Географія. Рівень стандарту. 11 клас. Гільберг

§ 32. Провідні види економічної діяльності третинного сектору України

• Якими програмними продуктами ви користуєтесь?

МІЖНАРОДНІ ТРАНСПОРТНІ КОРИДОРИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. Ці коридори проходять переважно із заходу на схід. По них у транзитному сполучені між країнами ЄС і СНД постачають різноманітну продукцію. Більшість міжнародних транспортних коридорів є автомобільними або залізничними шляхами, що розпочинаються й завершуються далеко за межами України. Уздовж них створено великі логістичні центри та запущено контейнерні поїзди (наприклад, «Вікінг» за маршрутом Одеса — Мінськ — Клайпеда). Велику роль у загальноєвропейських поставках енергоносіїв продовжує відігравати мережа магістральних нафто- й газопроводів, що прокладена від відповідних покладів корисних копалин у Росії до країн Європи. В останні роки різко зменшились обсяги перевезень територією України товарів з Росії, фактично припинились перевезення в міжнародному сполученні через територію Донецької та Луганської областей. (Поясніть чому.)

ОФШОРНА РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ є одним з підвидів сектору послуг, що успішно розвивається. Цьому сприяють висококваліфіковані кадри та порівняно низька вартість їхніх послуг на світовому ринку. Більшість відповідних компаній є малими й середніми (за кількістю зайнятих), проте вони приносять прибуток, співставний з діяльністю великих промислових підприємств. Переважно ці компанії розміщені в столиці та великих містах України в бізнес-центрах.

• Назвіть туристичні ресурси вашої області.

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ В УКРАЇНІ. У державі є різноманітні туристичні ресурси (наприклад, морські курорти), проте їх використовують недостатньо. У період незалежності України з'явилася значна кількість заможних людей і змінилися пріоритети в поїздках. Фактично держава перестала утримувати доволі розгалужену мережу таких закладів. Так само і більшість приватних компаній передають їх на баланс місцевих органів влади. Скасування формальних перепон при виїзді за кордон привело до того, що нині більшість осіб, які мають фінансові можливості для відпочинку, обирають іноземні курорти. Соціально орієнтованою лишається функціонування мережі профільних санаторно-курортних закладів, що належать «Укрпрофоздоровниці» та окремим вищим державним органам влади (відомчі будинки відпочинку, пансіонати, санаторії тощо). Водночас у 2000-і роки з'явився значний сегмент внутрішнього туризму (мал. 111 на с. 182) і відпочинку, зосереджений у найпривабливіших частинах Українських Карпат, на узбережжі Чорного й Азовського морів та навколо великих міст України. Тут переважно діють невеликі заклади сімейного типу різних профілів. Успішна реалізація проекту комплексного центру зимового відпочинку «Буковель» (2000 р.) створила справжній бум відпочинку в Карпатах.

Мал. 111. Кількість туристів в Україні

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: стисло про головне

  • Міжнародні транспортні коридори на території України проходять переважно заходу на схід. Вони забезпечують транзитне сполучення між країнами ЄС і СНД для постачання різноманітної продукції.
  • Офшорна розробка програмного забезпечення в Україні є одним з підвидів сектору послуг, що успішно розвивається. Більшість відповідних компаній є малими і середніми за кількістю зайнятих.
  • В Україні є різноманітні туристичні ресурси, проте їх використовують недостатньо активно.

Знаю і вмію обґрунтувати

  • 1. Що таке «рекреаційний комплекс»?
  • 2. Які є туристичні ресурси в Україні?
  • 3. Поясність, чому більшість міжнародних транспортних коридорів у межах України проходять із заходу на схід.
  • 4. Поміркуйте, чому не задіяно всі природні умови, сприятливі для туристичної діяльності в Україні.
  • 5. Чому в Карпатах спостерігається бум туристичної діяльності?
  • 6. Як розвиток офшорної діяльності у сфері ІТ-технологій в України позначається на її соціально-економічному розвитку?
  • 7. Чому серед усіх міст держави лише в Києві спостерігається найбільший розвиток компаній у сфері ІТ-технологій?

Працюю з картою

Знайдіть на карті шкільного атласу й позначте на контурній карті міжнародні транспортні коридори на території України. Поясніть роль природних чинників у прокладанні відповідних маршрутів.

Шукаю в Інтернеті

За допомогою офіційного сайту облдержадміністрації вашої області з'ясуйте, які види туризму визначено пріоритетними для розвитку. Поясніть чому.

Генерую ідеї

Продумайте й запропонуйте заходи, спрямовані на розвиток туризму в населеному пункті, де ви живете, які можуть бути реалізовані місцевим органом влади в межах його повноважень.