Географія. Повторне видання. 8 клас. Гільберг

Перевірте свої досягнення. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси. Клімат і кліматичні ресурси

1. Що зображено на геологічних картах? Які відомості можна отримати з геохронологічної таблиці?

2. У якому геологічному періоді ви живете?

3. Що взято за основу складання тектонічної карти? У межах яких тектонічних структур розташована територія України?

4. Які форми рельєфу переважають на території України?

5. Як рельєф впливає на господарську діяльність людини?

6. Що таке корисні копалини? На які групи поділяють корисні копалини за використанням?

7. Які відмінності між поняттями «родовище» і «басейн»?

8. Порівняйте геоекологічні проблеми, які виникають у разі відкритого й підземного способів видобування корисних копалин.

9. Як родовища корисних копалин впливають на господарський розвиток території та професії жителів. Наведіть приклади.

10. Поясніть закономірності поширення корисних копалин на території України.

11. Відомо, що клімат формується під дією трьох чинників: сонячної радіації, атмосферної циркуляції та підстильної поверхні Землі. Розкрийте сутність кожного чинника на прикладі кліматичних особливостей України. Доведіть, що кліматотвірні чинники діють спільно.

12. Чому для характеристики клімату коефіцієнт зволоження важливіший, ніж кількість опадів? Відповідь обґрунтуйте.

13. Стисло охарактеризуйте складові погоди. Наведіть приклади небезпечних погодних явищ, типових для вашої місцевості.

14. Чому земну поверхню (ґрунт, вода, сніг, крига тощо) метеорологи й кліматологи називають діяльною? Обґрунтуйте відповідь схемами.

15. Де й чому випадає більше опадів — на західних чи східних схилах Карпат? Відповідь обґрунтуйте.

16. Назвіть основні характеристики вологості повітря. Наведіть приклади явищ, які виникають у насиченому водяною парою повітрі біля поверхні Землі та на висоті.

17. Чому в народі кажуть: липень — маківка літа, а про січень: сонце на літо, зима — на мороз?

18. Як стан атмосфери впливає на здоров’я людей?

19. Як впливає на атмосферу господарська діяльність людини? Наведіть приклади негативного впливу господарської діяльності на атмосферу у вашій місцевості.

20. Наведіть приклади негативного впливу природно-кліматичних чинників на господарську діяльність людини.