Географія. Повторне видання. 6 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 28. Урок-практикум. Визначення абсолютної і відносної вологості повітря

Якщо ви знаєте, що ви на правильному шляху, якщо у вас є це внутрішнє знання, тоді ніхто не зможе відвернути вас... хай що б вони говорили.

Барбара Мак-Клінток, американська науковиця, Нобелівська лауреатка

  • Поміркуйте над висловом Барбари Мак-Клінток. Які риси характеру потрібно виховувати в собі, щоб досягати успіху в житті?
  • Пригадайте, що таке абсолютна вологість.
  • Що таке відносна вологість?
  • Що таке точка роси?

Мета роботи: Ознайомитися з метеорологічними приладами. Навчитися розв’язувати завдання щодо визначення абсолютної та відносної вологості повітря.

Основні поняття: психрометр, електричний гігрометр, абсолютна і відносна вологість повітря.

Як визначити відносну вологість повітря.

Наприклад, якщо в повітрі міститься 15 г/м3 водяної пари, а за певної температури максимально може міститися 30 г/м3, то відносна вологість буде 50 % (15 : 30 х 100 %).

Максимальний вміст водяної пари при певній температурі

-20 °С

-17 °С

-10 °С

-9 °С

-1 °С

0 °С

+7 °С

+10 °С

+15 °С

+20 °С

+23 °С

+30 °С

1 г

1,2 г

2,5 г

2,3 г

4,5 г

5 г

7,8 г

9 г

12,9 г

17 г

20,9 г

30 г

Матеріал для самостійного опрацювання

Для визначення вологості на метеорологічних станціях (у приміщеннях) застосовують психрометр (мал. 1), що складається з двох термометрів, які показують різну температуру.

Мал. 1. Психрометр

Мал. 2. Електронний гігрометр

Мал. 3. Гігростат

За показами сухого термометра і різницею показників термометрів, використовуючи спеціальні таблиці, можна визначити відносну вологість повітря. Сьогодні широко використовують електронні гігрометри (мал. 2).

Існують спеціальні прилади, за допомогою яких можна регулювати відносну вологість повітря у приміщеннях. Це - гігростати (мал. 3).

Гігростати можуть зволожувати або осушувати повітря. Ці прилади вже використовуються у житлових приміщеннях і громадських будівлях для створення комфортного мікроклімату, у лікарнях, кімнатах з комп’ютерною технікою, теплицях, складських приміщеннях, у музеях тощо.

Хід роботи

А. Ознайомтеся з алгоритмом розв’язування задач на визначення вологості повітря. Визначте відносну вологість повітря за зразком.

Завдання 1. У місті Києві t +20 °С, у повітрі міститься 10 г водяної пари, а може міститися 17 г. Визначте відносну вологість повітря.

Алгоритм виконання

1. Пригадайте, у яких одиницях вимірюється відносна вологість повітря.

2. Записуємо відношення реального вмісту водяної пари у повітрі до тієї, яка може міститися при певній температурі.

10 : 17 = 0, 58.

3. Виражаємо це у відсотках. 0, 58 х 100 = 58 %.

Відповідь: відносна вологість становить 58 %.

Завдання 2. Температура повітря в класі становить +20 °С. В 1 м3 міститься 12 г водяної пари. Визначте відносну вологість повітря.

Завдання 3. В Антарктиді t -30 °С, в 1 м3 повітря може міститися 0,30 г водяної пари, а міститься, відповідно, 0, 12 г. Визначте відносну вологість повітря.

Завдання 4. Абсолютна вологість повітря становить 15 г/м3. Використовуючи дані таблиці (с. 32), визначте відносну вологість повітря при температурі 20 °С.

Б. Ознайомтеся з алгоритмом розв’язування задач на визначення вологості повітря. Визначте абсолютну вологість повітря за зразком.

Завдання 5. Відносна вологість повітря при температурі 15 °С дорівнює 50 %. Використовуючи дані таблиці (с. 32), визначте абсолютну вологість повітря.

Алгоритм виконання

1. Пригадайте, у яких одиницях вимірюється абсолютна вологість повітря.

2. За таблицею (с. 141) визначаємо максимальний вміст водяної пари при температурі 15 °С. Він становить 12,9 г/м3.

12,9 г/м3 x 50 % : 100 % = 6,45 г/м3.

Завдання 6. Визначте абсолютну вологість повітря, якщо відносна вологість при t +20 °С становить 50 %.

Завдання 7. Визначте абсолютну вологість повітря, якщо відносна вологість за температури 0 °С становить 80 %.

Завдання 8*. У музеї для кращого зберігання експонатів вологість повітря не повинна перевищувати 60 %. Температура у приміщенні +20 °С, 1 м3 повітря може містити ... г, а гігрометр показав відносну вологість 80 %. Визначте кількість вологи у повітрі в грамах. На скільки вона перевищує норму? Дайте працівникам музею поради щодо встановлення нормальної вологості повітря.

З’ясуйте, які є способи регулювання температури та вологості повітря в домашніх умовах, використовуючи різноманітні джерела інформації.

Перевіряємо себе

1. Що таке вологість повітря? За допомогою яких приладів можна виміряти вологість повітря?

2. Чим небезпечне для здоров’я людини надто сухе чи вологе повітря?

3. Сухий і вологий термометри психрометра показують однакову температуру. Яка відносна вологість повітря?

4. Оцініть свою діяльність на уроці.

З поданого переліку вражень, почуттів оберіть одне-три слова чи словосполучення, що відповідають вашому настрою на уроці: хвилювання, співчуття, легенький смуток, захоплення, спокій, замріяність, радість, журба, розчарування, щастя, умиротворення, натхнення.

Існує досить простий спосіб визначення вологості повітря без приладів. Спробуйте визначити цим способом вологість повітря у себе вдома.

Наберіть у маленьку склянку холодної води з-під крана. Поставте її в холодильник на кілька годин, щоб вода встигла охолонути до температури 3-5 °С (середня температура для холодильної камери). У кімнаті, в якій ви хочете дізнатися вологість повітря, помістіть склянку з водою подалі від опалювальних приладів і спостерігайте за поверхнею скла впродовж п’яти хвилин.

Якщо поверхня стінок склянки спочатку запотіла, а через п’ять хвилин уже була сухою, то в цьому приміщенні повітря сухе.

Якщо через п’ять хвилин стінки так і залишилися запотілими - це середня вологість.

Якщо після п’яти хвилин на поверхні скла утворилися струмки води - це свідчить про високу вологість у приміщенні.