Географія. Рівень стандарту. 11 клас. Гільберг

§ 34. Основні цілі стратегії сталого розвитку у світі та в Україні

• Яке значення збереження довкілля для людського життя?

Світові цілі щодо впровадження у практику державного управління стратегії сталого розвитку визначають рекомендаційні рішення, прийняті на міжнародних форумах, ініційованих ООН та її спеціалізованими організаціями. У різних країнах світу акцентують на різних аспектах її реалізації. Наприклад, більшість країн Європи прагне насамперед покращити екологічну ситуацію, а в країнах Африки переважно намагаються реалізувати соціальні й економічні аспекти цієї стратегії.

Україна бере участь у міжнародних форумах від 1992 р., коли в Ріо-де-Жанейро було прийнято перший міжнародний правовий документ із питань сталого розвитку (мал. 113). Серед вітчизняних географів переважає розуміння сталого розвитку як збалансування інтересів природи й суспільства. Саме в цьому контексті розроблено Концепцію сталого (збалансованого) розвитку України. Основну увагу в цьому важливому документі приділено визначенню національних пріоритетів. Передусім зусилля держави спрямовано на розширення мережі природно-заповідного фонду та впровадження у вітчизняне законодавство відповідних положень міжнародно-правових актів у цій сфері, до яких долучилась держава в рамках реалізації стратегії сталого розвитку.

Мал. 113. Глобальні цілі сталого розвитку людства

Унікальний досвід

У 2016 р. в м. Сіань (провінція Шеньсі, Китай) відкрито найбільший у світі очищувач атмосферного повітря. Висота вежі — 100 м. За добу очищують 10 млн м3 повітря.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: стисло про головне

 • Світові цілі щодо впровадження в практику державного управління стратегії сталого розвитку визначають рекомендаційні рішення, прийняті на міжнародних форумах, ініційованих ООН та її спеціалізованими організаціями.
 • Україна переважно впроваджує сталий розвиток у природоохоронній сфері.

Знаю і вмію обґрунтувати

 • 1. Що таке сталий розвиток?
 • 2. Які існують відмінності в пріоритетах у впровадженні цілей сталого розвитку в різних частинах світу?
 • 3. Поміркуйте, чому в Україні зусилля держави в рамках реалізації сталого (збалансованого) розвитку спрямовано на розширення мережі природно-заповідного фонду.
 • 4. У яких природних зонах у межах України площа заповідання території під об'єкти природно-заповідного фонду є найбільшою?
 • 5. Доведіть потребу реалізації лише окремої групи цілей сталого розвитку в Україні.
 • 6. Схарактеризуйте роль географів у реалізації цілей сталого (збалансованого) розвитку в Україні.
 • 7. Чому неможливо одночасно впроваджувати всі цілі сталого розвитку?

Працюю з картою

Знайдіть на карті шкільного атласу й позначте на контурній карті розміщення об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення в Україні. Поясніть їх розміщення.

Шукаю в Інтернеті

На офіційному сайті Міністерства екології і природних ресурсів України знайдіть і прочитайте екологічний паспорт вашої області за останній рік. Визначте, які заходи були проведені в рамках реалізації політики сталого розвитку.

Генерую ідеї

Продумайте й запропонуйте заходи, спрямовані на впровадження цілей сталого (збалансованого) розвитку в населеному пункті, де ви живете, які можуть бути реалізовані місцевим органом влади в межах його повноважень.

Дослідження

Орієнтовні теми (на вибір учня/учениці)

 • 1. Давальницька сировина у швейній індустрії України: позитивні й негативні аспекти для виробників і споживачів.
 • 2. Офшорна розробка програмного забезпечення в Україні: основні центри, компанії.
 • 3. Реалізація планів сталого (збалансованого) розвитку в різних країнах: успіхи та прорахунки.