Географія. Повторне видання. 8 клас. Гільберг

Тема 2. Адміністративно-територіальний устрій України

Ви дізнаєтеся про:

 • територіальні зміни меж України у XX ст.;
 • особливості сучасного адміністративно-територіального устрою України.

Ви навчитеся:

 • пояснювати особливості сучасного адміністративно-територіального устрою України;
 • аналізувати особливості змін на політичній карті світу, зміни територіальних меж України у XX ст.;
 • показувати на карті одиниці адміністративно-територіального поділу України;
 • визначати за допомогою карти розташування адміністративно-територіальних одиниць України;
 • оцінювати значення знань про адміністративно-територіальний устрій держави.

§ 10. Територіальні зміни меж України з XX ст. Особливості сучасного адміністративно-територіального устрою, його проблеми та шляхи вдосконалення на різних територіальних рівнях

Пригадайте: 1. Як змінювалися кордони України у ХХ-ХХІ ст.? 2. Коли Україна здобула незалежність?

Формування території України протягом усього історичного періоду було болісним, а часом драматичним. Неодноразово територію нашої країни ділили між собою інші держави. Тільки в минулому столітті Україна зазнала кілька територіальних змін кордонів держави. Після закінчення Першої світової війни та подій Лютневої революції 1917 р. склалися сприятливі умови для створення української держави. 7 листопада 1917 р. в Києві було проголошено Українську Народну Республіку (УНР), до складу якої ввійшли землі Центральної та Східної України. Та 25 грудня 1917 р. у Харкові Україну було проголошено Республікою Рад. 13 листопада 1918 р. у Львові патріотичні сили утворили Західноукраїнську Народну Республіку (ЗУHP).

 • З’ясуйте, які сучасні області входили до складу ЗУНР.

22 січня 1919 р. в Києві було проголошено акт возз’єднання УНР і ЗУНР в єдину соборну Україну. Проте зберегти державу не вдалося. У 1922 р. Східна й Центральна Україна ввійшли до складу створеного Союзу РСР. Землі Західної України розділили Польща, Чехословаччина й Румунія. У 1939 р. землі Західної України ввійшли до складу СРСР і утворили Українську РСР. У 1940 р. до УРСР приєднали Північну Буковину та Південну Бессарабію. У 1945 р. до складу Української РСР увійшла Закарпатська область, а частина західноукраїнських земель була передана Польщі.

У 1954 р. до УРСР приєдналась Кримська область. 24 серпня 1991 р. проголошено незалежність України й утворено самостійну державу.

Особливості сучасного адміністративно-територіального устрою України. Сучасний адміністративно-територіальний устрій України сформувався історично. Він ґрунтується на засадах єдності й цілісності державної території, збалансованості соціально-економічного розвитку регіонів, ураховує їх історичні, економічні, екологічні, географічні й демографічні особливості, етнічні й культурні традиції.

У 2014 р., після затвердження Концепції реформування місцевого самоврядування, у нашій країні розпочалися трансформаційні зміни. Їх наслідком стало затвердження нового адміністративно-територіального устрою районного рівня та рівня територіальних громад.

Україна отримала новий адміністративно-територіальний устрій, який був затверджений Урядом 12 червня 2020 року.

 • Проаналізуйте сучасний адміністративно-територіальний устрій України (мал. 23). Які зміни ви побачили? Чим вони обумовлені?

На мал. 23 кількість, склад і перелік територіальних громад, нових районів відображено на основі прийнятих у червні-липні 2020 р. нормативно-правових актів Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

Кількість населення розраховано за даними Держстату станом на 1 січня 2020 р. без урахування тимчасово окупованої території, АР Крим, м. Севастополя.

Найбільшими одиницями в системі адміністративно-територіального устрою України є Автономна Республіка Крим та області. Адміністративна область — це велика частина території України з чітко визначеними кордонами й системою місцевих органів влади. Найбільші за площею Одеська (33,3 тис. км2), Дніпропетровська (31,9), Чернігівська (31,9) і Харківська (31,4), а найменші — Чернівецька (8,1), Закарпатська (12,8) та Тернопільська області (13,8 тис. км2).

Мал. 23. Трансформація адміністративно-територіальнього устрою України (2020 р.)

