Географія. Повторне видання. 8 клас. Гільберг

Перевірте свої досягнення. Води суходолу та водні ресурси

1. Що належить до вод суходолу? Які води суходолу є у вашій місцевості?

2. Намалюйте схему будови річкової долини і підпишіть її складові.

3. Поясніть, як утворюються меандри. Для яких річок вони характерні?

4. Назвіть і покажіть на карті основні річкові басейни України. Що є їх межами?

5. Що впливає на характер течії річки? Наведіть приклади.

6. Дайте визначення понять «межень», «повінь» і «паводок». Чи характерні паводки для річок вашої місцевості? У який період на річках спостерігається повінь і межень?

7. Знайдіть на карті України міста Трускавець, Моршин, Ужгород, Миргород, Саки. Чим вони відомі не тільки в Україні, а й у світі?

8. Чому болото називають «коморою сонця». Що це означає? Як людина може використовувати «комору сонця»?

9. Чому кажуть: де вода пробереться, того й набереться? Чи може вода в природі бути абсолютно чистою?

10. Уявіть, що ви інженер-гідролог. Яких заходів ви вжили б, щоб вода на території вашої області була чистою?

11. На якій річці розташоване ваше місто (селище, село)? Визначте її місце в річковій системі. Намалюйте умовну схему річкової системи, до якої входить ваша річка.

12. Поясніть, чому спорудження на Дніпрі водосховищ призвело до підтоплення значних територій.

13. Визначте похил річки Дністер, якщо її витік розташований на висоті 1000 м над рівнем моря, гирло — на висоті 0 м, а довжина річки становить 1362 м.

14. Доведіть на прикладах, що значення річок із часом змінюється.

15. Чи можна назвати річкову мережу картосхемою розселення населення? Відповідь обґрунтуйте.

16. Чи правильне твердження: «Річки — продукт клімату»?

17. Заповніть у зошиті таблицю, уписавши в колонки праві й ліві притоки Дніпра.

Праві притоки

Ліві притоки

18. Визначте падіння річки Сули (довжина 363 км), якщо її витік знаходиться на висоті 155 м, а гирло - на висоті 80 м над рівнем моря.

19. Визначте похил річки Дністер (довжина 1362 км), якщо її витік знаходиться на висоті 1000 м, а гирло - на висоті 0 м над рівнем моря.

20. Витік річки Рось знаходиться в балці Дубина між селами Левківка та Ординці Погребищенського району Вінницької області на висоті 270 м над рівнем моря. Гирло — поблизу села Хрещатик Черкаського району Черкаської області на висоті 70 м над рівнем моря. Визначте падіння і похил річки Рось, якщо її довжина становить 346 км.