Географія. Повторне видання. 8 клас. Гільберг

§ 27. Водні ресурси України, шляхи їхнього раціонального використання та охорони

Пригадайте: 1. Що таке водні ресурси? 2. Чи є на території вашої області річки й озера? 3. Які ще види вод суходолу знаходяться на території вашої місцевості? 4. Які штучні водойми розташовані на території вашої області?

В Україні налічується 63 119 річок, у тому числі 9 великих (площа водозбору понад 50 тис. км2); 81 середні (від 2 до 50 тис. км2) і 63 029 малих річок (менше 2 тис. км2). Загальна довжина річок становить 206,4 тис. км, причому 90 % припадає на малі річки.

В Україні розвідано майже 90 родовищ мінеральних вод. Більшість із них активно використовують. Радонові води є у Вінницькій, Київській і Хмельницькій областях, бромні — у Запорізькій і Волинській. У Прикарпатті та на Закарпатті на базі мінеральних вод працюють відомі курорти «Поляна», «Свалява», «Трускавець», «Моршин», «Шаяни» та ін. У Закарпатській області є запаси термальних вод.

Вода забезпечує виробництво продовольства, бере участь у збереженні екосистеми території. Частина користувачів (промисловість, сільське й комунальне господарства) безповоротно забирають воду з річок, озер, водосховищ і водоносних горизонтів. Інші використовують не саму воду, а її енергію, водну поверхню або ж водоймище загалом (гідроенергетика (мал. 78), водний транспорт, рибництво). Водойми мають велике значення для відпочинку, туризму та спорту. Частину поверхневих і підземних вод, яку можна використовувати для забезпечення потреб населення та різних видів господарської діяльності називають водними ресурсами (мал. 79). Понад 75 % населення України споживає воду з поверхневих джерел водопостачання.

Загалом територія України недостатньо забезпечена водними ресурсами. Запаси прісної води в країні в середньому становлять лише 1 тис. м3 на одного мешканця. За цим показником Україна посідає одне з останніх місць у Центральній Європі. Забезпечення водою різних регіонів України неоднакове. Найкраще забезпечена водними ресурсами північно-західна частина країни, а на півдні відчувається гострий дефіцит води.

Стан водних ресурсів в Україні. Дефіцит водних ресурсів в Україні та зниження якості питної води — одні з найгостріших екологічних проблем держави. У більшості водозбірних басейнів України вода класифікується, як «забруднена» і «брудна». Найгірша ситуація в басейнах Дніпра, Сіверського Дінця, приазовських річок і деяких приток Західного Бугу й Дністра.

Мал. 78. Дніпрогес

Мал. 79. Використання водних ресурсів України

Високий рівень забруднення, незадовільний стан систем життєзабезпечення, швидке зростання населення міст і розширення їх територій призвели до того, що більшість поверхневих вод непридатні до використання. Екологічно проблемними стали місто Київ, міста-«мільйонники», а також східна частина України. Майже 1200 населених пунктів частково або повністю, закуповують привозну питну воду.

Через забруднення й нераціональне використання кількість водних ресурсів України зменшується, а їх якість погіршується (табл. 8). Потрібно шукати шляхи збереження вод та їх економного використання.

Задоволення потреб населення у воді, забезпечення екологічної рівноваги можливі за умови покращення якості питної води, раціонального використання води підприємствами всіх галузей господарства та відтворення водних ресурсів.

Таблиця 8

Забруднення поверхневих і підземних вод

Тип забруднення

Забруднювальні речовини

Фізичне

Нерозчинні домішки: глина, пісок, намул, пил

Хімічне

Важкі метали, кислоти, луги, мінеральні солі, нафта й нафтопродукти, синтетичні поверхнево-активні речовини (СПАР), мийні засоби, канцерогени, мінеральні добрива, пестициди

Біологічне

Різні мікроорганізми (бактерії, віруси), яйця гельмінтів, спори грибів

Радіоактивне

Радіонукліди (цезій-137, стронцій-90, калій-40 та ін.)

Теплове

Підігріті води ТЕС та АЕС

Охорона водних ресурсів. Збереження і захист водних об’єктів та їх раціональне використання — одна з найважливіших проблем, що потребує нагального вирішення. Основними напрямами діяльності з охорони водних ресурсів мають бути впровадження нових технологічних процесів та перехід на замкнуті цикли водопостачання, коли очищені стічні води не скидаються, а повторно використовуються у виробничих процесах. Необхідно забезпечити дотримання технологічних норм використання і споживання водних ресурсів, підтримання в належному робочому стані устаткування та очисних споруд, своєчасне збирання твердих побутових відходів, дотримання режиму використання водоохоронних зон і прибережних смуг, контроль за використанням і зберіганням мінеральних та органічних добрив, нафтопродуктів, отрутохімікатів тощо.

Раціональне використання та охорона водних ресурсів — ключ до вирішення «водної» проблеми як на рівні України, так і на світовому рівні.

Висновки

  • Територія України забезпечена водними ресурсами нерівномірно: їх надлишок у північно-західній частині країни, а на півдні та сході спостерігається водний дефіцит.
  • Через забруднення кількість водних ресурсів у країні скорочується.
  • Основну роль у водопостачанні відіграють річки, озера, підземні води, штучні водні об’єкти.

Основні терміни й поняття

Водні ресурси — частина поверхневих і підземних вод, яка може бути використана для забезпечення потреб населення та господарської діяльності.

Запитання та завдання

  • 1. Що таке водні ресурси? Якими водними ресурсами забезпечена територія України?
  • 2. Чи багата ваша місцевість на водні ресурси? Проаналізуйте водні ресурси вашої області. Як забезпечити охорону водних ресурсів.
  • 3. Назвіть і проаналізуйте причини дефіциту прісної води в Україні?
  • 4. Охарактеризуйте річку, яка протікає поблизу вашого населеного пункту, скориставшись тематичними картами атласу та кліматограмами. Оцініть раціональність водокористування і складіть гідрологічний прогноз.
  • 5. Проаналізуйте рівень забезпечення водними ресурсами різних територій України, користуючись картами атласу та статистичними даними.

Готуємося до наступного уроку

Підготуйте повідомлення про дослідження ґрунтів України вченим-дослідником В. Докучаєвим.