Географія. Рівень стандарту. 11 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

АКАДЕМІЯ НЕСТАНДАРТНИХ РІШЕНЬ

Формуємо ключові компетентності

КЕЙС 1

ПРОЕКТУЄМО МАЙБУТНЄ

Що таке місто майбутнього? Яке воно? Над цими питаннями замислюються і дизайнери, й інженери, й архітектори. Під час будівництва сучасного міста враховуються різні аспекти: екологічна безпека, простота пересування, економія простору, прагнення до вертикальної забудови тощо. У світі запропоновані проекти таких міст, як-от «Місто без автомобілів», «Місто без викидів вуглецю», «Зелене місто в пустелі», «3D-місто» та ін.

Запропонуйте генеральний план «міста вашої мрії». Доведіть, що ваш проект є найкращим.

КЕЙС 2

СТВОРЮЄМО ПЛАН ЗА ОПИСОМ

У художній літературі часто трапляються описи території. Спробуйте за поданим текстом зобразити план місцевості.

Широкою долиною між двома рядками розложистих гір тихо тече невеличка річка Роставиця. Серед долин зеленіють розкішні густі та високі верби, там ніби потонуло в вербах село Вербівка. Між вербами дуже виразно й ясно блищить проти сонця біла церква з трьома банями, а коло неї невеличка дзвіниця неначе заплуталась в зеленому гіллі старих груш...

По обидва береги Роставиці через усю Вербівку стеляться сукупні городи та левади... Один город одділяється од другого тільки рядком верб або межами. Понад самим берегом в'ється в траві стежка через усе село. Підеш тією стежкою, глянеш кругом себе, і скрізь бачиш зелене-зелене море верб, садків. Серед села Роставиця входить в широкий ставок... Нижче од ставка Роставиця знов повилася між зеленими левадами та вербами, а далі сховалась в дубовий ліс та й утекла в Рось.

Знайдіть схожі описи місцевості в художніх творах, накресліть схематичний план та запропонуйте однокласникам й однокласницям відгадати, з якого це твору.

КЕЙС 3

ДИСКУТУЄМО

Е. Корніш у книжці «Кібермайбутнє» (2000 р.) так характеризує сучасну глобальну економіку: «Глобалізація економіки означає, що металевий болт, зроблений у Малайзії, має точно відповідати гайці, виробленій у Таїланді, щоб скріплювати окремі частини, виготовлені в Південній Африці або Чилі».

Які виробничі процеси окреслено в цій цитаті? Які це має наслідки для розвитку машинобудування світу?

КЕЙС 4

МИСЛИМО ГЛОБАЛЬНО

За розрахунками Н. Томаса і С. Ніґам (Університет Мериленду, США), за період з 1920 до 2013 р. площа пустелі Сахара поглинула територію більшу, ніж площа України (711 тис. км2). При цьому людська діяльність зумовила третину зростання площі цієї найбільшої пустелі світу. Головною причиною є зміни циркуляції атмосфери, зумовлені зростанням вуглекислого газу, що призвело до виникнення парникового ефекту.

Як ви вважаєте, з яких регіонів світу надходить найбільше вуглекислого газу на планеті? Який вид людської діяльності є лідером за його викидами в атмосферу? Що необхідно зробити для припинення опустелювання в Африці?

КЕЙС 5

ОБГОВОРЮЄМО ПУБЛІКАЦІЮ

Прочитайте уривок зі статі І. Г. Савчука «Експорт залізорудної сировини з України». Визначне, яка основна думка закладена в ній.

«Потужні бізнес-групи володіють усіма гірничо-збагачувальними комбінатами... Бізнес-групи намагаються повністю скористатися вигідним географічним положенням своїх підприємств залізорудної промисловості в Україні, створивши схеми збуту продукції світового масштабу, ігноруючи виробничу кооперацію з вітчизняними металургійними підприємствами, що належать конкуруючим бізнес-групам. Також вони вміло користуються особливостями митного законодавства різних держав та їхніх об'єднань для мінімізації власних витрат на експорт своєї продукції. Така політика бізнес-груп зумовила формування виробничо-територіальних утворень не за просторовою близькістю, а за приналежністю до певної бізнес-групи».

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. — № 1 (36). — 2017. — с. 40.

Торговельні марки ТНК (2018 р.)

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

ЗмістПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.