Географія. 7 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 12. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини

Пригадайте: 1. Назвіть платформу, яка розміщена в основі материка Африка. 2. Чому на материку мало низовин? 3. Яка частина материка найвища?

Тектонічна будова материка. В основі материка залягає дуже давня Африкано-Аравійська платформа.

  • Знайдіть її на карті атласу «Африка. Тектонічна карта».

Вона покрита потужним шаром осадових порід, який в окремих місцях досягає до 7000 м. Під дією зовнішніх сил протягом багатьох віків зруйнувалися давні гірські системи й утворилися високі рівнини. Такими є нагір’я Тибесті й Ахаггар у Сахарі. Північна та західна частини платформи опускалися, унаслідок чого утворювалися западини, що затоплювалися морем. У північно-західній частині Африки з глибоким заляганням фундаменту й широким розвитком осадового шару переважають висоти менше 1000 м (Низька Африка). Для південного заходу Африки характерні висоти понад 1000 м (Висока Африка). Прогинам і виступам Африканської платформи відповідають великі западини (Калахарі, Конго, Чадська та ін.).

Мал. 21. Схема Східноафриканських розломів

У південній і східній частині материка платформа піднімалася, тому утворилося Ефіопське нагір’я та Східноафриканське плоскогір’я. У той час, коли цей район платформи піднімався, на сході платформа опускалася. Завдяки різним напрямкам руху платформи відбувся розлом у земній корі. Так утворився Великий Східноафриканський розлом (мал. 21). Розпочався вилив магми й виверження вулканів. Найвища точка Африки — згаслий вулкан, гора Кіліманджаро, що має висоту 5895 м. Крім того, у Високій Африці трапляються поодинокі вершини та гірські масиви.

На півночі Африки простягнулися молоді гори Атлас, які виникли в кайнозої на стику двох літосферних плит у період герцинської складчастості. Північні хребти гірського масиву є продовженням поясу молодих гір Європи, які відокремилися в процесі утворення Гібралтарської протоки.

  • Знайдіть географічні об’єкти на фізичній і тектонічній картах атласу.

Рельєф. У рельєфі Африки переважають рівнини, що розташовані на висоті 200-500 м над рівнем моря й займають 39 % площі, плато й плоскогір’я, які знаходяться на висоті 500-1000 м над рівнем моря й становлять 28,1 % площі материка. Переважання на материку вирівненого рельєфу зумовлене його платформною структурою. Низовини займають лише 9,8 % площі, в основному вздовж прибережних окраїн. За середньою висотою над рівнем моря (750 м) Африка поступається лише Антарктиді та Євразії. Майже всю Африку на північ від екватора займають рівнини й плато. На північному заході піднімаються Атлаські гори. Рівнини Судану з півдня оточені Північногвінейською височиною; зі сходу над ними піднімається Ефіопське нагір’я. Південну Африку займають високі рівнини Калахарі, оточені із заходу плоскогір’ями й Драконовими горами. Уздовж південної окраїни материка простягаються середньовисотні Капські гори.

  • Знайдіть географічні об’єкти на фізичній карті атласу.

Найбільше піднята й роздроблена східна окраїна Африки в межах активізованої ділянки платформи (Ефіопське нагір’я, Східноафриканське плоскогір’я), де простягається складна система Східноафриканських розломів. У піднятих областях Високої Африки найбільшу площу займають рівнини й гори, що оточують западини Східної Африки, у глибоких западинах розташовані вузькі й глибокі озера. У Низькій Африці хребти й масиви простягаються вздовж узбережжя Гвінейської затоки, виступають у Сахарі. Лавові плато й конуси поширені на Ефіопському нагір’ї і в Східній Африці (Кіліманджаро, Кенія й ін.), Камеруні (вулкан Камерун), перекривають Драконові гори в Лесото. Вузьку прибережну рівнину на південному заході займає пустеля Наміб.

Під час вивітрювання в Африці утворилося багато дрібних форм земної поверхні: піщані горби, бархани, дюни. Материкова обмілина облямовує Африку вузькою смугою, за якою починається материковий схил.

Корисні копалини. Материк Африка багатий на різноманітні корисні копалини. Геологічна будова материка визначає залягання великої кількості корисних копалин магматичного походження — руд різних металів, золота, платини, алмазів тощо. У Західній Африці світове значення мають родовища залізної, алюмінієвої та марганцевої руд. У Південній Африці залягають найбільші у світі родовища уранових і мідних руд, золота й алмазів. В улоговинах трапляються родовища кам’яного вугілля.

На півночі материка, де накопичено багато осадових порід, виявлено нафту, природний газ, фосфорити.

  • Знайдіть родовища корисних копалин на фізичній карті атласу.

На територіях багатьох африканських країн проводять геологічні розвідки.

Практична робота 3 (продовження)

Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Африки

Позначте на контурній карті, користуючись атласом.

Гори: Атлас, Драконові, Капські;

вулкан: Кіліманджаро;

нагір’я: Ефіопське;

плоскогір’я: Східноафриканське;

пустелі: Сахара, Наміб;

напівпустеля: Калахарі.

Запитання та завдання

  • 1. Визначте, у чому особливості тектонічної будови материка.
  • 2. Поясніть процес утворення Великого Східноафриканського розлому.
  • 3. Які форми рельєфу переважають в Африці?
  • 4. Чому на Африканському континенті мало низовин?
  • 5. На які корисні копалини багатий Африканський континент?
  • 6. Поясніть, що станеться з Африканською платформою, якщо процеси розходження, які відбуваються в зоні розломів Східної Африки, будуть посилюватися.

Працюємо з картою та атласом

Проаналізуйте тектонічну карту Африки й визначте основні тектонічні структури материка.

Сторінка дослідника

Дослідіть, яким тектонічним структурам відповідають основні форми рельєфу Африки, користуючись фізичною та тектонічною картами.

Цікавий факт

Сучасні вчені зазначають, що материк Африка «розповзається» в різні боки. За загальноприйнятою гіпотезою дрейфу континентів, рух Африканської платформи спрямований на схід. Утворення Великого Східноафриканського розлому це підтверджує. Червоне море є теж результатом розлому. Тому вчені припускають, що Східна Африка може відколотися від материка по лінії розломів.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.