Географія. Повторне видання. 8 клас. Довгань

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 4. Релігійний склад населення

§ 51. Релігійний склад населення світу й України

Ви дізнаєтесь:

  • які релігії належать до світових, чим вони відрізняються
  • про регіони поширення світових релігій
  • про найпоширеніші церкви в Україні та їх регіональні відмінності

Пригадайте:

  • які релігії ви знаєте
  • яка релігія переважає в Україні

Велику роль у житті країн світу, їх народів й окремих людей відіграє релігія. Вона ґрунтується на вірі в існування бога або богів, надприродного, на освяченні норм моралі. Релігійні вірування є невід’ємною частиною людської свідомості впродовж багатьох тисяч років. У минулому для розвитку Русі величезне значення мало прийняття християнства. Ця віра впливала на мораль і культуру українців, навчала милосердя, поваги й любові до ближнього.

1. Релігія як явище культури.

Релігія — це одна із форм духовної культури, яка являє собою особливу форму світогляду та світовідчуття. Вона впливає на побут, звичаї, відносини в родині й суспільстві. Зрештою, вона виховує, бере участь у формуванні особистості людини та її духовному розвитку, допомагає долати життєві труднощі. Для цього релігія використовує такі поняття, як мета й сенс життя, добро і зло, мораль.

Дослідники первісної культури відзначають, що всі відомі їм племена мали релігійні вірування. Серед них, зокрема, виділяють анімізм та фетишизм. За уявленнями анімістів, світ населений не лише реальними людьми, але й душами предків, духами різних природних об’єктів і явищ тощо.

Першою формою анімізму вважається віра в духів природних стихій, адже давні люди не могли пояснити причину існування таких природних явищ, як гроза, ураган, землетрус, повінь тощо. У деяких країнах анімістичні вірування збереглися і в наш час.

Фетишизм передбачає віру в надприродну силу неживих предметів (фетишів). Від фетишизму нам залишилася віра в амулети, талісмани, обереги.

2. Світові релігії.

Світова релігія — релігія, яка отримала поширення серед народів різних країн світу та на різних континентах.

Сьогодні більшість віруючих сповідують одну з трьох світових релігій, до яких належать буддизм, християнство та іслам. Кількість прихильників тієї чи іншої релігії можна визначити лише приблизно.

Кількість людей, що сповідують найдавнішу світову релігію — буддизм, за різними оцінками становить від 400 до 500 млн осіб. Переважно це жителі Південно-Східної Азії. Буддизм з’явився у V ст. до н. е. (мал. 1).

Мал. 1. Архітектурним символом буддизму є ступа. Відповідно до поглядів буддистів ця культова споруда допомагає людям досягти гармонії в житті й очиститися від різних вад.

У І ст. виникло християнство. В XI ст. воно розпалося на два напрямки: католицизм і православ’я. Єдиним головою католицької церкви є папа римський, резиденція якого розташована у Ватикані, а в православ’ї існують незалежні (автокефальні) церкви.

Католиків на Землі понад 1,2 млрд осіб, близько половина з них живе в Америці, насамперед у Латинській. Приблизно 200 млн католиків зосереджено в Західній і Центральній Європі. Це більшість населення Італії, Іспанії, Португалії, Франції, Польщі й деяких інших країн (мал. 2).

Мал. 2. Собор Святого Петра в Римі — найбільш відомий храм християнського світу.

Православ’я найбільш поширене в Центральній та Східній Європі (в Україні, Росії, Молдові, Болгарії тощо). Прихильників цієї віри налічується понад 200 млн осіб (мал. 3).

Мал. 3. Одна з головних святинь православ'я — Собор Святої Софії в Києві, збудований ще в XI ст.

У XVI ст. від католицизму відокремився протестантизм — третій напрямок християнства.

У світі налічується понад 500 млн протестантів. Найбільше їх у Північній Америці та деяких країнах Західної Європи. Загальновизнаним центром протестантизму є США.

