Географія. 7 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 52. Населення Євразії

Пригадайте: 1. Які чинники впливають на розміщення населення? 2. Які основні ознаки розміщення населення на території вивчених вами материків?

Кількість населення та його розміщення на території. Євразія — найбільший населений континент. Разом з Африкою Євразію вважають прабатьківщиною людства. Найдавніші цивілізації, які існували на території цього материка, відіграли значну роль у розвитку людства.

На материку проживає майже 70 % усіх жителів земної кулі. Середня густота населення на материку — майже 100 осіб на 1 км2, що у два рази більше середньосвітового показника (51 особа на 1 км2).

У Євразії населення розміщене дуже нерівномірно. Густо заселена крайня західна її частина (мал. 136).

  • Поясніть, чому.

У Західній Європі найбільше заселене узбережжя Атлантичного океану. Важлива особливість цієї частини Євразії — велика кількість міського населення. Інші скупчення населення характерні для східної і південної частини Євразії, щільність сільського населення може досягати 1000-1500 осіб на 1 км2. Тут у сільському господарстві широко застосовують штучне зрошення полів, на яких у великій кількості вирощують рис, що дає високі врожаї та є основною їжею багатомільйонного населення. Решта ж території Євразії заселена рідше, а на Крайній Півночі й у пустелях є місця, де немає постійного населення.

Мал. 136. Густота населення в Західній Європі

Расовий склад населення. Расовий і етнічний склад населення Євразії дуже складний, що пов’язано з багатовіковими процесами переселення народів у результаті завойовницьких походів, міжусобних воєн, природних катастроф, переміщення національних меншин тощо (мал. 137).

Значна частина жителів Євразії (понад 47 %) належить до європеоїдної (білої) раси. Ця раса поділяється на північну, представники якої мають світлу шкіру й волосся, і південну, у представників якої смуглява шкіра й темне волосся. Перша з них переважає в північній частині Європи, а друга — у південній. Південна гілка європеоїдної раси поширена також у Південно-Західній Азії та на півночі Індостану, частково — у Середній і Центральній Азії.

Монголоїдна (жовта) раса за кількістю людей, які входять до неї, мало поступається перед європеоїдною расою. Населяють Східну й Південно-Східну Азію та частково Північну, Центральну й Середню Азію. У Європі їх небагато.

Нечисленні представники екваторіальної (негроїдно-австралоїдної) раси живуть на крайньому півдні Індостану й на Шрі-Ланці, у Південно-Східній Азії. Дравіди, що утворюють перехідну расу (між екваторіальною й південною гілкою європеоїдної раси), населяють південь Індостану.

Народи Євразії та їхні мови. Поділ на народи не збігається з поділом людства на раси. Часто в складі одного й того ж народу можна зустріти людей з різними расовими ознаками. Основна, найвиразніша ознака кожного народу — його мова. Тому при поділі народів за основу звичайно беруть мови, якими вони розмовляють. Мови, залежно від походження, спорідненості та взаємної близькості, об’єднують у мовні сім’ї та групи.

Мал. 137. Представники населення Євразії: а) європеоїдна раса; б) монголоїдна раса; в) екваторіальна раса

Індоєвропейська сім’я мов і народів — найчисленніша в Євразії. Вона поділяється на декілька груп.

Слов’янська група народів населяє східну половину Європи, а також частину Середньої та Південної Європи. До неї належать східні слов’яни (росіяни, українці та білоруси), західні слов’яни (поляки, чехи, словаки) і південні слов’яни (болгари, серби, хорвати, словенці). Російський народ найчисленніший із слов’янських народів. Росіяни й українці живуть також у середній смузі Сибіру та на півночі Казахстану.

Германська група народів населяє Північно-Західну Європу та частину Середньої Європи. До цієї групи належать німці, австрійці, більша частина швейцарців, шведи, норвежці, данці, ісландці, голландці, близькі до них за мовою фламандці (у Нідерландах і Бельгії), а також англійці.

До романської групи належать ті народи, мови яких утворилися під упливом латинської мови — мови Стародавнього Риму. Романська група народів населяє Південну й Південно-Західну Європу. До складу цієї групи входять італійці, іспанці, португальці, французи, валлони, а також румуни та молдавани. Мова й культура румунів і молдаван зазнали великого впливу сусіднього слов’янського населення.

Іранську групу утворюють перси, афганці, таджики.

Найбільша з груп народів індоєвропейської сім’ї — індійська. До неї входять деякі народи Індії.

Китайсько-тибетська сім’я за кількістю людей, що входять до неї, посідає провідне місце в Євразії. До неї належать китайці (вони називають себе хань), тибетці, народи півострова Індокитай і Гімалаїв.

Досить численна дравідська сім’я, а також малайсько-полінезійська сім’я, до якої в Євразії належать індонезійці, малайці на півдні півострова Індокитай і філіппінці.

До окремих сімей належать турки і монголи, фіни й угорці, араби та євреї, які живуть в Ізраїлі. Деякі народи (наприклад, японці та корейці) значно відрізняються за мовою від усіх інших народів і не належать до жодної мовної сім’ї.

Запитання та завдання

  • 1. Поясніть, чому одні території Євразії густо заселені, а інші — ні.
  • 2. Охарактеризуйте расовий склад населення Євразії.
  • 3. До якої сім’ї і групи мов належить мова, якою викладають у вашій школі?
  • 4. Де живуть і до якої мовної сім’ї та групи належать серби, французи, шведи, румуни, афганці, тибетці?
  • 5. Установіть, які мовні групи належать до складу індоєвропейської сім’ї.

Працюємо з картою та атласом

Установіть особливості розміщення расових груп населення на материку Євразія й визначте основні народи, які відносяться до цих рас, використовуючи карти атласу.

Сторінка дослідника

Визначте за картою атласу найбільш густозаселені райони й території з найменшою щільністю населення. Назвіть основні причини таких суттєвих відмінностей у розміщенні населення.

Цікавий факт

Населення Китаю становить понад 1 млрд 360 тис. осіб. У середньому в Китаї за добу народжується 45 тис. 480 дітей. Тобто майже кожні 2 с на світ з’являється одна дитина.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.