Географія. 7 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 7. Клімат і кліматотвірні чинники

Пригадайте: 1. Що таке атмосфера? Які гази її утворюють? 2. Що таке клімат? 3. Поясніть, чому клімат материків такий різний. 4. Назвіть відомі вам чинники, що впливають на формування клімату.

Кліматотвірні чинники. Клімат — багаторічний режим погоди, що характерний для певної місцевості. Клімат нашої планети дуже різноманітний. Його формування залежить від багатьох чинників, що визначають характер клімату. Основними географічними кліматотвірними чинниками є: географічна широта місцевості (кут падіння сонячних променів), циркуляція атмосфери, висота над рівнем моря, розподіл суходолу (континентальність) і водних просторів, орографія поверхні суходолу та характер підстильної поверхні: льодовий, сніговий і рослинний покриви; океанічні течії (теплі чи холодні), діяльність людини (мал. 13). Кліматотвірні процеси проходять у конкретних географічних умовах земної кулі по-різному, мають свою специфіку.

Розподіл сонячної енергії й температура повітря. Першим і дуже важливим чинником клімату є географічна широта. Від неї залежить кут падіння сонячного проміння. Він визначає кількість сонячного тепла (енергії), що надходить на земну поверхню. Від кількості тепла залежить температура повітря. Сонячна енергія — джерело тепла для земної поверхні й атмосфери. Сонячна енергія визначає температурний режим біля земної поверхні. Від енергії Сонця залежать усі природні процеси та явища на Землі, насамперед наявність життя. Кількість сонячної енергії, яку отримує земна поверхня, зменшується від екватора до полюсів. Унаслідок орбітального руху Землі навколо Сонця, кута нахилу земної осі, його величини здійснюється своєрідний розподіл тепла на планеті, що спричиняє почергову зміну пір року. Це обумовлює великі відмінності температури повітря в різних куточках Землі. Наприклад, якщо середня температура січня на арктичних островах становить —30 °С, то на Аравійському півострові вона дорівнює +25 °С. Найнижча температура повітря —71 °С була зареєстрована в населеному пункті Оймяконі, що знаходиться на північному сході Євразії. Його називають Полюсом холоду Північної півкулі. В Антарктиді, де знаходиться Полюс холоду Південної півкулі, у 1983 р. була зареєстрована найнижча температура повітря - —89,2 °С. А в грудні 2013 р., за даними супутника, там само зафіксували температуру —93 °С.

Мал. 13. Кліматотвірні чинники

Повітряні маси. Циркуляція атмосфери. Повітряні маси — це великі об’єми повітря тропосфери з однорідними властивостями. Виокремлюють чотири типи повітряних мас: екваторіальні, тропічні, помірні та полярні (мал. 14, с. 26). Атмосферна циркуляція — це система горизонтальних і вертикальних течій у тропосфері. Циркуляцію повітряних мас визначають панівні повітряні маси та вітри. Під упливом холодних і сухих арктичних, морських і континентальних помірних, спекотних і постійно сухих тропічних, спекотних і вологих екваторіальних повітряних мас формується клімат різних регіонів планети. Від повітряних мас, які є панівними на певній території, залежить і тип клімату, що тут буде формуватися. Водночас і в загальній циркуляції має місце конкретна зональність.

Мал. 14. Розподіл поясів атмосферного тиску (ВТ — пояс високого тиску, НТ — пояс низького тиску) та основні типи повітряних мас

Уплив підстильної поверхні та рельєфу на клімат. Рельєф території значно впливає на переміщення повітряних мас. Гори — Альпи, Кавказ, Гімалаї, які простягаються із заходу на схід, — не дають можливості проникати на південь холодним повітряним масам. Крім того, на їх навітряних схилах випадає дуже багато опадів. Так, біля підніжжя Південно-Східних Гімалаїв, які знаходяться на шляху мусонів, що дмуть з океану, розташоване одне з найвологіших місць на земній кулі — селище Черапунджі. У середньому там щорічно випадає майже 12 000 мм опадів, а максимальна кількість, яка була зареєстрована, становила понад 23 000 мм за рік.

Висота над рівнем моря також є географічним чинником, що визначає клімат. Атмосферний тиск із висотою знижується, сонячна радіація й ефективне випромінювання збільшуються, температура, як правило, знижується, масова частка водяної пари також зменшується. Висота змінює вертикальний розподіл майже всіх метеорологічних величин, тому дуже суттєво впливає на клімат і закономірності його розподілу на земній кулі, викликаючи явище широтної кліматичної зональності.

