Географія. Повторне видання. 8 клас. Гільберг

§ 24. Основні річкові басейни та системи

Пригадайте: 1. Що називають річкою? 2. Що таке витік і гирло річки? 3. Що називають річковим басейном і вододілом?

Річки завжди відігравали важливу роль у життєдіяльності людини.

Більшість річок України (94 %) належить до басейнів Чорного й Азовського морів (мал. 65). Тільки річки західної частини країни належать до басейну Балтійського моря. Деякі невеликі річки на півдні країни не мають стоку у Світовий океан. Такий розподіл річкового стоку зумовлений рельєфом території України. Водоносність річок закономірно зменшується з північного заходу на південний схід. (Поясніть, чому.)

Живлення річок відбувається за рахунок талих і підземних вод та опадів (дощів). Повінь на річках трапляється зазвичай навесні, улітку кількість води в річках України істотно зменшується, а восени її найменше.

Найгустіша річкова мережа в Україні в Передкарпатті, а найрідша — на півдні й південному сході країни. Усі великі річки мають густу мережу приток у верхній і середній течії, а в південних посушливих районах їх мало.

Рельєф території України зумовив майже меридіональний напрямок багатьох річок. У Карпатах і Кримських горах річки мають чітко виражений гірський характер, а на решті території країни — рівнинний.

Мал. 65. Основні річкові басейни та системи

Річки басейну Чорного моря. Головною водною артерією України є Дніпро — основна річка басейну Чорного моря (мал. 66). Для нас Дніпро не тільки потужна водна артерія, а й душа нашого народу, його історії, оспівана в думах і піснях.

Визначте за картою атласу, які великі міста розташовані на берегах Дніпра.

Дніпро тече серединою території України з півночі на південь. Його загальна довжина становить 2201 км (в Україні — 981 км). Дніпро збирає води з північних, західних і східних територій країни, площа його басейну охоплює 504 тис. км2. Річка бере початок з невеликого болота на Валдайській височині (Росія) на висоті 220 м над рівнем моря, далі тече територією Білорусі. В Україну Дніпро входить як велика рівнинна річка з широкою долиною, звивистим руслом з обмілинами, рукавами й острівцями. Глибина Дніпра — 3-12 м, ширина — 700-1500 м. У його заплаві багато озер-стариць і заболочених ділянок.

Живлення Дніпра та його приток змішане. Навесні через танення снігу трапляється повінь, улітку й узимку спостерігається межень, восени можливі паводки. З грудня до березня триває льодостав.

Правий берег Дніпра високий і гористий, натомість лівий — низький і рівнинний. Колись на річці були пороги (між Дніпром і Запоріжжям), які повністю її перегороджували. У цьому місці Дніпро перетинає Український кристалічний щит. Нині пороги затоплені водами Дніпровського водосховища. Споруджені водосховища випрямили русло й дуже змінили береги річки.

На Дніпрі чимало островів (Труханів — у межах м. Києва, Хортиця - у межах м. Запоріжжя). Кількома гирлами річка впадає в Дніпровсько-Бузький лиман, а з нього одним широким гирлом — у Чорне море.

У Дніпра понад 1150 малих, середніх і великих приток. Найбільші з них — Прип’ять (права) і Десна (ліва), які приносять майже половину річного стоку. З-поміж приток Прип’яті найдовші — Стир і Горинь (зі Случчю), а Десни — Сейм. Великі праві притоки — Тетерів, Рось, Інгулець, ліві — Сула, Псел, Ворскла, Оріль, Самара.

Знайдіть зазначені річки на карті й простежте їхній плин.

Дніпро — важливе джерело водопостачання, бо має великий річний стік (53,5 км3). Дніпровською водою користуються жителі сотень міст і сіл на його берегах. Каналами вода спрямовується для потреб промисловості Донбасу й Кривбасу, а також для зрошення степів Причорномор’я. Дніпро є важливою транспортною магістраллю. Води Дніпра — потужне джерело енергоресурсів. Побудовані на Дніпрі гідроелектростанції виробляють найдешевшу електроенергію.

Мал. 66. Річка Дніпро

Із року в рік зростає забруднення дніпровських вод. Особливо небезпечне забруднення радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 р. Тому Дніпро потребує належного державного захисту.

Другою за довжиною (806 км) і площею басейну річкою в Україні є Південний Буг (мал. 67). Це єдина з найбільших річок, яка повністю збирає свої води з території України. Найбільші її притоки — Синюха та Інгул. Басейн річки розташований переважно в межах Українського щита. Південний Буг і його притоки порожисті, а на окремих ділянках трапляються каньйони зі стрімкими гранітними берегами. Річка впадає в лиман, який є відгалуженням Дніпровського лиману. Південний Буг судноплавний тільки в нижній течії. Води річки використовують у гідроенергетиці, для промислового й комунального водопостачання та зрошення. Тут є кілька малих гідроелектростанцій. На берегах Південного Бугу розташовані три обласні центри.

Знайдіть ці обласні центри на карті.

Третя найбільша річка України Дністер (загальна довжина — 1362 км, у межах України — 705 км) (мал. 68). Він бере початок на схилах Карпат. У верхів’ях Дністер — типова гірська річка, яка в середній течії перетворюється на рівнинну з широкою долиною. Між Подільською й Передкарпатською височинами долина річки звужується й набуває каньйоноподібної форми. Річка впадає в широкий Дністровський лиман, з’єднаний з Чорним морем вузьким гирлом. Найбільші притоки — Стрий, Лімниця, Серет, Збруч, Смотрин, Мурафа. Живлення Дністра та його приток змішане. Повінь трапляється навесні, улітку й восени можливі паводки. Води Дністра використовують для задоволення потреб населення, промисловості й сільського господарства. На річці збудовано ГЕС. Хоча Дністер судноплавний у середній і нижній течії, нині його майже не використовують як транспортний шлях. На берегах Дністра розташовані міста Галич, Хотин, Білгород-Дністровський.

