Географія. Повторне видання. 6 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 56. Урок-практикум. Дослідження взаємозв’язків у природному комплексі своєї місцевості

Мета - ознайомлення з одним із природних комплексів своєї місцевості (яру, річки, лісу, парку тощо), виявлення взаємозв’язків між його компонентами.

Для дослідження можна обрати кілька об’єктів, які є неподалік. Це може бути заплава, схил берега, яр, балка, озеро, болото, лука, ділянка лісу, міський парк, сквер тощо.

Однак, незалежно від різноманітності й контрастності місцевості, бажано виконати опис кількох різних комплексів. Можна також, наприклад, дослідити одну велику балку, в якій є помітні відмінності в особливостях компонентів, що сформувались у її різних ділянках.

Уважно огляньте й опишіть основні елементи рельєфу, охарактеризуйте особливості клімату, тип водойм, склад та умови існування рослинності й тваринного світу.

Рекомендований план дослідження:

1. Назва комплексу.

2. Розміщення (відстань і напрямок відносно вашого населеного пункту, школи).

3. Особливості компонентів (форми рельєфу, гірські породи, ґрунти, тип і багатство рослинності, види тварин.

4. Можливі зміни під впливом людини (як використовуються лісонасадження, орні землі, місця відпочинку тощо).

5. Висновки про причини виявлених особливостей природних компонентів.

У висновку потрібно пояснити, як кожен із компонентів впливає один на одного (рельєф - на характер водойм, водойми - на формування рельєфу), який характер живлення водойм, які особливості ґрунтового покриву, як ці елементи використовуються живими організмами.

Перевіряємо себе

1. Для чого потрібні знання про взаємозв’язки природних комплексів?

2. Наведіть приклади невеликих територіальних природних комплексів у своїй місцевості.

3. Оцініть свою роботу на уроці. Закінчіть речення:

  • Я сьогодні дізнався/-лася...
  • Мене зацікавило...
  • Я хочу...
  • Я можу...