Географія. Повторне видання. 9 клас. Бойко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 29. Географія виробництва машин і устаткування світу

  • Пригадайте, які види виробництв охоплює машинобудування.
  • Які основні сучасні тенденції розвитку машинобудування?

ЕЛЕКТРОННА ПРОМИСЛОВІСТЬ. Електронна промисловість є найбільш наукомістким і динамічним складником світового машинобудування. Сьогодні немає сфери людської діяльності, у якій не застосовували б її продукцію: електронні компоненти і плати, комп’ютери й периферійне обладнання, радіо- і телекомунікаційне устаткування, засоби мобільного зв’язку, інструменти і прилади контролю, медична й промислова апаратура, офісна техніка й різноманітні товари побутового призначення (аудіо- й відеоапаратура тощо). Проникнення електроніки в сучасне життя — важлива віха людського прогресу.

Електронна промисловість з’явилася насамперед у розвинених країнах. Згодом вона перемістилась у країни з дешевою робочою силою, де компанії США, Західної Європи і Японії розміщували свої виробництва побутової, обчислювальної техніки, засобів зв’язку. Спершу це були східноазійські нові індустріальні країни (Республіка Корея, Тайвань, Сінгапур), у яких згодом з’явилися свої компанії — «законодавці моди» в електроніці. Далі їх коло розширилося завдяки країнам Південно-Східної Азії (Малайзія, Філіппіни, Таїланд), Латинської Америки (Мексика, Бразилія), Центральної і Східної Європи (Чехія, Угорщина, Польща, Словаччина). Найбільшим центром розвитку світової електроніки за останні десятиліття став Китай, частка якого досягла близько 60 % світового виробництва галузі (табл. 6), а обсяги виробництва продукції значно більші, ніж у США і Японії разом узятих (мал. 125). Сьогодні з’явилися нові «дешеві» країни — Індія, Індонезія, В’єтнам, які більш вигідні для ТНК щодо розміщення нових підприємств електронної промисловості, ніж Китай. Серед західноєвропейських країн найбільшими виробниками продукції електронної промисловості є Німеччина, Франція, Велика Британія, Швейцарія, Італія.

Таблиця 6

Частка країн у світовому виробництві продукції електроніки, % (1995 і 2019 рр.)

Країни

1995

2019

Економічно розвинені

75

27

Решта країн світу

25

79

у т. ч. Китай

2,6

58

Мал. 125. Країни-лідери з виробництва продукції електроніки, млрд дол. США, (2015 р.)

Отже, у світовій електроніці відбувається переміщення виробничих потужностей до країн, що розвиваються. Проте основні прибутки від неї залишаються в економічно розвинених і східноазійських нових індустріальних країнах, компанії яких контролюють світовий ринок продукції і є лідерами в дослідженнях, проектуванні та розробці нових зразків. Американські, японські, південнокорейські і тайванські компанії очолюють рейтинг найбільш прибуткових компаній світу з виробництва електроніки (мал. 126).

Мал. 126. Найбільші компанії світу за доходами від реалізації продукції електроніки, млрд дол. США (2019 р.)

Схожа ситуація склалася в окремих підрозділах електронної промисловості, зокрема у виробництві комп’ютерної техніки. Китай тут також абсолютний лідер за виробництвом продукції, китайські фірми з’являються в рейтингах найбільших комп’ютерних компаній. Зокрема, компанія Lenovo вийшла на перше місце у виробництві комп’ютерів, потіснивши конкурентів зі США і Тайваню (мал. 127). А серед виробників планшетів вона на третій позиції після американської Apple (що постачає майже четверту частину світової продукції) і південнокорейської Samsung. Натомість компанії Samsung і Apple є незаперечними лідерами у новітньому напрямі електронної промисловості — виробництві смартфонів.

Світ у просторі й часі

Народження комп’ютера

Першою «ластівкою» на шляху виникнення електронної промисловості було винайдення електронної лампи на початку XX ст. Наступними етапами, що привели до революційних змін, були: 1947 рік — винахід транзистора; 1959 — створення кремнієвої інтегральної схеми; 1971 — створення мікропроцесора. Першим комп’ютером вважають механічну обчислювальну машину Ζ1 німецького інженера Конрада Цузе (1936-1938 рр). Друге, третє і четверте покоління комп’ютерів з’явилися відповідно після винаходу транзистора, створення інтегральних схем, проектування мікропроцесора. Комп’ютерами п’ятого покоління вважають персональні комп’ютери, які почали випускати із середини 1970-х років.

