Географія. Повторне видання. 8 клас. Гільберг

§ 22. Вплив природно-кліматичних умов на здоров’я та господарську діяльність людини. Охорона атмосферного повітря

Пригадайте: 1. Чи впливають природно-кліматичні умови на здоров’я людини? 2. Наведіть приклади негативного впливу природно-кліматичних умов на господарську діяльність людини.

Вплив природно-кліматичних умов на здоров’я людини може бути не тільки позитивним, а й негативним. Нині вже не викликає сумнівів такий причинно-наслідковий ланцюг: сонячна активність — збурення магнітосфери та іоносфери — зростання напруги електромагнітного поля Землі — реакція людського організму. Сонце є основним джерелом життя на планеті. Сонячна активність сприяє таким фізико-хімічним процесам, як коливання атмосферного тиску, температури й вологості повітря тощо, які позначаються на стані серцево-судинної і нервової систем, психіці та поведінкових реакціях людини.

З кліматичними чинниками тісно пов’язані функціональний стан і захисні реакції організму, а також мотивація поведінки. Наприклад, узимку частішають випадки застудних захворювань і грипу.

Вплив високої температури на організм супроводжується зниженням уваги, порушенням координації рухів. Натомість низька температура навколишнього середовища може спричинити порушення системи терморегуляції. У разі тривалої дії низьких температур можливе переохолодження організму.

Одним із проявів впливу навколишнього середовища на організм людини може бути так звана гірська хвороба. Вона розвивається в умовах високогір’я внаслідок зниження атмосферного тиску та нестачі кисню.

У наш час на клімат істотно впливають антропогенні чинники. Змінюючи клімат, ми збільшуємо негативний вплив погодно-кліматичних умов на стан здоров’я людини.

Отже, на здоров’я людини впливають сезонні коливання сонячної енергії та характер атмосферної циркуляції.

 • Поясніть, чому небезпечно тривалий час перебувати на сонці без головного убору.

Мал. 60. Зсуви в Карпатах

Вплив природно-кліматичних чинників на господарську діяльність людини. В Україні сприятливі природно-кліматичні умови. Вони позитивно впливають на господарську діяльність, розвиток туризму й організацію відпочинку населення. Однак на території України спостерігаються також стихійні атмосферні явища та процеси, зокрема сильні дощі (зливи), піщані (пилові) бурі, тумани, ожеледиця, мороз, спека, суховії, град.

Під час сильних дощів можуть розвиватися водно-ерозійні процеси (змивання й розмивання ґрунтів). У південно-східній частині України поширена вітрова ерозія. В Українських Карпатах і Кримських горах у період відлиги можуть сходити снігові лавини, а навесні відбуваються зсуви ґрунту й гірських порід (мал. 60). З лінійною ерозією пов’язане утворення ярів.

На низовинних територіях в умовах значного зволоження поширюється процес заболочування. Найбільш заболоченою є північна частина Волинського й Житомирського Полісся.

Дискусійний клуб

Як ви вважаєте, чи має розвиток сільського господарства в Україні ризикований характер?

Охорона атмосферного повітря. Атмосферне повітря — один з основних життєво важливих елементів навколишнього природного середовища. Охорона атмосферного повітря — це система заходів, спрямованих на запобігання забрудненню атмосферного повітря в процесі господарської діяльності та на відновлення й збереження його якості. У 2001 р. було прийнято Закон України «Про охорону атмосферного повітря», яким передбачено створення сприятливих умов для життєдіяльності, запобігання шкідливому впливу атмосферного повітря на здоров’я людей і довкілля. Також рекомендовано обмежити обсяги викидів у повітря забруднювальних речовин (мал. 61); установити норми впливу фізичних і біологічних чинників.

Заходи із зменшення забруднення атмосферного повітря поширюються на роботу транспорту, підприємств агропромислового комплексу, а також підприємств, що добувають корисні копалини, проводять вибухові роботи тощо.

Мал. 61. Забруднення атмосферного повітря

Необхідно забезпечити контроль за проектуванням, будівництвом та експлуатацією споруд, устаткування й апаратури для очищення газопилового потоку від забруднювальних речовин.

У разі впровадження маловідходних, енерго- й ресурсозберігальних технологій з метою скорочення викидів забруднювальних речовин і зменшення їх негативного впливу на атмосферне повітря підприємствам, організаціям і громадянам надаються податкові, кредитні й інші пільги.

Чистоту атмосферного повітря й дотримання чинного законодавства контролює санітарно-епідеміологічна служба країни.

Висновки

 • На здоров’ї людини позначаються сезонні зміни сонячної енергії, характер атмосферної циркуляції, переміщення різних типів повітряних мас.
 • На господарську діяльність людини впливають аномальні атмосферні явища: сильні дощі, піщані (пилові) бурі, тумани, ожеледь, ожеледиця, мороз, спека, суховії, град.

Основні терміни й поняття

Охорона атмосферного повітря — система заходів, спрямованих на запобігання забрудненню атмосферного повітря в процесі господарської діяльності та на відновлення й збереження його якості.

Запитання та завдання

 • 1. Як природно-кліматичні чинники впливають на розвиток сільського господарства?
 • 2. Чому рух транспорту залежить від природно-кліматичних чинників?
 • 3. Як природно-кліматичні чинники впливають на побут людини?
 • 4. У яких регіонах України частіше спостерігаються несприятливі природні процеси? Чому?
 • 5. Оцініть, наскільки сприятливий клімат на території України. Назвіть регіони, де б ви хотіли жити, займатися лижним спортом, відпочивати.

Дослідження

Складіть прогноз погоди за двома-трьома народними прикметами та порівняйте з прогнозом в інтернет-джерелах, ЗМІ.

Це цікаво

 • Сильні дощі найчастіше трапляються між 16-ю і 22-ю годинами й тривають від 6 до 12 годин.

Готуємося до наступного уроку

 • 1. Повторіть матеріал теми. Підготуйтеся до підсумково-узагальнювального уроку.
 • 2. Підготуйте повідомлення про унікальний водний об’єкт України (на вибір).