Географія. 7 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 43. Корисні копалини Євразії

Пригадайте: 1. У яких умовах і як відбувається утворення різних груп мінеральної сировини (паливної, осадової, рудної)? 2. Розгляньте карту корисних копалин Євразії та її умовні знаки. Назвіть, які групи мінеральної сировини тут залягають.

Загальна характеристика корисних копалин материка. З кожним роком у світі зростає потреба в різних корисних копалинах. Материк Євразія дуже багатий на різноманітну мінеральну сировину. Тут є значні поклади руд чорних і кольорових металів, кам’яного вугілля, нафти, природного газу, чимало місць, де добувають золото й дорогоцінне каміння. Різноманітність мінеральних багатств материка обумовлена не тільки особливостями географічного положення, його великою площею, а й надзвичайно складною будовою земної кори та рельєфу материка.

Рудні корисні копалини. Материк Євразія має великі запаси руд. Їх виявлено в кристалічному фундаменті давніх платформ на щитах. Материк багатий і на кольорові метали. Це олово та вольфрам. Їх родовища тягнуться смугою вздовж східної частини материка (південь Китаю, М’янма, Таїланд, Малайзія та Індонезія), утворюючи так званий олов’яно-вольфрамовий пояс. Олово та вольфрам широко використовуються в промисловості.

Рудні корисні копалини залягають як на глибині, у кристалічній основі платформ, так і в місцях виходу магматичних порід на поверхню. З ними пов’язані родовища залізних руд на півострові Індостан, на північному сході Китаю, у горах Скандинавського півострова.

Великі поклади залізних руд знаходяться в межах України (Криворізьке, Кременчуцьке, Білозерське, Керчинське родовища).

З магматичними гірськими породами пов’язане утворення золота й дорогоцінного каміння. Багато родовищ золота й алмазів залягає в азіатській частині. На півострові Індостан, острові Шрі-Ланка є родовища різноманітного дорогоцінного каміння — синіх сапфірів, червоних рубінів (мал. 115).

Мал. 115. Червоний рубін

З вулканізмом, який проявлявся на давніх платформах, пов’язані родовища якутських та індійських алмазів. Їх знаходять у кристалічному фундаменті давніх платформ, які потрапили в зону стиснення літосфери. Стискаючись, платформа розколювалася, і в тріщини фундаменту потрапляла мантійна речовина. Цей процес отримав назву траповий магматизм (або вулканізм). Дуже високий тиск у тріщинах призводив до утворення концентричних структур — трубок вибуху, або кімберлітових трубок, а в них — алмазів — найтвердіших мінералів на Землі.

Родовища бокситів відкриті в Казахстані, на півночі Великої Китайської рівнини, уздовж Альп.

Паливні корисні копалини. Євразія багата на корисні копалини осадового походження. Тут зосереджена велика частина світових запасів горючих корисних копалин. Родовища нафти й газу залягають, як правило, у прогинах земної кори, заповнених осадовими породами. Геологи знаходять нафту не тільки на суходолі, а й на шельфі.

За запасами нафти та природного газу Євразія — лідер серед усіх інших материків. У всьому світі відомі їх родовища в Західносибірській рівнині, на Аравійському півострові, у Месопотамії. Нафта й газ знайдені на дні Північного моря, де тепер ведеться їх видобуток. Великі запаси нафти сконцентровані на дні Каспійського моря та його узбережжі, у Перській затоці, Північному Індостані, Південно-Східній Азії.

У прогинах фундаменту платформ залягає буре й кам’яне вугілля. Вугільний пояс простягнувся через увесь материк — від острова Великобританія через Західну Європу, Східноєвропейську рівнину, Центральну Азію та Якутію. Далі роздвоюється: на сході — у Північний Китай і на північному сході — в Індостан. Кам’яне вугілля залягає в Донецькому, Кузнецькому, Карагандинському, Тунгуському, Екібастузькому й інших вугільних басейнах. Великі поклади — у середній частині Європи, на сході Євразії (Велика Китайська рівнина).

Нерудні корисні копалини. Осадовий чохол платформ — молодих і давніх — містить великі запаси кам’яної і калійної солі, сірки, фосфоритів. У Мертвому морі знаходяться величезні родовища калійної солі.

На Іранському нагір’ї розроблені найбільші родовища сірки у світі. В українському Прикарпатті знайдено унікальне родовище самородної сірки.

Євразія займає провідне місце у світі за запасами багатьох корисних копалин. Проте її надра, особливо у внутрішніх районах Центральної Азії, ще недостатньо вивчені.

Запитання та завдання

  • 1. Назвіть причини різноманітності корисних копалин Євразії.
  • 2. Чим можна пояснити відмінності в розміщенні корисних копалин магматичного й осадового походження?
  • 3. Назвіть основні родовища рудних корисних копалин. Покажіть їх на карті Євразії.
  • 4. До яких тектонічних структур належать паливні корисні копалини? Назвіть найбільші їх родовища.

Працюємо з картою та атласом

Нанесіть на контурну карту основні родовища корисних копалин Євразії.

Сторінка дослідника

Проаналізуйте, яка залежність існує між тектонічною будовою, рельєфом і корисними копалинами, використовуючи карти атласу й текст підручника. Заповніть таблицю в робочому зошиті. Зробіть висновки.

№ з/п

Тектонічна структура

Форма рельєфу

Корисні копалини

Цікавий факт

За припущенням археологів, системний видобуток золота було розпочато на Близькому Сході, звідки золоті прикраси поставляли, зокрема, у Єгипет. Саме в Єгипті, у гробниці королеви Зер, однієї з цариць шумерської цивілізації, були знайдені перші золоті прикраси, що датуються III тис. до н. е.

За всю історію людством видобуто понад 160 тис. т золота. Якщо його сплавити, вийде куб зі стороною майже 20 м.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.