Географія. Повторне видання. 9 клас. Бойко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 19. Видобування металічних ресурсів

 • У яких виробництвах використовують рудну сировину?
 • З видобутку яких руд Україна є світовим лідером?

До металічних руд належать мінеральні речовини із вмістом металів, достатнім для їх промислового використання. З металічних руд отримують чорні та кольорові метали й різноманітні сплави. Руди бувають одно- і багатокомпонентними (комплексними). Їх видобуток здійснюють різними способами: відкритим (кар’єрним), підземним (шахтним), комбінованим, дражним (поєднує видобуток і збагачення сировини).

ВИДОБУВАННЯ РУД ЧОРНИХ МЕТАЛІВ. До руд чорних металів належать залізні, марганцеві, хромітові руди, які використовують для виплавки чавуну і сталі.

Підтверджені світові запаси залізних руд оцінюють у майже 200 млрд тонн. Ці запаси розподілені на земній кулі доволі рівномірно. П’ятірка країн з найбільшими покладами залізних руд володіє майже 70 % світових запасів. Серед лідерів є й Україна (табл. 3). Саме в цих країнах, а також у США, Канаді, Індії, Болівії розташовані найбільші залізорудні родовища і басейни світу. Перевагу віддають видобутку високоякісних руд (із вмістом металу понад 60 %) і багатих руд (не менше 47 %). Водночас розробляють руди середньої (47-20 %), а подекуди й низької якості (бідні із вмістом заліза менше 20 %).

Світ у просторі й часі

У природі залізо рідко трапляється в чистому вигляді. Поширеність заліза в земній корі — 4,65 %. Це 4-те місце після кисню, кремнію та алюмінію. Вважається, що залізо формує більшу частину земного ядра.

Таблиця 3

Частка і місце* країн за запасами залізної руди у світі (2016 р.)

Країни

За загальними запасами, %

За вмістом корисного заліза, %

Україна

16(1)

11(4)

Бразилія

16(2)

18(2)

Росія

14(3)

18(1)

Австралія

13(4)

14(3)

Китай

13(5)

9(5)

Решта

28

30

Світ

100

100

* У дужках.

Світовий річний видобуток заліз них руд становить понад 2,5 млрд тонн (2019). Серед провідних країн світу за видобутком лідирує Китай (мал. 78), який водночас є найбільшим споживачем і покупцем залізної руди. Серед найбільших імпортерів також Японія, Республіка Корея, Німеччина, Франція, Індія. Натомість Австралія, Бразилія, Південна Африка, Україна і Канада — найбільші постачальники на міжнародні ринки залізної руди, зокрема збагаченої (концентрату).

Марганець використовують для поліпшення якості чавуну і сталі. Він надає залізу твердості, стійкості до стирання. Світові ресурси марганцевих руд 23,8 млрд. т. Виробництво марганцю у світі становить 16-25 млн тонн. Їх розподіл дуже нерівномірний — понад 2/3 припадає на три країни — Південну Африку (67%), Україну (близько 11 % світових запасів) й Австралію. Південна Африка й Австралія разом з Китаєм, Габоном, Бразилією, Індією є також найбільшими у світі виробниками марганцю (мал. 79) та його експортерами (Китай здійснює видобуток для власних потреб). Річний видобуток марганцевої руди у світі становить 18 млн тонн.

Мал. 78. Лідери з видобутку залізних руд, млн тонн (2019 р.)

Мал. 79.. Лідери з видобутку марганцевої руди, % від світу (2019 р.)

Тугоплавкий метал хром — один із головних компонентів нержавіючої жаростійкої, кислотостійкої сталі та сплавів. Понад 3/4 загальносвітових запасів хромітових руд припадає на Південну Африку, великі запаси мають Казахстан, Зімбабве, Індія, Фінляндія, які є найбільшими виробниками і постачальниками хрому на світові ринки.

ВИДОБУВАННЯ РУД КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ. Кольорові метали за сукупністю характеристик, особливостей видобутку і виробництва поділяють на легкі (алюміній, титан, магній), важкі (мідь, свинець, цинк, олово, нікель), благородні (платина, золото, срібло), рідкісні тощо.