Мал. 127. Частка провідних компаній у світовому виробництві комп’ютерів (2019 р.)

Мал. 128. Компанія Microsoft — світовий монополіст у виробництві програмного забезпечення (США)

Мал. 129. Компанія Apple — світовий лідер з виробництва планшетів iPad, смартфонів iPhone (США)

АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ. Поряд з електронною промисловістю, автомобілебудування є провідним виробництвом машинобудування світу за вартістю виробленої і реалізованої продукції. Це пояснюється кількома причинами. По-перше, зберігається стійкий попит на автомобілі — головний транспортний засіб сучасності; по-друге, автомобілебудування «притягує» супутні виробництва та активізує розвиток інших галузей як постійний споживач металу, скла, гуми, фарб, пластмас, текстилю, електронного обладнання, паливно-мастильних матеріалів тощо; по-третє, автомобілебудування належить до виробництв середнього рівня складності, що найбільшою мірою відповідає кваліфікації представників робітничих професій в індустріальному суспільстві.

Становлення і розвиток сучасної автомобілебудівної промисловості відбувалися подібно до інших виробництв машинобудування. Виникнувши наприкінці XIX — на початку XX ст. у Європі і США, автомобілебудування у першій половині XX ст. поширилося територією колишнього СРСР і Японії, у другій половині XX ст. — у деяких нових індустріальних країнах (Республіці Корея, Бразилії), а згодом охопило чимало країн в Азії та Центральній Європі. Тривалий час лідерами з виробництва автомобілів були США і Японія (США — найбільший виробник вантажівок, а Японія — легкових автомобілів).

Світ у просторі й часі

Спеціалізація — автомобілебудування

Серед десяти найбільших за обігом коштів промислових компаній світу чотири спеціалізуються на виробництві автомобілів: Toyota Motor (Японія) — найбільший світовий виробник автомобільної техніки, який на підприємствах у 22 країнах випускає понад 9 млн одиниць продукції під брендами Toyota («Тойота»), Lexus («Лексус»), Scion («Сайон»), Daihatsu («Дайхатсу»), Hino («Хіно»); General Motors («Дженерал моторз») (США); Daimler («Даймлер») (Німеччина); Ford Motor Company («Форд Мотор Кампанія) (США).

Починаючи з 2009 р., перше місце посів Китай, який з року в рік нарощує обсяги виробництва (насамперед легковиків), випереджуючи колишніх лідерів (табл. 7).

Таблиця 7

Країни-лідери з виробництва автомобілів, млн штук (2020 р.)

Країна/світ

Усього

Легкові автомобілі

Китай

24,1

21,4

США

10,9

2,5

Японія

9,7

8,3

Німеччина

4,7

4,1

Південна Корея

4,2

3,6

Індія

4,5

3,6

Мексика

4,0

2,4

Іспанія

2,8

2,2

Бразилія

1,9

2,5

Росія

1,4

1,3

Світ

90,0

67,1

Серед регіонів світу безперечне лідерство належить Азії (понад 50 % світового виробництва), де, крім згаданих вище країн, автомобілебудування стрімко розвивається в Індії, Таїланді, Індонезії, Ірані, Малайзії, Туреччині. В Європі майже усі країни, за незначним винятком, мають автомобілебудівну промисловість. Найбільш розвинена вона в Німеччині, Франції, Іспанії, Великій Британії, Італії, Росії, Чехії, Швеції. В Америці, крім США, в автомобілебудуванні помітними гравцями є Канада, Мексика та Бразилія.

Хоча за обсягами виробництва Китай займає чільні позиції, але жодна китайська автомобілебудівна компанія поки що не стала серйозним конкурентом найбільшим світовим виробникам автомобілів. До таких належать японські, західноєвропейські, американські та південнокорейські фірми (мал. 130). Усі вони є транснаціональними корпораціями, мають складальні підприємства в багатьох країнах світу, де нерідко виробляють значно більше продукції, ніж у країні свого базування. Наприклад, Toyota складає 60 % автомобілів поза Японією, Volkswagen — 70 % поза Німеччиною, a Fiat — понад 80 % поза територією Італії.

Мал. 130. Найбільші автомобільні компанії світу за обсягом виробництва, млн штук (2019 р.)

