Географія. Повторне видання. 8 клас. Гільберг

§ 26. Болота, підземні води України

Пригадайте: 1. Як утворюються болота? 2. Що таке підземні води?

Болото — надмірно зволожена ділянка місцевості зі своєрідною рослинністю й шаром торфу завтовшки понад 30 см. За характером живлення болота поділяють на низинні, верхові й перехідні. В Україні переважають низинні болота й торфовища.

Низинні болота утворюються в річкових долинах і на берегах озер. Вони багаті на мінеральні речовини. Тут ростуть вільха, рогіз, очерет, зелені мохи, живе багато птахів. Низинні болота поширені переважно в зоні мішаних лісів. Більша їх частина осушена. Нині ці землі використовують як луки й пасовища. На неосушених болотах місцеві жителі збирають ягоди (журавлину, чорницю), лікарські рослини.

Мал. 76. Болота Полісся

Верхові болота розташовані на вододілах і піщаних терасах. Вони бідні на мінеральні речовини. Тут ростуть пригнічена сосна, багно, журавлина, пухівка та ін. Проміжне положення займають перехідні болота. У рослинному покриві переважають берези, сосни, осоки, сфагнові мохи. Перехідні й верхові болота поширені на заході Полісся (мал. 76), у лісостепу та в Українських Карпатах.

У XX ст. в Україні осушувалися значні площі боліт. Це призвело до зникнення великої кількості видів болотних птахів, звірів і цінних рослин, утрати водотоків. Адже з боліт беруть початок багато річок. Болота регулюють рівень води у колодязях, озерах, ставках, а також впливають на мікроклімат території. Болота мають важливе водоакумулятивне й водоохоронне значення.

Приблизно 10 % площ усіх боліт України охороняється державою. У 1968 р. було створено Поліський природний заповідник, у якому чверть території займають болота. А в 1984 р. на цій території створено ботанічний Бущанський заказник, де охороняються соснові й вільхові болотні ліси, а деякі види рідкісних болотних рослин занесено до Червоної книги України. У 1999 р. на значній площі Українського Полісся створено другий за площею Рівненський природний заповідник. На території заповідника знаходяться залишки Пінських боліт — унікального місця проживання рідкісних і зникаючих видів тварин. Пінські болота занесені до міжнародного списку Рамсарської конвенції про захист водно-болотних угідь.

У Черкаській області понад 70 ділянок боліт оголошено заказниками. Серед них є один гідрологічний заказник загальнодержавного значення — Шуляцьке болото, де гніздяться птахи, занесені до Червоної книги України, зокрема орел-карлик і чорний лелека.

Підземні води залягають шарами, або горизонтами, у верхній частині земної кори (мал. 77, с. 128). Вони заповнюють проміжки, пори, тріщини, пустоти й бувають у рідкому, твердому чи газоподібному стані.

Шари гірських порід, насичені гравітаційною водою, утворюють водоносні горизонти, або пласти, які характеризуються різним ступенем вологоємності, водопроникності й водовіддачі. Перший від поверхні Землі безнапірний водоносний горизонт називають ґрунтовими водами. Водоносні горизонти, що залягають нижче ґрунтових вод і відокремлені від них пластами водонепроникних (водотривких) порід, називають міжпластовими водами. Вони зазвичай перебувають під гідростатичним тиском (артезіанські води), рідше мають вільну поверхню — безнапірні води.

Мал. 77. Картосхема підземних вод України

За характером використання підземні води поділяють на: питні й технічні, лікувальні й мінеральні, теплоенергетичні й промислові. Часто підземні води є водночас мінеральними й теплоенергетичними, промисловими та теплоенергетичними, тому їх розглядають як комплексну корисну копалину. Підземні води — чисті, якісні, тому їхнє господарське значення зростає.

Основні артезіанські басейни. Артезіанська вода — вода, що залягає на глибині 25-200 м між водотривкими шарами в межах великих геологічних структур, утворюючи артезіанські басейни. Такі води найбільш надійно захищені від зовнішнього забруднення. На території України виокремлюють три великі артезіанські басейни, у яких водоносні шари залягають на глибині 175-800 м.

Дніпровсько-Донецький басейн містить половину всіх запасів підземних вод України. Вода залягає тут у гірських породах мезозойської та кайнозойської ери. Її використовують для водопостачання м. Києва та Чернігівської, Сумської, Харківської, Полтавської і Київської областей.

Значна кількість води залягає в межах Волино-Подільського басейну. Вода знаходиться в гірських породах різних геологічних ер: від палеозойської до кайнозойської. За рахунок підземних вод басейну здійснюється основне водопостачання міст Львова, Луцька, Хмельницького, Рівного, Тернополя.

Південні області України забезпечує якісною підземною водою Причорноморський артезіанський басейн, води якого розташовані в породах мезозойської і кайнозойської ери. Басейн містить 10 % підземних прісних вод України, які використовуються для водопостачання Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької областей.

Висновки

 • За характером живлення болота поділяють на низинні, верхові й перехідні. Болота в Україні поширені на Поліссі та в долинах річок.
 • В Україні є значні запаси підземних вод, які зосереджені в трьох великих артезіанських басейнах - Дніпровсько-Донецькому, Волино-Подільському та Причорноморському.

Основні терміни й поняття

Артезіанські води — глибинні пластові води, які обмежені водотривкими шарами й перебувають під гідростатичним тиском.

Болото — надмірно зволожена ділянка місцевості зі своєрідною рослинністю й шаром торфу завтовшки понад 30 см.

Підземні води — води верхнього шару земної кори (до глибини 12-16 км), які містяться в порах і порожнинах гірських порід у рідкому, твердому чи пароподібному стані.

Запитання та завдання

 • 1. Які види підземних вод ви знаєте?
 • 2. Яку роль у природі відіграють болота? Чи потрібно їх охороняти?
 • 3. Назвіть і покажіть на карті болота й основні артезіанські басейни України. Позначте їх на контурній карті.
 • 4. Які ви знаєте курорти України, що працюють на мінеральних водах?
 • 5. Як пов’язані між собою низинні й верхові болота?
 • 6. Підготуйте повідомлення про користь боліт України. Якщо у вашій місцевості є болота, проаналізуйте причини їх виникнення.
 • 7. Уявіть, що ви керівник сільськогосподарського підприємства. Для збільшення площі орних земель вам потрібно осушити болото. Спрогнозуйте можливі екологічні наслідки зміни природного й антропогенного ландшафтів.

Це цікаво

Ознайомтесь із правилами поведінки в болотистій місцевості.

 • 1. Міцно зафіксуйте взуття.
 • 2. Послабте лямки рюкзака, а речі всередині загорніть у поліетилен. У разі біди вони будуть захищені від намокання й забезпечать більшу плавучість.
 • 3. Знайдіть міцну й широку, але легку жердину завдовжки 2,5-3 м. Пробуйте шлях поперед себе жердиною.
 • 4. Намагайтеся ступати по чагарнику, моховій смузі або рухатися біля коріння дерев. Можна плавно переступати з горбка на горбок, ставлячи ногу по центру купини та спиратися на жердину. Ніколи не стрибайте з горбка на горбок!
 • 5. Уникайте яскравих зелених плям — зазвичай під ними ховаються водяні «вікна», а також ділянок зовсім без рослинності, особливо в період посухи.
 • 6. Коли переходите низинне болото, основна небезпека чатує на вас ближче до його центра, а на верховому болоті — навпаки.

Готуємося до наступного уроку

Підготуйте повідомлення про води суходолу вашої області.