Наймолодшою світовою релігією є іслам. Він з’явився в VI ст. серед населення Аравійського півострова. Іслам часто називають мусульманством (магометанством), що пов’язано з ім’ям засновника цієї релігії — Мухаммада (Магомета) (мал. 4).

Мал. 4. Центром паломництва (хаджу) для мусульман усього світу є місто Мекка. Тут розташована мусульманська святиня Кааба у вигляді кубічної споруди, у яку вмуровано чорний камінь. Під час паломництва навколо Кааби здійснюється ритуальний обхід.

Іслам швидко поширився за межі Аравійського півострова й потім розпався на сунізм і шиїзм. Більшість мусульман проживає в Південно-Західній і Центральній Азії, Північній Африці й частково Південно-Східній Азії. У першу чергу це жителі арабських держав, представники тюркських народів, іранці, пакистанці, індонезійці. На сьогодні налічується приблизно 1,5 млрд мусульман.

Крім світових релігій значна кількість віруючих сповідує національні релігії.

3. Найпоширеніші церкви в Україні.

Після проголошення незалежності в Україні відбувається відродження релігійного життя.

Зараз віруючими вважають себе від 60 % (на сході) до 90 % населення (на заході). Серед них явно переважають християни (мал. 5, 6). Приблизно 70 % їхньої кількості становлять православні, понад 20 % — греко-католики, решту майже порівну поділяють римо-католики та протестанти. Також в Україні представлені мусульмани та іудеї.

Мал. 5. Відродження української культури на основах православ'я пов'язують із діяльністю Острозької слов'яно-греко-латинської академії, створеної в 1576 р. з ініціативи князя В.-К. Острозького.

Мал. 6. Хрещення — найперше таїнство, що відбувається над людьми, які вступають до християнської церкви.

У центральних і частині західних областей країни найчисленнішою є Православна церква України (ПЦУ). У східних і південних областях міцні позиції зберігає Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП). Вона має права широкої автономії, але перебуває у складі Російської православної церкви. На землях Галичини переважають греко-католики. Вони належать до Української греко-католицької церкви (УГКЦ), яка є найбільшою східною католицькою церквою у світі. У Галичині є прихильники і Римо-католицької церкви. Проте її вплив на релігійне життя регіону значно менший.

Протестантизм в Україні розділений на кілька конфесій, найчисленнішими з яких є євангельські християни-баптисти, адвентисти, реформати, кальвіністи та свідки Єгови. Центрами їх поширення є області, де в радянські часи успішно здійснювалася політика викорінення релігії або релігійність мала поверховий характер.

Кількість мусульман в Україні перевищує 400 тис. осіб. Здебільшого це представники кримських татар, які живуть у Криму, Херсонській і Запорізькій областях. Вони належать до сунітів.

Головне

• Релігія — одна із форм духовної культури, яка являє собою особливу форму світогляду й світовідчуття. Вона впливає на побут, звичаї, відносини в родині та суспільстві.

• Більшість віруючих сповідують одну з трьох світових релігій: буддизм, християнство або іслам.

• В Україні серед віруючих явно переважають християни. Приблизно половина з них — православні. Решту майже порівну поділяють католики та протестанти, також представлені мусульмани та іудеї.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Яке значення має релігія в житті людей? 2. Наведіть приклади давніх релігійних вірувань. Які їх особливості? 3. Розкажіть про буддизм. 4. Які напрямки існують у християнстві? Чим вони відрізняються? 5. Назвіть особливості географії ісламу. 6. Які церкви існують в Україні? Де вони переважають?

Поміркуйте

1. Чим можна пояснити виникнення перших релігійних вірувань? 2. Чому християнство розпалося на три напрямки? 3. Чому важко визначити кількість віруючих тієї або іншої релігії?

Працюємо самостійно

З'ясуйте особливості релігійного складу населення вашої області. Підготуйте повідомлення за цим питанням.