній карті густонаселені регіони у світі та в Україні.

Висновки

 • Населення світу і, зокрема, України розміщене дуже нерівномірно. На це впливають природні умови й ресурси, історичні чинники, природний приріст населення та соціально-економічні умови життя людей, їхня господарська діяльність та рівень виробництва.
 • Середня густота населення у світі становить — 52 особи/км2, в Україні — 70,7 осіб/км2.
 • У світі існують три ареали з максимальною густотою населення: Південна та Східна Азія; Західна й Центральна Європа; східне узбережжя Північної Америки.

Основні терміни и поняття

Густота населення — кількість жителів на одиницю площі (осіб/км2).

Розселення — процес розміщення населення на певній території та його розподіл за різними типами поселень.

Запитання та завдання

 • 1. Що таке розселення населення? Які чинники вплинули на розселення людей на Землі?
 • 2. Як визначають середню густоту населення країни?
 • 3. У яких природних зонах України найбільша густота населення? Чому?
 • 4. Спрогнозуйте, як може змінитися густота населення в Україні в майбутньому. З чим це пов’язано?

Дослідження

 • 1. Визначте регіони України з найбільшою і найменшою густотою населення. Порівняйте отримані дані з даними Державної служби статистики України. Які чинники вплинули на цей показник?
 • 2. Визначте середню густоту населення у вашій області. Порівняйте отриманий результат з показниками за останні 10 років. Поясніть, які відбулися зміни і чим це зумовлено.

Це цікаво

 • За прогнозами демографів ООН, уже до середини століття населення Нігерії перевищить населення США. До кінця століття Нігерія почне конкурувати з Китаєм за звання другої найбільш заселеної країни світу.
 • У двох країнах світу населення перевищує 1 млрд. Обидві країни розташовані в Азії. Це Китай — 1,4 млрд та Індія — 1,3 млрд осіб (2019 р.).
 • Щосекунди на Землі народжується щонайменше 4 дитини.

Готуємося до наступного уроку

Дізнайтеся, скільки міст обласного підпорядкування існує на території вашої області.