Географія. Повторне видання. 6 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 38. На що багатий Світовий океан та як людина використовує ці багатства

У моря іноді хороший характер, іноді поганий, і неможливо зрозуміти чому. Адже ми бачимо тільки поверхню води. Але якщо любиш море, це не має значення. Тоді приймаєш і погане, і хороше...

Туве Янссон, фінська письменниця

  • Чому океан називають «колискою життя»?
  • Чому океан називають «кухнею погоди»?
  • Згадайте, яку будову має рельєф дна Світового океану.

Хто живе в океанах і морях. Океани і моря - батьківщина всього живого на Землі. Рослинний і тваринний світ океанів і морів багатий та різноманітний (мал. 1). У воді живуть численні ссавці (кити, дельфіни, тюлені, моржі, морські котики) і тисячі видів риб, молюсків, ракоподібних, морських водоростей, коралів. За умовами існування морські організми поділяють на планктон, нектон і бентос.

Мал. 1. Живий світ океану

Планктон (гр. - «блукаючий») - група дрібних організмів, які не плавають активно, а переносяться хвилями, течією.

Нектон (гр. - «той, що плаває») - тварини, які самостійно плавають у товщі води і можуть навіть долати значні відстані.

Бентос (гр. - «глибина») - мешканці дна: вони або зариваються в ґрунт, або пересуваються по дну, або прикріплюються до нього.

Розподіліть мешканців океану на планктон, нектон і бентос: риби, черепахи, молюски, медузи, кальмари, китоподібні, рачки, креветки, дельфіни, тюлені, корали, губки, морські зірки.

Заповніть таблицю в зошиті.

Планктон

Нектон

Бентос

Скануйте код, перегляньте відео і спробуйте впізнати жителів океану. До якої групи належать ці представники?

Живі організми в океанах поширені нерівномірно. Найбільше їх у мілководній прибережній частині. З віддаленням від берегів і з глибиною їх кількість зменшується. (Поміркуйте чому.)

Найбільш сприятливими для проживання мешканців морів та океанів є помірні широти. Всі живі організми в океанах і морях - це біологічні ресурси.

Розгляньте малюнок 2 і зробіть висновок про те, на які види ресурсів багатий Світовий океан.

Мал. 2. Ресурси Світового океану

Які мінеральні й енергетичні багатства Світового океану. Океан таїть у собі незліченні багатства. Вода - це вже багатство, бо вона містить велику кількість різних речовин, серед яких найбільше кам’яної солі. До того ж солону воду навчилися опріснювати. Але це дорогий процес, який впливає на вартість опрісненої води.

Перегляньте відео, використовуючи QR-код. Запропонуйте свої способи опріснення солоної води в домашніх умовах. Спробуйте зробити це з допомогою батьків та зняти на відео.

На дні океанів і морів часто трапляються великі запаси корисних копалин: нафти і природного газу (мал. 3). Вони зосереджені переважно на шельфі. Наприклад, на нафту й природний газ багаті Перська та Мексиканська затоки, Північне море.

Мал. 3. Добування нафти

З підводних надр також добувають залізну руду, кам’яне вугілля, з дна океану - марганець.

Велике значення мають енергетичні ресурси океану. Це енергія припливів і відпливів, а також хвиль. Для отримання електроенергії споруджують припливні електростанції. Розробляються проєкти використання запасів енергії океанічних течій.

Океанічні простори - природні шляхи сполучення. Морями й океанами перевозиться багато різних вантажів. Важливе значення для судноплавства мають Суецький та Панамський канали.

Відшукайте ці канали на карті.

Морські шляхи на географічних картах позначаються синіми пунктирними лініями, а морські порти - якорем.

Це цікаво. Ознайомтеся з роботою припливної електростанції.

