Географія. Повторне видання. 8 клас. Гільберг

Шановні восьмикласники!

Цього року ви ознайомитеся з географією нашої Батьківщини — України.

Курс географії «Україна у світі: природа, населення», так само як історія України, українська мова й література, належить до українознавчих предметів. Щоб стати справжнім патріотом і дбайливим господарем на своїй землі, необхідно мати глибокі й міцні знання про державу Україна.

Навчальний матеріал розділів підручника дає уявлення про природні умови й ресурси України та її населення. Запитання перед текстом параграфів допоможуть вам пригадати вивчене раніше, щоб полегшити засвоєння нової теми. Ілюстративний матеріал (малюнки, фото, таблиці, схеми, діаграми, карти тощо) вдало доповнює основний текст.

У кожному параграфі підручника є рубрики: «Пригадайте», «Дискусійний клуб», «Запитання та завдання», «Висновки», «Це цікаво» тощо. Вони сприятимуть узагальненню та систематизації вивченого, розширенню ваших знань. Також у кожному розділі передбачені завдання, які допоможуть вам дослідити природу рідного краю, дізнатися про екологічну ситуацію в регіоні, ознайомитися зі складом населення.

Географію Батьківщини, рідного краю не можна пізнати лише за підручником. Вам стануть у пригоді географічні карти й атласи, енциклопедії, інтернет-ресурси, статистичні дані, географічна література про Україну й рідний край, статті в науково-популярних журналах, художня література, праці дослідників тощо.

Продовжуйте свої спостереження за природою, життям людей, вивчайте їхні звичаї, обряди, міфи й легенди. Усе цікаве фіксуйте в щоденнику.

Пам’ятайте, що ви — майбутні господарі й захисники рідної землі. Ви народжені для щасливого життя у своїй країні!

Будьте старанними учнями й ви станете її гідними синами та дочками!

Успіхів вам!

Автори

Вступ

Ви дізнаєтеся про:

 • основні об’єкти вивчення й методи дослідження території України;
 • джерела географічної інформації;
 • географічні дослідження території України;
 • об’єкти вивчення курсу.

Ви навчитеся:

 • характеризувати методи дослідження фізичної та суспільної географії;
 • розрізняти поняття «фізична географія» та «суспільна географія»;
 • користуватися джерелами географічної інформації;
 • наводити приклади географічних досліджень території України.

§ 1. Об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України. Джерела географічної інформації

Пригадайте: 1. Що вивчає наука географія? 2. Коли виникла незалежна держава Україна?

Об’єкти вивчення фізичної та суспільної географії України. Об’єктами вивчення сучасної географії України є природа нашої держави як частина географічної оболонки планети, населення країни та його господарська діяльність. Географію поділяють на фізичну й соціально-економічну (суспільну).

Фізико-географічні науки вивчають географічну оболонку та її складові, зокрема рельєф, клімат, води суходолу й Світового океану, ґрунти, рослинність і тваринний світ. Предметом фізичної географії України є вивчення закономірностей її рельєфу, клімату, розміщення корисних копалин, внутрішніх вод, ґрунтів, поширення рослинності та тваринного світу.

Суспільно-географічні науки досліджують територіальну організацію суспільства: населення, економічну, соціальну та політичну сфери.

Ці науки поділяють на окремі галузі, кожна з яких має свій об’єкт дослідження.

Дискусійний клуб

Наскільки важливі знання з фізичної та суспільної географії для кожного з вас і суспільства загалом?

Географія України вивчає природне середовище й територіальну організацію суспільства в межах країни, зокрема природні зони й інші природно-територіальні комплекси. Отже, географія України досліджує проблеми сьогодення: взаємозв’язок суспільства й природи, виникнення та загострення екологічних проблем у державі тощо.

У процесі вивчення фізичної, економічної та соціальної географії України широко використовують краєзнавчий (місцевий) матеріал, тобто відомості про природу місцевості, населення та його господарську діяльність, особливості культури, побуту, звичаїв краю чи регіону (мал. 1).

Мал. 1. Основні галузі географії України

Методи досліджень. Традиційні методи досліджень у географії України - описовий та експедиційний. Сучасна наука використовує історичний, математичний, системний методи географічних досліджень, аерокосмічні, картографічні, геофізичні, геохімічні, аналітичні, статистичні методи, метод моделювання та дистанційний метод, ГІС-технології (ГІС — географічна інформаційна система). За допомогою ГІС-технологій створюють електронні карти, формують різноманітні бази даних (географічні відомості), розробляють системи комп’ютерного управління ними. Завдяки «розумним картам» і спеціальним програмам учені створюють проекти, складають прогнози. Це карти прогнозу погоди, зміни рельєфу (ерозійні процеси, тектонічні рухи, геологічні зміни), карти родючості ґрунтів, урожайності сільськогосподарських культур та ін.

 • Які методи ви використаєте для дослідження ґрунтів вашої місцевості?

Джерела географічної інформації. Основним джерелом географічної інформації для школяра є підручник. (Поясніть, чому.) Також важливо використовувати різні карти, атласи, довідники, енциклопедії, географічні журнали (мал. 2, с. 6), газети, документальні й науково-популярні кінофільми, відеозаписи. Багато корисного й цікавого можна дізнатися з радіо- й телепередач, зокрема про стихійні природні явища (повені, землетруси, виверженя вулканів, цунамі), про досягнення в господарській діяльності людини, політичну ситуацію в країнах, прогноз погоди. Сучасні школярі широко використовують інтернет, де можна швидко знайти відеоматеріали, картографічну, текстову та звукову географічну інформацію.

 • Якими джерелами географічної інформації користуєтеся ви?

Мал. 2. Джерела географічної інформації

Висновки

 • Сучасна географія України вивчає природу країни, її населення та його господарську діяльність, культуру, віросповідання тощо.
 • Географічна наука використовує традиційні й сучасні методи дослідження.

Запитання та завдання

 • 1. Що вивчає географія України?
 • 2. Охарактеризуйте основні методи досліджень, які використовують у фізичній і суспільній географії.
 • 3. Чим відрізняються поняття «фізична географія» та «суспільна географія»?
 • 4. Які географічні знання будуть вам потрібні під час подорожі до іншого регіону країни (наприклад, до Закарпаття). Де ви шукатимете необхідну інформацію?
 • 5. Ознайомтесь зі шкільним географічним атласом України. Які він містить карти, довідкову інформацію, ілюстрації? Чи можна назвати атлас вашим помічником?

Готуємося до наступного уроку

Підготуйте повідомлення про дослідження території України в різні періоди вченими, дослідниками, мандрівниками (на вибір).

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст