Географія. Повторне видання. 9 клас. Бойко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 43. Аутсорсинг

  • Пригадайте, що таке транснаціональні корпорації.
  • У чому сутність інформатизації світової економіки?

АУТСОРСИНГ. Будь-який бізнес включає чимало ланок — як тих, що безпосередньо пов’язані з його спеціалізацією, так і не зв’язаних з нею.

Подорож у слово

Аутсорсинг у перекладі з англ. Означає використання чужого ресурсу.

Водночас низка операцій є обов’язковою для підприємницької діяльності: ведення бухгалтерії, транспортування товару, використання програмного забезпечення тощо. Для їх виконання підприємець може вводити у штат своїх працівників відповідних спеціалістів, однак це йому невигідно (особливо якщо його фірма невелика, а такі роботи тимчасові). Та й великі компанії не завжди зацікавлені утримувати цілі відділи працівників, що займаються непрофільною роботою. Діяльність гігантських ТНК настільки ускладнилася, що їм стало непросто контролювати з центрального офісу процеси, що належать до основної діяльності компаній. Розв’язати ці проблеми допомагає аутсорсинг.

Аутсорсинг — це передача однією компанією на підставі договору певних бізнес-процесів або непрофільних функцій на обслуговування іншій компанії, яка спеціалізується у відповідній галузі. Така зовнішня компанія має назву аутсорсер. На відміну від послуг і підтримки, що мають разовий, епізодичний або випадковий характер, аутсорсинг забезпечує професійну підтримку безперебійної роботи окремих систем та інфраструктури на основі тривалого контракту (не менше 1 року).

Основний принцип аутсорсингу: «Залишаю за своєю фірмою тільки те, що можу зробити краще від інших. Зовнішнім компаніям віддаю те, що вони можуть зробити краще від мене». Найчастіше на аутсорсинг віддають: ведення бухгалтерського обліку, прибирання приміщень і прилеглих територій, організацію харчування працівників, навчання молодих співробітників, послуги переказів, обслуговування та ремонт обладнання, автотранспортні, охоронні послуги, IT-послуги та інші. Передати на аутсорсинг можна будь-який вид діяльності, який здійснюється в межах компанії. Аутсорсинг можливий не лише у сфері послуг, а й у матеріальну виробництві. Прикладом є виробництво високотехнологічної продукції: окрема американська компанія розробляє виріб (телефон, чіп, процесор, планшет тощо), а виготовляють його в Китаї на заводі, де випускають різні вироби для десятків інших фірм за договором. Це вигідно, тому що організація цією компанією свого виробництва і використання своєї робочої сили взагалі може бути збитковою.

ПЕРЕВАГИ АУТСОРСИНГУ. Аутсорсинг має низку переваг: 1) забезпечення безперебійності роботи бізнесу: бізнес-процес передається на аутсорсинг не конкретній людині, а компанії, яка несе відповідальність за дотримання договірних зобов’язань перед клієнтом; 2) можливість повної концентрації на основному виді діяльності компанії; 3) мінімізація власних ризиків у результаті виконання завдань професіоналами; 4) зменшення витрат компанії; 5) використання спеціалізованого професійного обладнання та технологій фірми-аутсорсера; 6) моментальний доступ до кваліфікованих кадрів фірми-аутсорсера; 7) швидкі терміни виконання: фірма-замовник отримує швидкий результат роботи, не втручаючись у її перебіг.

Удаючись до аутсорсингу, компанія йде на обдуманий крок, оскільки це значно спростить її діяльність. Проте, звичайно, передача певних функцій на аутсорсинг передбачає і наявність деяких ризиків.

АУТСОРСИНГ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СВІТІ. Як вам уже відомо, одним з основних напрямів розвитку сучасного світу є інформатизація. Застосування інформаційних технологій (IT) спрямоване на отримання, обробку, зберігання і передачу інформації, обсяг якої постійно зростає. Сфера інформаційних технологій (IT-сфера) включає розробку апаратного й програмного забезпечення та надання широкого спектру послуг з їх установки, об’єднання в системи, обслуговування, а також супутніх освітніх, консультаційних і телекомунікаційних послуг. На світовому ринку ІТ-послуг явним лідером є Північноамериканський регіон (США, Канада), який суттєво випереджає Азійсько-Тихоокеанський та Європейський регіони (мал. 182).

Найбільш перспективним напрямом у наданні ІТ-послуг став аутсорсинг інформаційних технологій (IT-аутсорсинг). На нього припадає понад 2/3 усіх контрактів, що укладаються на світовому ринку аутсорсингу взагалі. До ІТ-аутсорсингу вдається дедалі більше компаній, оскільки в їхній діяльності сфера застосування інформаційних технологій постійно розширюється. Клієнтами ІТ-аутсорсерів у всьому світі є транснаціональні промислові корпорації, великі банки, державні установи, малий і середній бізнес. Основними сферами глобального ІТ-аутсорсингу є фінансові послуги (майже четвертина контрактів), енергетика та різні галузі матеріального виробництва (мал. 183).

Мал. 182. Географічний розподіл світового ринку ІТ-послуг (2018 р.)

Мал. 183. Структура світового ІТ-аутсорсингу за видами діяльності (2017 р.)