Яку господарську діяльність здійснює людина у Світовому океані та чому його потрібно охороняти. Світовий океан містить велику кількість різноманітних ресурсів. Люди здавна використовували багатства океану. У пошуках нових скарбів одночасно здійснювалося і його вивчення. Проте океанічні глибини і нині мають багато загадок. Багатства Світового океану хоча й дуже великі, але не безмежні. Їх потрібно бережно використовувати й охороняти.

Унаслідок різних видів впливу на океан (плавання суден, вилов риби, добування корисних копалин) його води стали дуже забрудненими. Найбільш небезпечний забруднювач - нафта. Вона потрапляє у воду з бурових платформ, під час аварій нафтових танкерів. Оскільки нафта легша за воду, то утворює на її поверхні тонку плівку, що призводить до загибелі живих організмів. До того ж багато шкідливих речовин, побутових відходів несуть в океан ріки. Особливо небезпечними є предмети, що виготовлені з полімерних матеріалів (поліетиленові пляшки, пакети тощо). Так, досить часто у шлунках морських тварин знаходять різні предмети, які люди викидають у море.

Отже, океан потребує охорони. Боротися за його чистоту - спільна справа багатьох країн. Для цього укладають міжнародні угоди, створюють спеціальні комісії, які покликані охороняти океан від забруднення та безконтрольного виловлювання риб, китів та інших живих істот.

Дізнайтеся, хто такий Жак-Ів Кусто та яка його роль у вивченні Світового океану

Зробіть «ревізію» свого холодильника. Яку морську продукцію ви споживаєте? Подивіться упаковку і спробуйте визначити, у якому океані є такі біологічні ресурси.

Незважаючи на те, що ми живемо на великій відстані від океану, ми також можемо робити свій внесок у його охорону. Для прикладу, розв’яжіть запропоновану вам задачу і поясніть, як це може вплинути на збереження довкілля, і океану зокрема.

На шляху зі школи додому вам захотілося пити. Який напій ви оберете: а) напій у скляній пляшці; б) напій у бляшанці; в) напій у пластиковій пляшці; г) замовите напій у склянці в кафе; д) скористаєтесь фонтанчиком з питною водою (бюветом).

Спробуйте вирішити проблеми Світового океану, застосовуючи прийом фішбоун: запишіть проблему (голова риби), причини виникнення проблеми (верхні кістки) та наведіть факти, що є підтвердженням причин (нижні кістки). Сформулюйте висновок (хвіст риби).

Коротко про головне

За умовами існування морські організми поділяють на планктон, нектон і бентос. Найбільш сприятливими для проживання мешканців морів та океанів є помірні широти. Океан багатий на такі види природних ресурсів: біологічні, водні, мінеральні, енергетичні. Океан дуже вразливий до господарської діяльності людини, тому його багатства потрібно бережно використовувати. Океан потребує охорони спільними зусиллями всіх країн світу.

Перевіряємо себе

1. На які види ресурсів багатий океан?

2. Що називають біологічними ресурсами океану?

3. Як можна використовувати води Світового океану?

4. Установіть відповідність між зображеннями та способами використання природних ресурсів Світового океану.

  • А виробництво ліків
  • Б виробництво електроенергії
  • В вилов риби
  • Г видобуток нафти

5. У чому небезпека забруднення вод океану?

6. Чому вчені всіх країн об’єднують зусилля для вивчення Світового океану?

7. Використовуючи фізичну карту півкуль, здійсніть уявну подорож Світовим океаном. Покажіть на карті райони зосередження нафти і природного газу в океані (Перська і Мексиканська затоки, Північне море). Знайдіть Суецький і Панамський канали. Яке їх значення для судноплавства?

Використовуючи інтернет та інші джерела інформації, проведіть дослідження «Небезпечні тварини на морських пляжах світу». Підготуйтеся презентувати його у класі.

8 червня відзначається Всесвітній день океанів. У 2008 році ООН визнала цю дату Днем величезних водойм. Мета цього дня - взяти посильну участь у збереженні найважливіших водних гігантів та їх мешканців.