Географія. Рівень стандарту. 11 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 25. Інфраструктурний каркас глобальної економіки

• Які інтернет-магазини ви знаєте?

СУЧАСНІ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНФРАСТРУКТУРНИЙ КАРКАС ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Сучасна транспортно-логістична система глобальної економіки базується на перевезенні товарів міжнародної торгівлі морським транспортом (понад 80 % у 2017 р.) і переміщенні фінансових коштів і платежів по оптико-волоконним лініям комунікаційних спеціалізованих мереж (наприклад, мережа міжбанківських платежів «СВІФТ»). Таким чином глобальна економіка функціонує в єдиному часі.

Регулярні перевезення вантажів здійснюються між головними морськими портами (наприклад, між Гамбургом і Сингапуром). Щоденно на морських шляхах світу курсує більш ніж 90 тис. торговельних кораблів.

Розрізняють два типи глобальної транспортно-логістичної мережі:

 • перевезення масових насипних вантажів;
 • контейнерні перевезення готових виробів і напівфабрикатів.

Масові насипні вантажі (наприклад, залізна руда) переважно перевозять спеціалізованими кораблями великої тоннажності. Технічні характеристики цих суден визначаються габаритами головних міжнародних каналів (наприклад, танкери «панамакс» можуть проходити по Панамському каналу з максимальним завантаженням). Більшість насипних вантажів перевозять між спеціалізованими портами або гаванями великих морських портів світу. У них є спеціальна інфраструктура для перевалки та зберігання цих типів вантажів. Масові поставки виконують у межах довготривалих контрактів на великі обсяги товарної продукції. Переважно перевозять сировину до розвинених країн світу.

У 2000-і роки зросла роль Китаю в закупівлі великих партій різної сировини для забезпечення стабільної роботи власної промисловості. Так сформувався новий великий за обсягами перевезень вантажів маршрут поставок між Австралією (підприємства-постачальники залізної руди й кам'яного вугілля) і морськими портами Китаю (підприємства-виробники продукції). Також у 2000-і роки розпочато регулярні великі поставки скрапленого газу між морськими спеціалізованими портами Катару та США. Значну частину цієї сировини постачають на великі промислові підприємства, що функціонують у складі портово-промислових комплексів.

Для контейнерних перевезень готових виробів і напівфабрикатів від 1956 р. використовують спеціалізовані кораблі. Ними доставляють великі партії стандартних типів продукції, наприклад, мобільні телефони. У 2017 р. налічувалось близько 6 тис. контейнеровозів. Для їх розвантаження в морських торговельних портах створено спеціалізовані гавані.

Найбільші поставки вантажів у контейнерах здійснюють між великими торговельними портами (зокрема, у Жовтому й Північному морях). Кожен з них має власну мережу розподілу вантажів. Наприклад, до мережі Гамбурзького порту входять усі порти Балтійського моря (за винятком російських). Від них углиб суходолу прокладено мережу залізничних й автомобільних доріг, якими розвозять вантажі. Окремі порти розміщено в гирлах великих судноплавних річок (наприклад, Новий Орлеан на Міссісіпі). Таким чином з'являється стабільна зона поставок товарів з такого порту на суходолі, яку називають хінтерландом. Більшість великих морських торговельних портів світу, у яких розподіляють контейнерні вантажі, є великими складними мультимодальними транспортними вузлами світового значення. Вони зосереджують великі обсяги перевезень і перевалки вантажів.

Дізнайтеся більше

Найбільший за вантажопідйомністю контейнеровоз «ООCL» (порт приписки Сянган/Гонконг) почав курсувати від 2017 р. Він одночасно перевозить понад 21 тис. контейнерів (200 тис. тонн).

СВІТОВИЙ РИНОК ІНВЕСТИЦІЙ І ФІНАНСІВ не має єдиної цілісної структури. Є світовий глобальний ринок інвестицій і фінансових потоків, який контролюють і регулюють провідні банки розвинених країн світу та головні світові фондові біржі (наприклад, Франкфуртська в Німеччині). Важливою складовою світового ринку інвестицій і фінансів є державні інституції, що контролюють допуск на національні ринки іноземного капіталу, визначають особливості переказів за кордон коштів тощо. У рамках економічної та політичної інтеграції між державами виникають єдині регіональні економічні простори інвестування (наприклад, Єдиний європейський економічний простір). У цих межах можливий вільний рух коштів, що створює специфічні ринки торгівлі цінними паперами.

• Пригадайте, що таке офшори та яка їхня роль у міжнародній економіці.

Особливе місце на світовому ринку фінансів належить офшорам. У них розміщено більшість капіталу ТНК, а також активи великих міжнародних банків і фінансових інститутів. Характерною є закономірність: що більш розвинений громадський контроль, то менша частка активів країни зареєстрована в офшорах. Наприклад, японські компанії мають 2 % таких дочірних структур, а країни Перської затоки — 40 %. Водночас сума коштів, яка перебуває в офшорах, постійно зростає. Тому банківські активи Кайманових островів (володіння Великої Британії) більші за активи швейцарських банків в 1,3 разу й майже дорівнюють банківським активам Японії. Для мінімізації виплати податків більшість ТНК світу застосовують у своїй господарський діяльності офшорні підрозділи та компанії.

Більшість коштів у межах глобальної економіки переміщуються в безготівковому вигляді як записи на рахунках відповідних організацій, установ, приватних осіб. Застосування сучасних ІТ-технологій дозволяє контролювати рух коштів не виходячи з кабінету. Водночас для реалізації великих інвестиційних проектів необхідно організовувати зустрічі між діловими людьми, представниками органів державної влади тощо. Тому великого значення в сучасному світі набули діловий туризм і службові відрядження.

ТУРИЗМ має різні форми та є одним із сегментів світової економіки, що постійно збільшується. Цьому сприяє підвищення добробуту населення країн, що розвиваються. Наприклад, у 2000-і роки зросла кількість громадян КНР, які подорожують світом. Найбільше іноземних туристів приїжджає до країн Європи, у яких розташовані відомі пам'ятки культури та мистецтва, унікальна природна спадщина, розвинена мережа готельно-ресторанного бізнесу.

Бурхливий розвиток туризму не лише сприяє збільшенню зайнятості населення, а й призводить до появи такого феномену, як «втома від туризму». Місцеве населення не завжди в захваті від значної кількості туристів, оскільки вони порушують усталений спосіб життя. Адже підвищується вартість оренди житла, харчування в громадських закладах, на вулицях — галас юрби та натовпи туристів.

• Пригадайте, що таке сегрегація.

Наймасовіші поїздки відбуваються в сегменті економ-класу, тому «втома від туризму» шириться світом. Щоб цьому запобігти, в окремих країнах, наприклад у Єгипті, створюють окрему інфраструктуру для іноземних туристів і для місцевих жителів, які навіть відпочивають у різних готелях. Фактично мова йде про позитивну просторову сегрегацію та зміну в системі розселення та забудови в країнах, що розвиваються.

На світовому ринку туристичних послуг провідними є розвинені країни світу, які створили відповідну інфраструктуру для прийняття туристів, наприклад, німецька корпорація «Туї» (мал. 96). Це сприяє стандартизації відповідних закладів, створення в них однакових умов для проживання та відпочинку.

Мал. 96. Логотип «Туї»

Послугами бізнес-туризму користуються переважно ділові люди. Для їхніх потреб створено стандартний набір послуг, готелі з необхідною для проведення ділових зустрічей інфраструктурою (наприклад, кімнати для переговорів). Ділові туристи активно користуються послугами спеціалізованих агенцій (наприклад, із влаштування виставок).

Дізнайтеся більше

На туристичні послуги припадає 5 % ВВП світу.

Елітний туризм спрямований на забезпечення потреб у відпочинку та розвагах людей найбагатшого прошарку суспільства. Для їхніх потреб створюють не лише готелі й заклади відпочинку найвищого ґатунку, а й надають спеціалізовані послуги (наприклад, агенції з продажу місць на покази новинок від провідних будинків мод). Присутність одного бізнесмена чи його родини може сприяти значно більшому надходженню коштів в економіку країни, ніж юрби відпочивальників за мінімальними тарифами. За підрахунками Всесвітньої організації туризму, пересічний іноземний турист у світі витрачає на добу 100 дол. США, тоді як середній рахунок за проживання у стандартному номері 5-зіркового готелю коштує в десятки разів більше.

Цілісний світ

Франція — світовий лідер за кількістю іноземних туристів (86,9 млн осіб, 2017 р.).