Найбільшими у світі постачальниками послуг IT-аутсорсингу є компанії, зареєстровані у США (IBM, Dell, Cognizant, CSC та ін.), Канаді (CGI), Ірландії (Accenture), Франції (Capgemini) та ін. Водночас майже в кожній четвертій найбільшій угоді, укладеній на світовому ринку аутсорсингових ІТ-послуг, виконавцями є спеціалісти з Індії. Ця країна тривалий час очолює рейтинг привабливості країн з IT-аутсорсингу (мал. 184); у ній працює значна частина співробітників північноамериканських, європейських аутсорсингових компаній (наприклад, дві третини із майже 220-тисячного колективу компанії Cognizant); створені свої компанії-аутсорсери, які успішно конкурують з лідерами світового ринку ІТ-послуг (Wipro, HCL, Infosys та ін.). Серед десяти найбільших центрів надання ауторсингових послуг у світі у 2016 р. було 6 індійських міст (Бангалор, Мумбай, Делі, Ченнай, Хайдарабад, Пуна). Значні позиції на світовому ринку IT-аутсорсингу посідають також Китай і країни Південно-Східної Азії. Різко зростають обсяги діяльності ІТ-аутсорсерів у країнах Центральної та Східної Європи, Латинської Америки.

Мал. 184. Рейтинг країн за індексом аутсорсингової привабливості (2021 р., за даними компанії A. Т. Kearney)

Світ у просторі й часі

Позиції Європи на ринку світового аутсорсингу

За даними рейтингу Tholons, у 2014 р. Київ посідав 55 місце у топ-сотні міст світу — постачальників аутсорсингових послуг, а Львів — 96 місце. Проте вже у наступному році дослідники виключили українські міста з рейтингу, зважаючи на політичну та економічну нестабільність у країні та високу ймовірність воєнних дій на її території. Найбільшими центрами серед міст Європи за рейтингом 2016 р. були Краків, Дублін, Прага (9, 10 і 14 місця відповідно), Будапешт, Варшава, Брно. Загалом у сотні міст рейтингу — 20 європейських.

РОЗВИТОК ІТ-АУТСОРСИНГУ В УКРАЇНІ. Протягом останніх десятиріч розширюється ринок ІТ-аутсорсингу в Україні. Якщо у 2003 р. обсяг ринку становив ПО млн дол. США, то у 2016 р. цей показник перевищив З млрд дол. У 2020 р. Україна посіла 28 місце серед країн світу за індексами аутсорсингової привабливості, а у 2021 р. — 42 місце. За валютними надходженнями в загальному обсязі українського експорту ІТ-послуги посідають третє місце після аграрної та металургійної продукції. Ключові переваги розробки програмного забезпечення полягають у тому, що для збільшення обсягів виробництва не потрібні значні інвестиції в основні засоби, оскільки головний актив IT-галузі — людський фактор — програмісти. За даними Асоціації IT України, наша країна посідає четверте місце у світі за кількістю сертифікованих IT-спеціалістів (після США, Індії, Росії). Це свідчить про наявність величезного потенціалу зростання галузі. В Україні налічують понад 100 тис. «айтішників», і кожен з них генерує близько 30 тис. дол. США за рік. Низькі розцінки на послуги та велика кількість високопрофесійних працівників є головною перевагою України.

Мал. 185. Індустрія аутсорсингу стає важливим чинником розвитку економіки

За обсягом IT-аутсорсингу Україна займає провідне місце серед країн Центральної та Східної Європи, де її основними конкурентами є Польща, Румунія, Білорусь, Угорщина та Чехія. Сьогодні в Україні працює більше тисячі IT-компаній, понад 100 науково-дослідних центрів і понад 2000 стартапів. Серед них багато невеликих фірм, що надають широкий спектр послуг для підприємств малого та середнього бізнесу. 13 компаній з України входять у 100 кращих постачальників послуг аутсорсингу у світі (2017 р.). Це і міжнародні компанії з великими представництвами в Україні, і місцеві IT-проекти: ELEKS, N-iX, SoftServe, Miratech, Sigma Software, Softengi, Program-Ace. Найбільшими замовниками для України є США (45 % у загальному обсязі замовлень), Велика Британія, Канада, Австралія.

IT-компанії, які займаються аутсорсингом, є в усіх регіонах України. Найбільше великих компаній — у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі, менше — у Вінниці, Івано-Франківську, Черкасах, Запоріжжі.

Поширеними в Україні є послуги фрілансу. Це робота працівників поза компанією без укладання з ними довгострокових договорів. Україна — серед лідерів у Європі за розробкою програмного забезпечення на засадах фрілансу.

Подорож у слово

Фрілансер (з англ. — вільний митець) — вільнонайманець, який сам шукає собі проекти, може одночасно працювати на кілька фірм.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  • 1. Що таке аутсорсинг?
  • 2. Які переваги аутсорсингу ви можете назвати?
  • 3. У чому полягає сутність ІТ-аутсорсингу?
  • 4. Назвіть країни-лідери на світовому ринку IT-послуг та ІТ-аутсорсингу.
  • 5. Які перспективи розвитку аутсорсингу в Україні?

У глобальному рейтингу країн за аутсорсинговою привабливістю Україна у 2016 р. піднялася на 17 позицій порівняно з 2014 р., водночас залишаючись нижче від низки країн Центральної і Східної Європи. Які, на вашу думку, чинники сприяють розвитку вітчизняної ІТ-сфери, а які перешкоджають йому?Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.