Знайдіть зазначені міста на карті.

На межі України з Румунією протікає Дунай (довжина в межах України — 175 км) — друга за довжиною й одна з найповноводніших річок Європи (загальна протяжність — 2960 км). Впадає в Чорне море кількома гирлами. Кілійське гирло Дунаю, яким проходить найбільший стік води річки, є кордоном України. Дельта порізана численними протоками, укрита озерами, поросла очеретом.

Мал. 67. Річка Південний Буг

Мал. 68. Річка Дністер

Мал. 69. Сіверський Донець

Це — Дунайські плавні, де зимують і відпочивають під час перельотів багато птахів. Живлення Дунаю змішане, переважають дощові води. Замерзає річка тільки в суворі зими. Найбільші притоки Дунаю, що беруть початок в Українських Карпатах, — Тиса, Прут (із Черемошем) і Серет. Тут вони мають швидку течію, чимало порогів і водоспадів, їх води несуть багато мулу й каміння, які відкладаються на рівнинах. Дунай — дуже важлива транспортна магістраль Європи.

Річки басейну Азовського моря. Найбільша річка на сході України - Сіверський Донець, який є притокою Дону (мал. 69). Протяжність річки в межах України — понад 670 км. Має звивисте річище й широку долину. У місці, де річка перетинає Донецький кряж, її долина звужується й трапляються скелясті схили. Найвищий рівень води спостерігається навесні, улітку Сіверський Донець міліє. Найбільші притоки — Оскіл, Айдар, Лугань. На річці розташовано багато міст і промислових підприємств, які забруднюють її стічними й шахтними водами.

До середніх за довжиною річок басейну Азовського моря належать Пальміус, Берда, Молочна, Салгир. Оскільки вони протікають у посушливих районах, тому маловодні, а Салгир у нижній течії часто пересихає.

Річки басейну Балтійського моря та внутрішнього стоку. У Балтійське море впадають Західний Буг і Сян, які є притоками Вісли. Західний Буг і його притоки беруть початок і течуть на рівнинній території, натомість карпатське верхів’я Сяну гірське.

Деякі річки в Одеській області належать до басейну внутрішнього стоку. Це Великий, Середній і Малий Куяльники, які впадають у Хаджибейський і Куяльницький лимани, не пов’язані з Чорним морем. Улітку річки пересихають.

Води річок України найбільш освоєні для господарської діяльності, зокрема в промисловості, сільському господарстві та в побуті. Проте потрібно пам’ятати, що саме води річок дуже швидко вичерпуються, бо вони найбільш доступні для використання. Їх потрібно охороняти від забруднення стічними водами, хімічними сполуками, які потрапляють у воду із сільськогосподарських угідь і внаслідок аварій на промислових підприємствах.

Висновки

 • Україна має досить густу річкову мережу.
 • Більшість річок належить до басейнів Чорного й Азовського морів.
 • Найгустіша річкова мережа в Україні в Передкарпатті, а найменша густота — на півдні й південному сході країни.
 • Річкову мережу України утворюють річки басейнів Дніпра, Дунаю, Дністра, Південного Бугу, Сіверського Дінця, а також річок Приазов’я та Криму.
 • Господарський вплив на річки необхідно обмежувати.

Основні терміни й поняття

Вододіл — межа, що розділяє сусідні водні басейни.

Річковий басейн — це територія, з якої річка та її притоки збирають воду.

Запитання та завдання

 • 1. Покажіть на карті основні річкові басейни й системи України.
 • 2. Поясніть, чи впливає клімат на густоту річкової мережі в Україні.
 • 3. Охарактеризуйте річкову систему Дніпра. Назви яких міст України повязані з цією річкою?
 • 4. Які особливості живлення й водного режиму річок басейну Азовського моря? Назвіть річки, що належать до цього басейну.
 • 5. Установіть, до якого басейну належать річки вашої області.

Практична робота 7

Позначення на контурній карті назв найбільших річок України

Позначте на контурній карті України річки:

 • Дніпро: праві притоки — Прип’ять, Тетерів, Рось, Інгулець; ліві притоки — Десна, Трубіж, Сула, Псел, Ворскла, Самара;
 • Дністер: праві притоки — Стрий, Бистриця, Свіча, Лімниця; ліві притоки — Серет, Збруч, Смотрич;
 • Південний Буг;
 • Сіверський Донець;
 • Дунай: притоки — Прут, Тиса;
 • Салгир;
 • Західний Буг.

Це цікаво

 • Дунай бере початок у горах Шварцвальду (Німеччина). На своєму шляху він кілька разів міняє напрямок. У місці, де Дунай впадає в Чорне море, установлено символічний пам’ятний знак — «Нульовий кілометр» (мал. 70). Звідси починається відлік довжини Дунаю.
 • Найдавнішою річкою України є річка Сліпа Турія, що на Волині. Річка бере початок від джерела у Щетининських та Чарчинських болотах, має своє русло й течію, подекуди сягає 20 м завширшки, а за кілька кілометрів зникає. Сліпа Турія залишається водяним апендиксом на рівнинних болотах.

Мал. 70. «Нульовий кілометр» у гирлі Дунаю

Готуємося до наступного уроку

Дізнайтесь, які види вод суходолу є у вашій місцевості.