ФОРМУВАННЯ «ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА». Сучасний світ складно уявити без Інтернету. Люди спілкуються за допомогою соціальних мереж, переказують кошти через спеціалізовані банківські інтернет-мережі, відстежують потік пасажирів і вантажів на міжнародних авіалініях тощо. У режимі реального часу можна спостерігати розгортання подій у світі на екрані власних гаджетів. Таке відчуття присутності повсюди одночасно зумовлює великий потік інформації, яку щодня отримує пересічний громадянин.

• Знайдіть в мережі Інтернет визначення поняття «інформаційне суспільство».

Цілісний світ

3,17 млрд осіб у всьому світі використовують мережу Інтернет (2017 р.).

Україна також не стоїть осторонь цих процесів (мал. 97). Лише за роки незалежності у країні відбувся перехід від застосування переважно стаціонарних засобів передачі інформації (наприклад, телексів) до портативних (таких, як смартфон). Окремі засоби зв'язку та його види припинили існувати (наприклад, пейджинговий зв'язок).

Мал. 97. Доступ до мережі інтернет в Україні

Завдяки Інтернету з'явилась можливість вільно спілкуватися з друзями й рідними, які живуть у іншій країні світу. Водночас, робота серверів і спеціальної інфраструктури для передачі та зберігання інформації в цій мережі потребує витрат дедалі більшої кількості енергоресурсів. (Поясніть чому.) Для її належного функціонування залучають значну кількість фахівців із захисту особистих даних та шифрування передачі даних. Виникла потреба створювати заклади з надання допомоги особам, що мають психологічну залежність від оцінювання їхніх сторінок та інформації, яку вони розміщують у соціальних мережах.

Висловте свої міркування щодо переваг і загроз соціальних мереж.

Відкриваємо Україну

У 2017 р. найбільше послуг у сфері телекомунікацій та пошти було надано мобільним зв'язком — 35,2 млрд грн, що становить 53,3 %.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: стисло про головне

 • В основні сучасної транспортно-логістичної системи глобальної економіки лежать перевезення морським транспортом товарів міжнародної торгівлі та переміщення фінансових коштів і платежів по оптико-волоконним лініям комунікаційних спеціалізованих мереж.
 • Глобальний ринок інвестицій і фінансових потоків контролюють і регулюють провідні банки розвинених країн світу та головні світові фондові біржі.
 • Туризм — один із сегментів світової економіки, що постійно збільшується.
 • Найбільший обмін потоками інформації, людей, коштів, вантажів, що формує сучасне «інформаційне суспільство», відбувається між глобальними містами.

Знаю і вмію обґрунтувати

 • 1. Що таке «інформаційне суспільство»? Які його головні ознаки?
 • 2. Поясніть, чому 80 % товарів міжнародної торгівлі перевозять морським транспортом.
 • 3. Схарактеризуйте особливості регулярних перевезень вантажів між головними морськими портами.
 • 4. Які є типи світових транспортно-логістичних мереж?
 • 5. Поясніть роль Китаю у світовому туризмі.
 • 6. Яка роль офшорів у функціонуванні глобального світового ринку капіталів?
 • 7. Розкрийте сутність поняття «втома від туризму». Чому цей феномен поширений у країнах Європи?

Працюю з картою

Знайдіть на карті шкільного атласу й позначте на контурній карті провідні морські торговельні порти світу. Поясніть особливості їхнього географічного положення у світових потоках товарів.

Шукаю в Інтернеті

За допомогою офіційного сайту Державної служби статистики України з'ясуйте, яким країнам світу Україна надавала послуги морського транспорту в минулому році. Поясніть роль географічного положення таких держав як чинника вибору.

Генерую ідеї

Як «інформаційне суспільство» впливає на вашу обізнаність зі світових новин? Установіть, де розташовані штаб-квартири соціальних мереж, якими ви користуєтесь. Які новини переважно ви переглядали за минулий тиждень: місцеві, обласні, загальноукраїнські, європейські, світові? Поясніть вплив відповідної інформації на формування вашої географічної картини світу.

Дослідження

Орієнтовні теми (на вибір учня/учениці)

 • 1. Світовий ринок патентів: лідери й аутсайдери.
 • 2. Роль транснаціональних компаній у розвитку машинобудівних і хімічних виробництв в Україні.