Географія. Рівень стандарту. 11 клас. Гільберг

§ 30. Види промислового виробництва експортного спрямування

Схарактеризуйте роль АЕС у виробництві електричного струму в Україні.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ Й РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ. Виробництво та розподілення електроенергії розвивалися стабільно. Найбільше виробляють електричного струму Донецька, Запорізька, Миколаївська, Рівненська області (мал. 108). (Поясніть, чому саме ці області.) Було виведено з експлуатації Чорнобильську АЕС (2000 р.), у результаті скоротились обсяги виробництва електричного струму. Експортують його чверть, що дає змогу підприємствам атомної енергетики отримувати кошти для оновлення виробничих потужностей.

Мал. 108. Структура виробництва електричного струму за регіонами України (2018 р.), млн кВт*год

Уведено в експлуатацію: 4-й блок Рівненської і 2-й блок Хмельницької АЕС (2004 р.), Ташлицька (2006 р.) і Дністровська ГАЕС, відновлено низку малих ГЕС, збудовано малопотужні вітрові й сонячні електростанції. Високий ступінь зношення передавальних пристроїв спричиняє втрати до 30 % електричного струму в мережах. Їхня реконструкція й модернізація просуваються повільно, а це потребує зосередження енергоємних виробництв біля джерел виробництва електричного струму. Виникають проблеми при подальшій електрифікації комунального господарства на фоні зростання його споживання господарствами населення.

ЗАМКНУТИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦИКЛ РОЗРОБЛЕННЯ Й ВИРОБНИЦТВА ЛІТАКІВ В УКРАЇНІ, ЕКСПОРТ Й ІМПОРТ АВІАРАКЕТНОЇ ТЕХНІКИ. Україна успадкувала від СРСР замкнений виробничий комплекс у цивільному літакобудуванні. Значною мірою його розвиток визначався експортом більшості продукції. Переважно вітчизняні авіакомпанії закуповують літаки іноземного виробництва, тоді як відповідна національна продукція йде на експорт. В основі технологічного циклу є такі великі підприємства, як «Антонов» і «Мотор Січ», до яких постачають різні складові літаків підприємства-суміжники в межах виробничої кооперації.

• Пригадайте визначення терміна «виробнича кооперація».

На світовому ринку цивільної авіації вітчизняні літаки переважно продають до країн СНД, Азії, Африки. Там вони добре себе зарекомендували як надійні літальні апарати у складних місцевих кліматичних умовах.

Сучасне ракетобудування України так само успадковане з радянських часів. Головним підприємством з випуску ракет є Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова (м. Дніпро), яке їх випускає переважно з деталей і компонентів, зроблених на вітчизняних заводах-суміжниках. При цьому все виробництво балістичних ракет орієнтовано повністю на експорт через відсутність в Україні власної інфраструктури для їх запуску. Відповідні поставки регулюються міждержавними угодами через можливість використання ракет у воєнних цілях.

ВИРОБНИЦТВО АВТОМОБІЛІВ, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ, МІЖНАРОДНЕ КООПЕРУВАННЯ. У вітчизняному виробництві автомобілів маємо дві групи компаній. Першу представляють національні підприємства (наприклад, «АвтоЗАЗ» у м. Запоріжжя), які виготовляють авто з українських деталей і компонентів. Другу — підприємства з великовузлової зборки іноземних автомобілів (наприклад, завод «Шкода» в с. Соломоново Закарпатської області). На підприємства другої групи майже всі компоненти завозять із закордону в межах глобальних виробничих ланцюгів великих ТНК в автомобілебудуванні. На ці компанії працюють окремі підприємства, засновані їхніми партнерами (наприклад, «Косталл» у м. Переяслав-Хмельницький) для виробництва окремих компонентів автомобіля. Ці підприємства в межах стабільної виробничої кооперації постачають компоненти на головні заводи автомобільних компаній у Європі. Там їх монтують у модулі, щоб потім надіслати в Україну для великовузлової зборки.

У сільськогосподарському машинобудуванні України відбулись помітні зміни за роки незалежності (мал. 109 на с. 177). Більшість старих великих заводів, (наприклад, у м. Тернопіль), перестали існувати. Виробництво відповідної техніки має два головні напрями: малу нескладну техніку та реманент для фермерів і господарств населення виробляють майже в усіх районах держави, а велику складну техніку та устаткування — лише на потужних підприємствах, наприклад «Ельворті» (м. Кропивницький). Значну частину продукції цих підприємств постачають на експорт.

Мал. 109. Виробництво сільськогосподарської техніки в Україні

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: стисло про головне

 • Найбільше виробляють електричного струму Запорізька, Донецька, Миколаївська, Рівненська області.
 • Україна має замкнений виробничий комплекс цивільного літакобудування.
 • У вітчизняному виробництві автомобілів маємо дві групи компаній. Першу представляють національні підприємства, які виготовляють їх з деталей і компонентів, вироблених в Україні. Другу — підприємства з великовузлової зборки іноземних автомобілів.
 • Малу просту техніку та реманент для фермерів і господарств населення виробляють майже в усіх районах держави; велику складну техніку й устаткування — на окремих потужних підприємствах.

Знаю і вмію обґрунтувати

 • 1. Чому за роки незалежності України вводили в експлуатацію нові блоки на АЕС?
 • 2. Яка роль відновних джерел енергії у виробництві електричного струму в Україні?
 • 3. Чому Запорізька область є лідером в Україні за виробництвом електроенергії?
 • 4. Що таке «виробнича спеціалізація»?
 • 5. Чому більшість вітчизняних цивільних літаків експортують?
 • 6. Поясніть існування двох груп компаній у виробництві автомобілів в Україні.
 • 7. Чому малу нескладну техніку та реманент для фермерів і господарств населення виробляють майже в усіх районах держави?

Працюю з картою

Знайдіть на карті шкільного атласу й позначте на контурній карті розміщення провідних центрів транспортного машинобудуваня в Україні.

Шукаю в Інтернеті

За допомогою офіційного сайту Головного управління статистики у вашій області з'ясуйте, які види продукції сільськогосподарського машинобудування виробили минулого року. За допомогою пошукових серверів знайдіть, які саме підприємства є провідними в цьому підвиді економічної діяльності у вашій області.

Генерую ідеї

Запропонуйте заходи, спрямовані на збільшення експорту продукції сільськогосподарського машинобудування з України до країн-членів ЄС.