Географія. Повторне видання. 8 клас. Гільберг

§ 9. Географічне положення України, його види

Пригадайте: 1. Чому вивчення будь-якої території — материка, країни — розпочинається з географічного положення? 2. Пригадайте план характеристики географічного положення країни. 3. На якому материку і в якій частині світу розташована Україна?

Загальні відомості про Україну. Ми живемо в одній із найбільших країн Європи. Україна є водночас країною і Центральної, і Східної Європи. Її площа становить 603,5 тис. км2 (за даними Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру). За європейськими мірками вона належить до великих країн, а за світовими — до середніх.

 • Порівняйте площу України з іншими країнами Європи. Яке місце посідає Україна за площею у Європі?

Країна

Україна

Франція

Іспанія

Швеція

Норвегія

Німеччина

Площа, тис. км2

603,5

547

505,9

449,9

385,1

357,0

Наша країна займає понад 5,7 % території Європи. Протяжність її території із заходу на схід становить 1316 км, а з півночі на південь — 893 км.

На півдні Україну омивають води Чорного й Азовського морів, які з’єднані між собою протокою.

За картою атласу встановіть, яка протока з’єднує ці моря.

На території України проживає 41,9 млн осіб (станом на 1 січня 2020 р.).

За кількістю населення Україна поступається таким європейським державам, як Німеччина, Італія, Велика Британія, Франція.

Крайні точки України. Крайніми точками України є: на заході — с. Соломонове (Закарпатська обл.), на сході — с. Рання Зоря (до 2016 р. Червона Зірка, Луганська обл.), на півночі — с. Грем’яч (Чернігівська обл.), на півдні — мис Сарич (Автономна Республіка Крим). (Визначте їх координати.)

Географічні центри України та Європи. Географічний центр України має координати 49°01'39" північної широти й 31°28'58" східної довготи. Ця точка знаходиться на північній околиці с. Мар’янівки (Шполянський район) між райцентром Шполою й с. Матусевим Черкаської області (мал. 21). Точка розрахована як центр ваги плоскої фігури, обмеженої кордонами України, за усередненими значеннями широти й довготи крайніх північної, південної, західної та східної точок України.

Мал. 21. Географічний центр України в с. Мар’янівці Черкаської обл.

Геометричний центр України (точка перетину середніх паралелей і меридіанів) знаходиться на околиці с. Добровеличківки Кіровоградської області.

Розташування центру Європи залежить від визначення кордонів Європи й від обраної методики підрахунку. Кілька країн претендують на те, що центр Європи знаходиться на їх території. До них належать Білорусь, Україна, Литва, Польща, Словаччина. Кожна країна по-своєму розраховує розташування географічного центру Європи. З 1887 р. географічним центром Європи вважають маленьке с. Ділове в Закарпатській області.

Політичним центром України є столиця нашої держави — м. Київ.

Географічне положення та його види. Оцінювання географічного положення є важливою складовою вивчення країни, її регіонів і населених пунктів. З’ясування природних, соціально-економічних умов та особливостей розміщення будь-якого географічного об’єкта сприяє кращому розумінню властивостей цього об’єкта, його характерних ознак.

Географічне положення — положення будь-якого географічного об’єкта (природного чи створеного людьми) відносно поверхні Землі, а також щодо інших об’єктів.

Вивчаючи Україну, аналізуючи її особливості й відносини з іншими країнами світу, використовують різні види географічного положення (мал. 22).

 • Про які види географічного положення ви вже знаєте?

Фізико-географічне (природно-географічне) положення характеризує місце країни відносно природних об’єктів (материків, океанів, морів, великих гірських систем тощо). Фізико-географічне положення неможливо проаналізувати без математико-географічного положення, яке визначає положення країни на градусній сітці відносно екватора, нульового меридіана, полярного кола, тропіків. За його допомогою визначають координати крайніх точок, розміри й протяжність території України, розраховують інші показники.

Користуючись підручником і атласом, охарактеризуйте фізико-географічне положення України.

Економіко-географічне положення (ЕГП) дає можливість оцінити положення певної країни щодо інших країн, які мають вплив на її економічний розвиток. Воно відображає положення країни щодо елементів виробництва й невиробничої сфери: великих промислових і наукових центрів, продовольчих баз і центрів споживання сільськогосподарської продукції, ринків збуту, цінних трудових ресурсів і науково-технічних кадрів, центрів рекреації.

Мал. 22. Види географічного положення

Україна має суходільний кордон із сімома країнами (табл. 1).

Таблиця 1

Країни — сусіди України

Користуючись картами атласу, з’ясуйте, з якими країнами Україна має суходільні й морські кордони, з якими — тільки суходільні. З якими країнами Україна має зв’язок через Чорне море?

Західні сусіди — Польща, Угорщина, Словаччина та Румунія — країни-члени найбільшої міждержавної економічної організації — Європейського Союзу (ЄС). Україна також прагне стати членом ЄС. Зовнішньоекономічними партнерами України є високорозвинуті країни Європи — Німеччина, Австрія, Італія та інші країни.

Україна має також морських сусідів. Довга порізана берегова лінія сприяє розвитку морського транспорту, рибальства, рекреаційного господарства, морського судноплавства тощо. Чорне море забезпечує Україні доступ до країн Балканського півострова, Туреччини й Грузії, до регіонів Близького Сходу й Прикаспію.

Вихід через моря до Атлантичного океану відкриває шлях до світових центрів економіки — Західної Європи, Північної Америки, Азійсько-Тихоокеанського регіону, а також до багатьох країн, що розвиваються.

Україна розташована в помірному кліматичному поясі й трохи витягнута в широтному напрямку. На кордонах країни існують незначні природні бар’єри, такі як гори Карпати, річки, але їх легко подолати.

