Географія. Повторне видання. 6 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ ІІ. Оболонки Землі

Тема 1. Літосфера

§ 12. Яку будову має Земля та літосфера

Плоди землі належать усім, а земля - нікому!

Жан-Жак Руссо, швейцарський філософ-просвітник

  • Пригадайте, які планети Сонячної системи схожі за розмірами із Землею.
  • Що вам відомо про будову Землі?

Яка внутрішня будова Землі. Із курсів «Пізнаємо природу», «Довкілля» або «Природничі науки» ви знаєте, що надра Землі неоднорідні й мають дуже складну будову. Земля складається з трьох основних частин: ядра, мантії та земної кори.

Раніше вважали, що Земля складається з твердої кори й розплавленої речовини під нею. Нині вдалося встановити, що в центрі Землі міститься ядро, оточене мантією, а над нею розташована земна кора (мал. 1).

Ядро — найгарячіша й найщільніша частина Землі. Його діаметр становить майже 3500 км. Припускають, що ядро складається із заліза з домішками нікелю. Воно неоднорідне. Учені визначають зовнішню (в’язку) і внутрішню (тверду) частини ядра. Внутрішня його частина діаметром майже 1300 км дуже тверда й розжарена до температури 5000 °С, зовнішня - завтовшки майже 2200 км - перебуває в розрідженому стані при температурі 4000 °С.

Мал. 1. Внутрішня будова Землі

Оболонку Землі, розміщену між ядром і земною корою, називають мантією (з гр. - «покривало», «плащ»). Її товщина становить майже 2900 км. Вона складається з кристалічних гірських порід, розжарених від 4000 до 1000 °С. Незважаючи на таку високу температуру, речовина мантії є твердою, бо перебуває під дуже високим тиском. Верхня частина мантії завтовшки 200-250 км дещо розріджена й пластична. Однією з важливих складових вертикального розрізу Землі є шар, розташований на глибині від 50 до 200 км, який називають астеносферою.

Астеносфера - середня частина верхньої мантії Землі.

Яку будову має земна кора. Земна кора - зовнішній твердий шар Землі, що має товщину від 5 км під океанами й до 70 км під материками. Земна кора є найтоншим із шарів Землі.

Виокремлюють два типи земної кори: океанічний та материковий (мал. 2).

Розгляньте малюнок 2. З’ясуйте, де на земній кулі максимальна товщина земної кори. Поясніть чому.

Порівняйте океанічну і материкову земну кору: за розташуванням; кількістю шарів; товщиною (мал. 2).

Мал. 2. Будова земної кори

Жуль Верн у 1864 році написав відому книгу «Подорож до центру Землі», де описав свої припущення про внутрішню будову нашої планети. Сучасні фільми змальовують таку подорож (мал. 3).

Обговоріть і зробіть висновок: чи дійсно можлива в наш час така подорож?

Наведіть аргументи, що підтверджують вашу думку.

Мал 3. Кадр із фільму «Подорож до центру Землі» (режисер Ерік Бревіг)

Розгляньте малюнок 4. Порахуйте в кілометрах потужність усіх шарів Землі. Зробіть висновок.

Мал. 4. Внутрішня будова Землі

З чого складається земна кора. У хімічному складі земної кори є повний перелік елементів з Періодичної системи Д. Менделєєва. Однак 99 % земної кори складається всього з 8 хімічних елементів (мал. 5).

Мал. 5. Хімічний склад земної кори

Хімічні елементи взаємодіють між собою та утворюють сполуки, з яких складаються мінерали та гірські породи. Загальний перелік відомих нині мінералів складається з 6000 найменувань. Тільки 100-150 їх можна зарахувати до поширених, інші трапляються вкрай рідко.

Навіщо потрібно вивчати земну кору. Основною наукою, що вивчає земну кору, є геологія. Вона вивчає склад, будову, рух та історію розвитку земної кори, а також корисних копалин, які в ній залягають.

Назвіть корисні копалини, які вам відомі.

Вивчення гірських порід, що утворюють земну кору, дозволяє вченим робити висновки про історичне минуле нашої планети. Так, за органічними гірськими породами можна визначати, які живі організми населяли нашу планету в давнину.

Коротко про головне

Наша планета складається із трьох основних частин (оболонок): земної кори, мантії та ядра (внутрішнього і зовнішнього).

Літосфера - це тверда оболонка Землі, яка охоплює земну кору та верхню частину мантії.

Земна кора - це зовнішній твердий шар Землі, що має товщину від 5 км під океанами й до 70 км під материками.

Перевіряємо себе

1. Чому земну кору і верхню частину мантії назвали літосферою?

2. Дізнайтеся, як вчені отримують інформацію про внутрішню будову Землі.

3. Чим відрізняється материкова земна кора від океанічної?

4. У чому різниця між літосферою та земною корою?

5. Назви три моменти, які у вас вийшли добре в процесі уроку, і запропонуй одну дію, яка покращить твою роботу на наступному уроці.

Де краще робити надглибоку свердловину, щоб дістатися до мантії: на материку чи в океані? Чому?