Серед легких кольорових металів сьогодні першочергове значення має алюміній. Унікальне поєднання легкості, міцності й електропровідності зробили цей метал незамінним у багатьох виробництвах. До того ж алюміній — найбільш поширений метал у земній корі. Він міститься в різних гірських породах, проте найвищий його вміст — у бокситах. Найбільші родовища бокситів розташовані у вологих тропіках та субтропіках. Світові запаси цієї сировини оцінюють у 25 млрд тонн, видобуток у 2020 р. становить 359 млн тонн. Дві країни — Гвінея й Австралія — володіють понад 50 % світових запасів бокситів. Великі поклади зосереджені в надрах Бразилії, В’єтнаму, Ямайки. Світовий видобуток бокситів становить понад 230 млн тонн на рік, а лідерами серед країн за видобутком є Австралія, Китай, Бразилія (мал. 80).

Мал. 80. Лідери з видобутку бокситів, млн тонн (2020 р.)

Титан — незамінний в авіаційному виробництві метал. Добувають його з ільменіту та рутилу. Половина світових запасів ільменіту знаходиться в надрах Китаю й Австралії, майже половина світових запасів рутилу — у надрах Австралії. До країн зі значними запасами і видобутком титаномістких ресурсів належать також Індія, Південна Африка, Бразилія, Україна.

Сучасний світ неможливо уявити без міді: машинобудування, будівництво, ювелірна справа, медицина — це далеко не повний перелік сфер її застосування. Світові запаси міді становлять 830 млн тонн, а видобуток 21 млн т (2019), найбільша їх частина зосереджена в країнах Америки — у Тихоокеанському рудному поясі (Чилі, Перу, Мексика, США, Канада), в Австралії та країнах «мідного поясу» Африки (ДР Конго, Замбія, Південна Африка). Лідером з видобутку є Чилі (30 % світового виробництва міді) (мал. 81).

Мал. 81. Лідери з видобутку міді, млн тонн (2019 р.)

Поліметалічні руди — комплексна сировина для отримання багатьох кольорових металів, насамперед свинцю та цинку. До числа провідних країн світу за їх запасами і видобутком входять Австралія, Китай, США, Канада, Казахстан.

Олово використовують у сплавах, найбільш відомим серед яких є бронза (сплав з міддю), а також як антикорозійне покриття. Більше половини світових запасів олова припадає на Азію. Головні родовища олов’яної руди розміщені в межах Східноазійського олов’яного поясу, що простягається східними територіями Росії та Китаю через Таїланд, Малайзію, Індонезію, та Тихоокеанського рудного поясу (Перу, Болівія, Бразилія).

Велику кількість металів, які мало поширені або дуже розсіяні в земній корі, об’єднують у групу рідкісних металів (цирконій, германій, вольфрам, кадмій, молібден, берилій, літій тощо). Зазвичай вони в невеликих кількостях входять до складу різних мінералів і гірських порід, тому отримання їх у чистому вигляді пов’язане з чималими труднощами. До рідкісних металів належить майже два десятки рідкісноземельних металів (скандій, ітрій, лантан, церій тощо), без яких важко уявити сучасну високотехнологічну продукцію електроніки, приладобудування, автомобілебудування. Вони є необхідними компонентами смартфонів, планшетних комп’ютерів, сучасних телевізорів. Найбільша частина світових запасів рідкісноземельних металів міститься в родовищах Китаю (40 %), Австралії, Бразилії, Росії, США, Індії. Водночас понад 95 % світового видобутку цих металів зосереджено в Китаї, від якого, власне, й залежить розвиток усієї сучасної світової електроніки.

Унікальним металом із групи благородних є золото — найважливіший елемент світової фінансової системи. Воно практично не піддається корозії і може зберігатися доволі тривалий час. До наших днів у злитках і ювелірних виробах дійшло не менш як 90 % цього металу, видобутого людиною за увесь історичний період. Золото має широке застосування в промисловості, ювелірній справі, фармакології. Його світові запаси становлять близько 50 тис. тонн (а теперішні світові банківські резерви золота оцінюють у майже 40 тис. тонн). Найбільше золота є в надрах Південної Африки (26 % світових запасів), Росії, США, Австралії та Індонезії. Сьогодні лідером з видобутку цього металу є Китай.

Світові запаси срібла значно більші, ніж золота. Великі його поклади мають Перу, Польща, Чилі, Австралія, Росія.

Уран належить до радіоактивних металів. Переробка 1 кг урану дає змогу отримати таку ж кількість енергії, яка виділяється у разі спалювання 5,4 тис. тонн кам’яного вугілля. Перероблений уран використовують як паливо в атомній енергетиці. Найбільшими запасами уранових руд володіють Австралія (понад 25 % світових), Казахстан, Росія, Канада і Південна Африка.