За кількістю населення найбільшими є Донецька, Дніпропетровська, Харківська, Одеська й Львівська області. Найменш населені Чернівецька, Кіровоградська, Чернігівська, Херсонська, Волинська й Тернопільська області.

Назви обласних центрів, окрім — Закарпатської (м. Ужгород), Волинської (м. Луцьк), Кіровоградської (м. Кропивницький), Дніпропетровської (м. Дніпро) — збігаються з назвою областей. Столицею Автономної Республіки Крим є м. Сімферополь.

Спеціальний статус міст центрального підпорядкування мають міста Київ і Севастополь.

Території областей поділені на райони. На території області є міста, які підпорядковуються безпосередньо обласним органам влади.

 • Чи є такі міста на території вашої області ? Наведіть приклади.

У системі адміністративно-територіального устрою України важливе місце належить районам. Нині в Україні налічується 136 районів.

В Україні існує гнучка система поділу населених пунктів на сільські й міські, що забезпечує безперешкодний перехід з однієї категорії до іншої. Цей поділ залежить від того, чи пов’язане населення із сільськогосподарським виробництвом, а також від територіальних меж і кількості населення.

Адміністративно-територіальна реформа заклала основи для розвитку нашої країни на засадах демократії та самодостатності територій, демонополізації та децентралізації системи державного управління шляхом розширення повноважень місцевих самоврядних органів влади.

5 лютого 2015 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Згідно із цим Законом, сусідні міські, селищні, сільські ради отримали можливість об’єднатися в одну громаду, яка має спільний орган місцевого самоврядування (табл. 2). А це сприятиме використанню належним чином ресурсів, прискоренню реформ у сфері охорони здоров’я, освіти, культури, соціальних послуг, енергоефективності тощо.

 • За малюнком 23 з’ясуйте, скільки об’єднаних територіальних громад створено в Україні.

Новий районний поділ та межі територіальних громад відображені в новому «Атласі адміністративно-територіального устрою України. Новий районний поділ та територіальні громади: 2020».

 • Користуючись електронним атласом адміністративно-територіального устрою України (https://atu.decentralization.gov.ua/#), з’ясуйте, скільки громад створено у вашій області. До якої територіальної громади належить ваш населений пункт?

Таблиця 2

Адміністративно-територіальний устрій України (2020 р.)

Адміністративно-територіальні одиниці

Кількість

Ради

Кількість

Автономна Республіка Крим

1

районні

133

Області

24

районні в містах

22

Міста зі спеціальним статусом

2

територіальних громад

Міста

459

міські

386

Селища міського типу

882

селищні

467

Селища

1167

сільські

870

Села

27 205

Дискусійний клуб

 • Яке значення мають знання про адміністративно-територіальний устрій держави?
 • Чи потрібно проводити в Україні адміністративну реформу?

Висновки

 • Кордони України впродовж минулого століття неодноразово змінювалися, 24 серпня 1991 р. проголошено незалежність України й утворено самостійну державу.
 • Сучасний адміністративно-територіальний поділ України склався історично. До складу України входять: Автономна Республіка Крим, 24 області, міста Київ і Севастополь з особливим статусом міст центрального підпорядкування, райони, міста, райони в містах, селища та села в межах крупніших адміністративно-територіальних одиниць.

Основні терміни й поняття

Адміністративна область — це велика частина території України з чітко визначеними кордонами й системою місцевих органів влади.

Територіальна громада — основа місцевого самоврядування в Україні, добровільне об’єднання в сільську громаду жителів кількох сіл, селища й міста з метою самостійного вирішення питань місцевого значення в межах Конституції та законів України.

Запитання та завдання

 • 1. Як змінювалися межі України у ХХ-ХХІ ст.?
 • 2. Назвіть адміністративно-територіальні одиниці України.
 • 3. Які особливості сучасного адміністративно-територіального поділу України?
 • 4. Покажіть на карті найбільші за площею області України.
 • 5. Покажіть на карті найбільші за кількістю населення області України.
 • 6. Для чого потрібно знати про адміністративно-територіальний устрій держави?
 • 7. Яка мета реформування адміністративно-територіального устрою України?