Географія. Повторне видання. 8 клас. Гільберг

Перевірте свої досягнення. Ландшафти України. Природокористування

1. У якій природній зоні розташований ваш населений пункт? Поясніть на прикладах, як взаємопов’язані компоненти цього природного комплексу?

2. Незважаючи на те, що Карпати й Кримські гори утворилися в одну епоху, процес гороутворення мав певні відмінності. Назвіть їх. Чим вони обумовлені?

3. Які чинники впливають на видове різноманіття риб у Чорному й Азовському морях?

4. Наведіть приклади вичерпних і невичерпних природних ресурсів.

5. Які ви знаєте види забруднення природного середовища? Які з них характерні для вашого населеного пункту?

6. Що таке біосферний заповідник? Назвіть і покажіть на карті біосферні заповідники на території України.

7. Чому природний комплекс степів дуже важко відновлюється? Відповідь проілюструйте прикладами.

8. Чому різні схили Українських Карпат мають різний характер висотної поясності?

9. Як ви вважаєте, заповідники — це лабораторії в природі чи лабораторія природи? Відповідь обґрунтуйте.

10. Як, на вашу думку, можна захистити врожай сільськогосподарських культур від шкідників без використання отрутохімікатів?

11. Які природні заповідні об’єкти є у вашій місцевості?

12. Як ви розумієте поняття «ресурсозбереження»? Запропонуйте заходи з ресурсозбереження у вашій школі.

13. Що таке сталий розвиток? Як має змінитися природокористування в умовах сталого розвитку?

14. Заповніть у зошиті таблицю «Позитивний і негативний вплив освоєння ландшафтів».

Позитивний вплив

Негативний вплив

15. Складіть схему взаємозв’язків між компонентами ландшафтів вашого краю.

16. Порівняйте залісненість природних зон України й узагальніть висновки у вигляді стовпчикової діаграми.

17. Порівняйте висотну поясність Українських Карпат і Кримських гір. Що між ними спільного?

18. Чи впливає Чорне море на формування клімату України?

19. Чим зумовлені екологічні проблеми Чорного й Азовського морів?

20. Що таке національна екологічна мережа?

21. Що таке моніторинг навколишнього середовища? Які види моніторингу ви знаєте?