ВИДОБУВАННЯ МЕТАЛІЧНИХ РУД В УКРАЇНІ. У надрах України залягають металічні руди, що містять різні метали, — від найбільш поширених у земній корі алюмінію і заліза до рідкісних елементів. За запасами залізної й марганцевої руд Україна посідає перше-друге місця у світі, титанової та уранової — у Європі. У 2016 році в країні було видобуто 175 млн тонн залізної руди у 2020 — 72 млн. т. Наша держава забезпечує власні потреби та продає ці рудні мінеральні ресурси іншим країнам. Більшість родовищ руд розміщено в межах Українського щита, а також давньої (Донецької) і молодої (Карпатської) складчастих областей.

Найбільші родовища чорних металів розташовані в Дніпропетровській та сусідніх з нею областях. Загальні запаси залізних руд становлять понад 25 млрд тонн. Головним залізовидобувним районом України є Криворізький басейн (Кривбас), у якому багаті та високоякісні руди видобувають шахтним способом, а бідні — у кар’єрах. Залізні руди з високим вмістом металу розробляють також у Кременчуцькому (Полтавська область) і Білозерському (Запорізька область) залізорудних районах.

Запаси марганцевих руд (140 млн тонн) зосереджені в Придніпровському марганцеворудному басейні. Видобуток ведуть на Нікопольському родовищі відкритим і шахтним способами. Водночас більше за запасами Великотокмацьке родовище (Запорізька область) ще не розробляють.

Серед руд кольорових металів в Україні найбільше видобувають титанових руд — на Іршанському (Житомирська область) і Самотканському (Дніпропетровська область) родовищах. У Побузькому нікелеворудному районі (Кіровоградська область) розробляють нікелеві руди. Тут також розвідано поклади кобальтових руд.

В Україні є родовища руд кольорових металів, які ще не освоюють, але вони вже готові до експлуатації — поліметалічних (Берегівське у Закарпатській області), алюмінієвих (на Закарпатті, Придніпров’ї та Приазов’ї), золота, рідкісних металів. Золото знайдено в Карпатському і Донецькому регіонах, на південних схилах Українського щита. Великі запаси самородної міді виявлено на Волині.

Світ у просторі й часі

Родовища золота в Україні

Згадки про видобуток золота на Закарпатті датуються XII ст. Там збереглися золотовидобувні шахти (штольні). У період панування Австро-Угорщини, Чехословаччини, Угорщини місцеве населення отримувало золото способом промивання донних відкладів річки Тиси. З 1944 р. на Закарпатті почала працювати Закарпатська геологічна експедиція, яка відкрила Мужіївське родовище золота.

В Україні є родовища руд рідкісних металів — цирконію, гафнію, ніобію, літію, берилію, скандію, танталу, ітрію, молібдену, стронцію. За розвіданими запасами деякі з них вважають великими і навіть гігантськими. Наразі видобувають у значних обсягах цирконій та германій, у менших — скандій і гафній.

В Україні експлуатують три родовища уранових руд (найбільше — Новокостянтинівське в Кіровоградській області), проте розвідано їх значно більше.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Назвіть країни з найбільшими обсягами видобутку залізних руд. Покажіть їх на карті.
 • 2. Які країни є світовими лідерами з видобутку марганцевих руд?
 • 3. У чому полягають особливості розміщення родовищ руд кольорових металів? Які країни входять до «кольоровометалічних» поясів світу?
 • 4. Назвіть і покажіть на карті країни, що мають найбільші запаси й обсяги видобутку алюмінієвих і мідних руд.
 • 5. Назвіть басейни та райони видобудку залізних і марганцевих руд в Україні.
 • 6. Де розташовані основні родовища руд кольорових металів, що їх розробляють в Україні?

За даними табл. 3 з’ясуйте, у запасах залізних руд яких країн найбільше багатих і високоякісних руд, а в яких — переважають руди середньої і низької якості.

Оцініть можливості розвитку в Україні видобування руд кольорових металів. Розроблення родовищ яких кольорових руд є перспективними?

ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПІ

Оцініть місце України на світових ринках руд чорних і кольорових металів. Назвіть і покажіть на карті басейни та райони їх залягання у нашій країні, порівняйте обсяги видобування руд з показниками провідних їх виробників у світі та спрогнозуйте перспективи розвитку в Україні цих видобувних виробництв:

 • група 1 — залізних руд;
 • група 2 — марганцевих руд;
 • група 3 — титанових руд.


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.