Наша держава знаходиться на перетині міжнародних шляхів сполучення. Її перетинають залізниці, автомагістралі, нафто- й газопроводи, повітряні шляхи та судноплавні річки, лінії електропередач і зв’язку. Особливо інтенсивний транспортний потік зі сходу на захід. За останні роки міждержавні відносини із сусідніми країнами зазнали змін, що пов’язано з проєвропейським політичним курсом України.

Україна має унікальне політико-географічне положення. Вона розташована приблизно на однаковій відстані від позаєвропейських центрів світової політики й економіки — Вашингтона й Токіо, відносно близько до столиць найбільших європейських держав — Берліна, Лондона, Парижа, Рима, а також до Брюсселя й Страсбурга, неофіційних столиць Європейського Союзу, і досить близько до столиць сусідніх із нею держав. Україна належить одночасно до двох регіонів — Центральної та Східної Європи.

Кордони із західними сусідами (назвіть ці країни) на суходолі повністю узгоджені й упорядковані. Ці країни є членами військово-політичної Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Україна, як і всі її сусіди, є членом Організації з питань безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), а також Ради євроатлантичного партнерства, до якої входять майже всі країни Європи, колишнього СРСР, а також США й Канада. Учасники Ради співпрацюють з широкого кола політичних питань і проблем безпеки. Заходи здійснюються в рамках програми «Партнерство заради миру».

Найменше впорядковані кордони з Росією й Білоруссю. Вони потребують демаркації, а з Росією — і делімітації (узгодження й позначення на топографічних картах) морського кордону в Азовському морі та Керченській протоці.

Нині Україна переживає один із найдраматичніших періодів своєї історії. Країна прагне перебороти внутрішні проблеми й визначити власний шлях розвитку як демократична держава. Вирішення цих завдань нерозривно пов’язане з тим, яке місце посяде країна в новій системі міжнародних відносин. Домінуючий геополітичний інтерес України — безпека держави. 2014 рік став для країни роком Революції гідності та загрози суверенітету й державній цілісності. Політичні й економічні реформи та затяжний конфлікт на Донбасі — ключові проблеми національної політики країни.

Незважаючи на складні обставини, Україна — держава європейського типу, що обумовлено її історичним минулим, географічним положенням, належністю до культурних традицій європейської цивілізації, етнодемографічним складом населення, потенціалом економічних зв’язків із країнами Європи.

21 березня 2014 р. в м. Брюсселі представники України та ЄЄ підписали політичну, а 27 червня — економічну частини Угоди про асоціацію з ЄЄ. Найближча стратегічна мета в стосунках з ЄЄ — ухвалення рішення про безвізовий режим з Євросоюзом. Пріоритетним національним інтересом України у сфері зовнішньополітичної діяльності є подальший розвиток відносин стратегічного партнерства України із США, ЄС і НАТО.

Географічне положення — це динамічна характеристика. Усі природні й соціально-економічні об’єкти, процеси та явища, які вивчає географія, змінюються не лише в просторі, а й у часі.

Висновки

 • Площа території України становить 603,5 тис. км 2, чисельність населення — 41,9 млн осіб (станом на 1 січня 2020 р.).
 • Крайніми точками України є: на заході — с. Соломонове (Закарпатська обл.), на сході — с. Рання Зоря (Луганська обл.), на півночі — с. Грем’яч (Чернігівська обл.), на півдні — мис Сарич (Автономна Республіка Крим).
 • Географічний центр України знаходиться на околиці с. Мар’янівки (Черкаська обл.), а геометричний центр — на околиці с. Добровеличківки (Кіровоградська обл.).

Основні терміни и поняття

Еколого-географічне положення показує, як території з несприятливими екологічними умовами впливають на ситуацію в прикордонних регіонах країни.

Економіко-географічне положення — просторове розташування території відносно суспільних об’єктів.

Історико-географічне положення фіксує зміни географічного положення країни та її окремих регіонів на різних етапах історичного розвитку.

Політико-географічне положення — розташування країни щодо її політичних союзників і недругів, політичних блоків, осередків міжнародної нестабільності, регіональних конфліктів.

Транспортно-географічне положення — положення країни щодо великих транспортних шляхів.

Фізико-географічне положення — це просторове розташування території відносно природних об’єктів.

Запитання та завдання

1. Охарактеризуйте суходільні кордони України з іншими державами: старі вони чи нові, контактні чи бар’єрні, безпечні чи конфліктні.

2. Наведіть приклади, які доводять, що окремі види географічного положення змінюються з часом. Що зумовлює ці зміни?

3. Які переваги й вади географічного положення України порівняно з іншими державами Європи?

4. Які види географічного положення характеризують положення країни відносно:

 • великих транспортних шляхів;
 • територій з несприятливою екологічною ситуацією;
 • історично сформованих цивілізаційних центрів;
 • материків, океанів і морів, великих гірських систем.

5. Розробіть проект покращення економіко-географічного та транспортного положення України (на вибір).

Дослідження

Підготуйте порівняльну характеристику географічного положення України й інших країн світу (2-3 країни на вибір).

Практична робота 2

Позначення на контурній карті кордонів сусідніх держав, крайніх точок України, географічних центрів України та Європи й зазначення їх назв; визначення координат точок, протяжності території України в градусах і кілометрах

1. Позначте на контурній карті:

 • кордони держав, які межують з Україною;
 • крайні точки України;
 • географічні центри України та Європи, зазначте їхні назви.

2. Визначте координати крайніх точок і протяжність України з півночі на південь та із заходу на схід у градусах і кілометрах.

Готуємося до наступного уроку

Використовуючи різноманітні джерела інформації та знання з історії, з’ясуйте, як змінювалися територіальні межі України у XX ст.