Географія. Повторне видання. 9 клас. Бойко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Запитання і завдання для самоконтролю навчальних досягнень

Вступ. Розділ І. Національна економіка та світове господарство

1. Укажіть об’єкт вивчення суспільної географії.

 • А демографічні процеси
 • Б історичні події, що відбувалися у світі
 • В природні умови і ресурси
 • Г територіальна організація суспільства

2. Які країни належать до підтипу «малих» розвинених країн Європи?

 • А Греція, Іспанія, Португалія
 • Б Італія, Німеччина, Франція
 • В Угорщина, Чехія, Словаччина
 • Г Австрія, Данія, Норвегія

3. Які країни належать до постсоціалістичних?

 • А Австралія, Канада
 • Б Казахстан, Молдова
 • В Туреччина, Афганістан
 • Г Куба, КНДР

4. Укажіть тип економічної системи, характерний для України.

 • А ринкова
 • Б перехідна
 • В змішана
 • Г командно-адміністративна

5. Назвіть форму територіальної організації виробництва до якої належить населений пункт, де розміщено кілька промислових підприємств різних видів діяльності.

 • А промисловий пункт
 • Б промисловий вузол
 • В промисловий центр
 • Г промислова агломерація

6. Укажіть, в якому варіанті описано інтенсивний шлях розвитку виробництва.

 • А збільшення випуску деталей за рахунок збільшення кількості верстатів
 • Б збільшення випуску упаковок за рахунок залучення більшої кількості працівників
 • В збільшення виробництва м’яса за рахунок розведення нових порід свиней
 • Г збільшення валового збору зерна за рахунок розширення посівних площ

7. Установіть відповідність між формою суспільної організації виробництва та її визначенням.

 • А концентрація
 • Б спеціалізація
 • В кооперування
 • Г комбінування
 • 1 установлення виробничих зв’язків між підприємствами, що спільно виробляють складну продукцію
 • 2 випуск на одному підприємстві певного виду продукції
 • 3 поєднання на одному підприємстві всіх стадій переробки певної сировини
 • 4 процес кількісного та якісного урізноманітнення виробництва
 • 5 зосередження виробництва на окремих підприємствах

8. Розташуйте послідовно назви країн у порядку зростання показника валового національного доходу (ВНД) на душу населення.

 • А США
 • Б Швейцарія
 • В Болгарія
 • Г Ангола

9. Розкажіть, які тенденції розвитку характерні для сучасного світового господарства.

10. Наведіть приклади ТНК, що працюють в Україні.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.