Розподіл суходолу й океанів на поверхні планети є ефективним кліматотвірним чинником. Саме з ним пов’язаний поділ кліматичних типів на морські та континентальні. На зональність розподілу температури й опадів, а також інших метеорологічних величин упливає розподіл суходолу та моря. Наприклад, субтропічні зони високого тиску панують над материками влітку, у помірних широтах над материками чітко виражена перевага високого тиску взимку та низького влітку. Це ускладнює систему загальної циркуляції атмосфери, а отже, і кліматичних умов на Землі (мал. 15).

Мал. 15. Схема повітряних течій біля поверхні Землі

На кліматичні умови в горах впливає не лише висота місцевості над рівнем моря, а й орографічні умови — висота й напрямок гірських хребтів, експозиція схилів відносно розподілу світла й вітрів, що переважають, ширина долин і кривизна поверхні. Затримуючи перенесення мас холодного чи теплого повітря, гори створюють більш або менш різкі розділи в розподілі температури у великому географічному масштабі. Над ними виникають рухи повітряних течій і особливі форми хмар. Над нагрітими схилами гір також посилюється хмароутворення.

Океанічні течії створюють значні відмінності в температурному режимі поверхні моря, упливаючи на розподіл температури повітря та на атмосферну циркуляцію. Стійкість океанічних течій значно впливає на атмосферу. Так, тепла течія Гольфстрім упливає на клімат Північної Європи, пом’якшуючи його, холодні Перуанська та Бенгельська течії — на утворення пустель Атакама та Наміб відповідно, тепла течія Ель-Ніньо — на клімат і господарство Південної Америки. Над районами холодних течій збільшується кількість днів з туманами (особливо це проявляється біля Ньюфаундленда).

Характер підстильної поверхні впливає на властивості повітряних мас, які над нею формуються, і на їх переміщення. Простори рівнин, їх протяжність, напрямок підвищень, гірські хребти, морські й океанічні простори впливають на формування повітряних мас. Адже суходіл і водна поверхня мають свої особливості теплопровідності. Суходіл швидко нагрівається й швидко охолоджується, а водна поверхня повільно нагрівається й повільно охолоджується. Повітряні маси, що формуються над водною поверхнею, значно вологіші, ніж ті, що сформувалися над суходолом.

Густий трав’яний покрив поверхні зменшує добову амплітуду температури ґрунту й знижує її середню температуру. Уплив рослинного покриву має здебільшого мікрокліматичне значення. Сніговий покрив зменшує втрату тепла поверхні й коливання її температури. Навесні на танення снігового покриву витрачається велика кількість атмосферного тепла. Над сніговим покривом виникають часті та значні зміни температури. Здатність засніженої та льодовикової поверхні відбивати сонячні промені приводить до зниження температури повітря. Сніговий покрив відбиває майже 90 %, піски пустель — 35 %, а чорне зоране поле — майже 5 % сонячних променів. Відбиття підстильної поверхні залежить не тільки від її кольору, а й від її вологості, прозорості й структури. Чим більше поверхня поглинає сонячних променів, тим вона краще нагрівається й нагріває повітря над собою.

Уплив людини на клімат. Людина впливає на клімат через свою господарську діяльність. Спостерігається вплив людини як на мікроклімат, так і на макрокліматичні умови. Вирубування лісів викликає опустелення, руйнується озоновий шар атмосфери. Викид промислових газів в атмосферу теж упливає на її озоновий шар.

Запитання та завдання

  • 1. Пригадайте, які чинники формують клімат місцевості.
  • 2. Поясніть, як географічна широта впливає на формування клімату.
  • 3. Який уплив на клімат здійснює рельєф?
  • 4. Розкрийте вплив океанічних течій на формування клімату території.
  • 5. Поясніть, яка роль повітряних течій у розподілі тепла й вологи на поверхні Землі.

Працюємо з картою та атласом

За кліматичною картою атласу визначте: середні температури січня й липня на материку Австралія; річну кількість опадів на заході та сході материка.

Сторінка дослідника

Знайдіть на кліматичній карті світу райони з найбільшою та найменшою кількістю опадів. Дослідіть, який материк можна назвати найвологішим, а який — найсухішим.

Цікавий факт

Атмосфера земної кулі важить 5 300 000 000 000 000 т. Щоб перевезти такий вантаж, потрібно використати потяг, який би мав 100 вагонів і віз його 10 год щодня. На таке перевезення необхідно затратити 4 млрд років.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.