Усі провідні автомобілебудівні компанії світу сьогодні активно працюють над створенням екологічно чистих автомобілів, які споживали б значно менше вуглеводневого пального (бензину, газу чи дизельного), поєднували його з електротягою (гібридні автомобілі) чи повністю від нього відмовилися (електромобілі на акумуляторах, авто з двигуном внутрішнього згоряння, що працює на водні тощо). У цьому сегменті виробництва з’являються новітні компанії, наприклад, американські Tesla та Faraday Future (розробка електромобілів), британська Riversimple (воднемобілі).

ЛІТАКОБУДУВАННЯ. Виробництво літаків є складником авіаційно-космічної промисловості. Це наукомісткий вид діяльності, розвиток якого однаковою мірою залежить від сучасних конструкційних матеріалів, що їх постачають металургія та хімічна промисловість, та електронного обладнання літаків, ракет, супутників (авіоніки). Таке поєднання є доволі унікальним, а виробництво — витратним, тому коло країн, здатних випускати літаки й космічні апарати, обмежене.

Мал. 131. Boeing американської ТНК — найбільш масові літаки у світі

Літакобудування почало формуватися на початку XX століття. Інтерес до виробництва військових літаків виник за часів останніх світових воєн, а цивільних — у другій половині XX ст. Сьогодні світове лідерство в цій галузі належить США, країнам ЄС. У цивільному авіабудуванні світу домінують дві великі корпорації: американська Boeing («Боїнг») та об’єднана європейська Airbus («Ейрбас»). Ключовою їх особливістю є розпорошення виробництва по всій території країни (США) або кількох країн (Франції, Німеччини, Великої Британії та Іспанії). Прогнозують, що до переліку передових авіабудівників невдовзі долучиться Китай, який почав виробництво пасажирських літаків рівня авіалайнерів світових гігантів. Виготовлення окремих типів цивільних літаків характерне для низки країн Європи (України, Італії, Швеції, Чехії, Росії), Азії (Японії, Індії), Америки (Канади, Аргентини).

СУДНОБУДУВАННЯ. Виробництво суден належить до найдавніших у транспортному машинобудуванні. Воно тривалий час було надзвичайно важливим для багатьох приморських країн, які долучалися до системи міжнародних торговельних відносин. Тепер через низьку економічну ефективність, значну матеріаломісткість, тривалий виробничий процес суднобудування для багатьох країн стало не пріоритетним.

Перед початком Другої світової війни лідером світового суднобудування була Західна Європа, яка забезпечувала 80 % виробництва всіх кораблів. У XXI ст. географія світового суднобудування докорінно змінилася. Три східноазійські держави — Китай, Республіка Корея і Японія — спускають на воду 90 % усіх вироблених у світі суден.

Мал. 132. Китай — світовий лідер з виробництва суден-контейнеровозів

ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ. Це виробництво визначає світовий науково-технічний розвиток. Верстатобудування виробляє машини для обробки різноманітних матеріалів: метало- та деревообробні верстати, автоматичні й напівавтоматичні машинобудівні лінії, ковальсько-пресове, ливарне та інше обладнання. У наш час стрімко зростає виготовлення верстатів з програмним управлінням, комп’ютеризованих верстатів, а також промислових роботів.

У світовому верстатобудуванні сформувалась відносно невелика група країн, які постачають на міжнародні ринки найбільше металообробного устаткування: Японія, Німеччина, Італія, Швейцарія, США, Тайвань. Найбільшим виробником і водночас споживачем продукції є Китай. Лідерами у світі з виробництва і продажу промислових роботів є Японія (більше половини світового виробництва) і Німеччина.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  • 1. Які види машинобудівної діяльності за часом своєї появи належать до нових і новітніх, а які — до старих?
  • 2. Яку продукцію виробляє електронна промисловість? Назвіть країни, що є світовими лідерами з виробництва комп’ютерів.
  • 3. Які тенденції спостерігають у розвитку і розміщенні виробництв автомобільної промисловості світу?
  • 4. Назвіть чинники, від яких залежить розвиток сучасного літакобудування. Чому коло країн — виробників літаків обмежене?

Як змінилися країни — лідери світового суднобудування в останні десятиліття? Поміркуйте, чому Азійський регіон має найвищі темпи розвитку машинобудування в сучасному світі.

ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПІ

Складіть перелік продукції електронної промисловості, якою ви користуєтеся вдома чи під час навчання в школі, за групами призначення:

  • група 1 — комп’ютерна техніка;
  • група 2 — мобільні телефони, смартфони;
  • група 3 — офісна техніка.

Укажіть, які компанії і де її виробили.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.