Географія. Рівень стандарту. 11 клас. Гільберг

§ 31. Провідні види сучасної промисловості України

• Назвіть виробника вашої шкільної парти.

МІСЦЕ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГАХ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ В ЕЛЕКТРОННІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ. Переважно в межах відповідних ланцюгів діють підприємства-філії великих корпорацій (наприклад, «Леоні» в м. Стрий). На них залучають місцеву робочу силу до виконання простих робіт зі складання компонентів окремих видів електронної продукції. Головними чинниками їхнього розміщення переважно на заході України є близькість до відповідних складальних заводів у країнах ЄС та дешевша робоча сила. Обсяг виробництва продукції, її асортимент визначають у штаб-квартирах відповідних ТНК — виробників кінцевої продукції (наприклад, легкових автомобілів). Таким чином відповідні підприємства навіть не постачають свою продукцію на філії цих корпорацій в Україні, на яких здійснюють великовузлову зборку відповідних виробів. (Поясніть чому.)

• Як на вашу думку, яку промислову політику слід впровадити в Україні?

ВИРОБНИЦТВА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ: ЧИННИКИ Й ОСОБЛИВОСТІ РОЗТАШУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ. Більшість підприємств фармацевтичної промисловості України збувають свою продукцію за кордоном. Переважно вони є у власності вітчизняних фізичних і юридичних осіб та розташовані у великих містах: Київ, Львів, Харків (мал. 110). Окремі компоненти виробляють їхні виробничі філії в інших населених пунктах (наприклад, у м. Шостка). Головними чинниками їхнього розміщення є висококваліфіковані кадри та наявність спеціальної інфраструктури для виробництва ліків і медикаментів.

Мал. 110. Виробництво фармацевтичної продукції в Україні

Натомість більшість продукції побутової хімії випускають підприємства, що є виробничими філіями ТНК (наприклад, «Проктер енд Гембел» належать два заводи в містах Бориспіль і Покров). Вони передусім орієнтовані на збут своєї продукції на внутрішній ринок України. Переважно вони розміщені в малих і середніх за людністю містах, що мають вигідне транспортно-географічне положення, достатню кількість вільних водних й енергетичних ресурсів і можливість облаштувати великі складські території.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ Й ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА МЕБЛІВ, ТЕКСТИЛЮ, ОДЯГУ, ВЗУТТЯ, ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ. У меблевій промисловості за останні 20 років відбулась модернізація провідних старих і відкриття нових фабрик (наприклад, у м. Тернопіль). Розширення виробництва зумовлено наявним стабільним внутрішнім попитом на меблі економ-класу. Відповідно зміни в добробуті населення прямо впливають на обсяги виробництва на відповідних підприємствах. Переважно вони належать вітчизняним власникам, хоча окремі (наприклад, польська компанія «БРВ») мають свої виробничі підрозділи в Україні. Це зумовлено потребою мінімізувати витрати на перевезення й розмитнення готових меблів.

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів поширено по всій Україні. Найбільшими центрами цього виду економічної діяльності є провідні за людністю міста. Харчова промисловість не лише відновила обсяги виробництва на рівні 1990 р., а й значно їх перевищила. Певних змін зазнала видова структура, адже змінилась купівельна спроможність населення, і на вітчизняний ринок прийшли провідні ТНК-гіганти. Суттєвий вплив на підвиди міжнародної спеціалізації України в цьому виді економічної діяльності має збут їхньої продукції на зовнішніх ринках, особливо в цукровій і сироробній промисловості. Окремі підвиди зазнали змін територіальної структури. Так, у коньячній промисловості з'явились нові підприємства (наприклад, у м. Бучач), що використовують іноземну сировину.

Відкриваємо Україну

У 2018 р. відкрито найбільший (за потужністю) крохмальний завод в Україні в с. Нові Білоуси (Чернігівська область). Потужність переробки — 1200 т сировини на добу.

У текстильній промисловості та виробництві одягу за роки незалежності України відбулися структурні зміни. Поява дешевшої аналогічної продукції іноземних компаній на внутрішньому ринку зумовила зміну асортименту й обсягів вітчизняного виробництва. Чимало великих фабрик закрили з причин технологічної відсталості (наприклад, фабрику «Киянка» в м. Київ). Більшість підприємств виробляють готовий одяг на основі давальницьких схем, що пояснює коливання обсягів випуску такої експортної продукції. Шкіряна і взуттєва промисловості так само змінили обсяги виробництва продукції за умов високої конкуренції з іноземною продукцією на вітчизняному ринку, а також через розпад колишньої колгоспно-радгоспної системи, що постачала для них сировину. Скорочення поголів'я худоби, продаж значної частини шкіряної сировини за кордон — основні причини браку сировини. Виробництво скоротилось у перші роки незалежності через застарілість обладнання та зниження попиту на продукцію. Діючі сучасні підприємства виробляють продукцію на внутрішній ринок і за кордон. Фактично вони орієнтовані на іноземного споживача.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: стисло про головне

  • Переважно в межах відповідних глобальних ланцюгів доданої вартості виробництва та реалізації електронної продукції в Україні діють підприємства-філії великих корпорацій зі збирання найпростіших компонентів відповідних виробів.
  • Більшість підприємств фармацевтичної промисловості України орієнтовані на іноземні ринки.
  • У меблевій промисловості за останні 20 років відбулась модернізація провідних старих і відкриття нових фабрик. Переважно вони належать вітчизняним власникам.
  • Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів поширено по всій території України. Вітчизняний ринок контролюють провідні ТНК.
  • У текстильній промисловості та виробництві одягу за роки незалежності України відбулися структурні зміни та з'явились нові сировинні бази. Більшість підприємств виробляють готовий одяг на основі давальницьких схем.

Знаю і вмію обґрунтувати

  • 1. Назвіть головні чинники створення в Україні заводів ТНК зі складання окремих напівфабрикатів і компонентів електронної промисловості.
  • 2. Обґрунтуйте, чому провідні за людністю міста України є головними центрами харчової промисловості в державі.
  • 3. Чому більшість підприємств меблевої промисловості належить вітчизняним юридичним особам?
  • 4. Поясніть, чому більшість продукції побутової хімії випускають підприємства, розміщені у вітчизняних малих і середніх за людністю містах.
  • 5. Схарактеризуйте особливості виробництва одягу в Україні.

Працюю з картою

Знайдіть на карті шкільного атласу й позначте на контурній карті центри кондитерської промисловості в Україні. Поясніть особливості їх розміщення.

Шукаю в Інтернеті

За допомогою офіційного сайту районної чи міської адміністрації з'ясуйте, які підприємства харчової промисловості діють у межах райони/міста, де ви живете. Поясніть їхню спеціалізацію.

Генерую ідеї

Продумайте й запропонуйте заходи, спрямовані на збільшення експортних поставок продукції харчової промисловості з району, в якому ви живете, що можуть бути реалізовані місцевим органом влади у рамках його повноважень.