Географія. Повторне видання. 6 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 13. Чому рухаються літосферні плити

Історія є географією в часі, а географія - історією в просторі.

Жан-Жак Елізе Реклю, видатний французький географ

  • Яку внутрішню будову має Земля?
  • Що таке астеносфера?

Що таке літосфера. Розвиток земної кори і її поверхні тривав мільйони років впродовж геологічної історії Землі. Земна кора постійно змінювалася. Цей процес триває.

Тверда оболонка Землі, що включає земну кору і верхню частину мантії, має назву літосфера (мал. 1).

Мал. 1. Будова літосфери

Дізнайтеся, що означає слово «літосфера».

Потужність літосфери від 50 до 200 км. Середня товщина літосфери різна під материками та океаном. На суходолі вона складає 100-200 км, а під океаном - до 50-60 км. Літосфера складається з окремих жорстких, стійких малорухливих блоків. Ці блоки розділені між собою величезними розломами.

Використовуючи карти шкільного атласу, встановіть залежність між будовою земної кори і розміщенням основних форм рельєфу

Виберіть правильне твердження:

  • Літосфера та земна кора - синоніми.
  • Земна кора - частина літосфери.
  • Літосфера - частина земної кори.

Які процеси відбуваються в літосфері. Літосфера не є цілісною, а складається з окремих великих та твердих блоків. Вони називаються літосферними плитами.

Літосферні плити - великі частини літосфери, що обмежені глибинними розломами й перебувають у постійному русі.

Постійний рух літосферних плит вчені пояснюють тим, що астеносфера складається з речовин, які перебувають у м’якому та пластичному стані. Внаслідок руху плит на Землі відбуваються різні процеси. У місцях їх зіткнення виникають молоді гори, дугоподібні острови, відбуваються виверження вулканів та землетруси.

Які сили керують переміщенням материків. Земна кора в процесі формування протягом мільярдів років зазнавала великих змін. Оскільки літосферні плити лежать на в’язкій та пластичній речовині астеносфери, то здатні повільно рухатися. Материки, основою яких є велетенські острови граніту на базальтовій основі літосферних плит, теж рухаються разом із ними.

За допомогою спеціальних досліджень було виявлено, що одні материки розходяться один від од ного, а інші - взаємно зближуються зі швидкістю від декількох міліметрів до 5-12 см на рік. Такі рухи називають горизонтальними рухами літосфери.

На малюнку 2 стрілками показано напрямок горизонтального руху (розходження) двох літосферних плит.

Запропонуйте припущення: яка форма рельєфу може утворитися на межі цих плит.

На малюнку 3 зображено сходження двох літосферних плит, на малюнку 4 - особливості руху речовин у надрах Землі.

Мал. 2. Розходження літосферних плит

Мал. 3. Сходження літосферних плит

Намалюйте в зошиті схематичний малюнок (зі стрілками руху), який би пояснював вказане на малюнку 4 розходження літосферних плит.

Ці рухи літосферних плит відбуваються внаслідок того, що речовина астеносфери, піднімаючись тріщинами вгору, ніби розсуває літосферні плити в протилежні боки. Оскільки

Земля має кулясту форму, в іншій частині планети ці велетенські кам’яні блоки зіштовхуються.

Мал. 4. Рух речовин у надрах Землі

Згідно із сучасними уявленнями, сотні мільйонів років тому на Землі утворився один велетенський материк, який учені називають Пангея, й один океан — Панталлас. Унаслідок тектонічних рухів Пангея майже 150—220 млн років тому розкололася на два великих материки — Лавразію та Гондвану. Між ними виник океан Ternie (мал. 5). Розкол Лавразії, який розпочався 135-200 млн років тому, започаткував окреме існування сучасних материків Євразії та Північної Америки. Материк Гондвана також розколовся, й утворилися материки Африка, Південна Америка, Австралія, Антарктида та сучасний півострів Індостан, який рухався до Євразії, аж поки не приєднався до неї.

Розгляньте малюнок 5. Обриси материків та океанів, які ми бачимо на глобусі або карті, у далекому минулому мали зовсім інший вигляд. З часом вони постійно змінювалися.

Мал. 5. Зміна обрисів материків та океанів

Перегляньте відео «Внутрішня будова Землі». Чи можна пояснити зміни обрисів материків, що показані на малюнку, горизонтальними рухами літосферних плит? Наведіть приклади.

Користуючись картою атласу, перенесіть на прозорий папір обриси сучасних материків. Вирізавши їх з паперу, складіть так, як це зображено на малюнку 5. Так ви отримаєте модель єдиного давнього материка - Пангеї. Зробіть висновок, чи повністю збігаються обриси сучасних материків.

Використавши додаткові джерела інформації, створіть модель «Рух літосферних плит».

До вертикальних рухів літосфери належать повільні опускання та піднімання окремих ділянок земної кори зі швидкістю декілька сантиметрів на рік. Вони пов’язані з дією процесів, що відбуваються в надрах Землі.

У результаті повільного опускання земної поверхні великі території можуть бути затоплені морем. Тривале підняття може призвести до протилежного результату: дно моря стане суходолом.

Гірські райони піднімаються з більшою швидкістю, ніж рівнинні. Наприклад, Гімалаї, Анди ростуть зі швидкістю до декількох сантиметрів на рік.

Спрогнозуйте, як може в майбутньому змінитися фізична карта світу враховуючи напрямки руху літосферних плит (мал. 6).

Мал. 6. Напрямки руху літосферних плит

Використавши малюнок 4 (параграф 12) та графік зміни температури Землі з глибиною (мал. 7), складіть повідомлення про зміну температури в кожному шарі (оболонці) нашої планети.

Мал. 7. Графік зміни температури Землі з глибиною

Коротко про головне

Літосфера - тверда оболонка Землі, що включає земну кору і верхню частину мантії.

Великі частини літосфери, що обмежені глибинними розломами і перебувають у постійному русі, називаються літосферними плитами.

Материки перебувають у постійному русі внаслідок руху літосферних плит, на яких вони розташовані.

Літосферні плити зазнають горизонтальних і вертикальних рухів.

У результаті вікових рухів земної кори сухопутні умови можуть змінитися морськими й навпаки.

Перевіряємо себе

1. Чому літосферні плити мають можливість рухатися?

2. Назвіть літосферну плиту, на якій ми живемо, та плити, які з нею межують. Поясніть, як вони рухаються одна відносно одної.

3. Схарактеризуйте наслідки зіткнення літосферних плит.

4. Поясніть, що відбувається в місцях розходження літосферних плит.

5. До яких наслідків для людей, які живуть на узбережжях, призводять коливальні рухи земної кори?

6. Оцініть свою роботу на уроці. Оберіть фразеологічний зворот, який відповідає вашим відчуттям.

  • «Краєм вуха».
  • «Роззявив рота».
  • «Гнув спину».

Узбережжя деяких країн Північної Європи (Данія, Нідерланди) уже протягом кількох століть повільно опускається зі швидкістю 3 мм за рік. При цьому Північне море затоплює все нові й нові території. Окремі ділянки суходолу в цих країнах уже розташовуються нижче рівня моря. Місцеві жителі змушені захищати свої землі від затоплення.

Запропонуйте варіанти дій людей у такій ситуації.