Географія. Повторне видання. 8 клас. Довгань

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 50. Національний склад населення України

Ви дізнаєтесь:

  • особливості національного складу населення України
  • про національні меншини та етнічні групи
  • основні райони розселення національних меншин

Пригадайте:

  • що таке нація
  • до якої мовної сім'ї належить більшість населення Європи

Українці належать до східних слов’ян. Ядро українського етносу склалося на основі трьох східнослов’янських племен — полян, сіверян і деревлян, що жили за часів існування Русі-України.

1. Зміни в національному складі населення України.

Походження українців, як і більшості народів світу, є дуже давнім. Їхні етнографічні риси формувалися протягом багатьох століть на територіях Середньої Наддніпрянщини, Полісся, Галичини та інших історичних земель.

У структурі сучасного населення України, як і більшості інших країн світу, розрізняють титульний етнос, корінні народи та національні меншини. До титульного етносу відносять націю, яка дала назву державі. Корінними є народи, що проживають на землі своїх пращурів, мають спільну мову, культуру, але не мають своєї держави. В Україні найбільшим корінним народом є кримські татари. Національними меншинами називають групу населення, що проживає за межами історичної батьківщини, є громадянами цієї держави, але відрізняється самобутніми рисами культури (мал. 1).

Мал. 1. Національним склад населення України постійно зазнавав змін. Так, упродовж XX ст. зростала кількість росіян і білорусів, зменшувалася кількість євреїв, поляків, чехів, латишів.

За даними перепису 2001 р. серед більше ніж 130 націй і народностей України найчисленнішими є українці. Вони становлять 77,8 % усього населення. Їх більшість у всіх областях України.

Найбільшою за кількістю національною меншиною є росіяни. Вони належать до давніх жителів окремих регіонів України. Чимало росіян розселилися на Слобожанщині, а згодом — у Донбасі та Придніпров’ї, із чим пов’язана їх значна питома вага в цих регіонах.

Другою за кількістю громадян меншиною в Україні є білоруси. Вони складають 0,6 % населення й проживають у Поліссі, східних і південних областях. На третьому місці — молдавани, більшість із яких живе в Чернівецькій та Одеській областях.

Кримських татар зараз налічується понад 250 тис. осіб, що становить 0,5 % від усіх жителів країни. Болгари проживають у Донецькій, Одеській та Запорізькій областях, переважно в сільській місцевості. Майже всі угорці зосереджені в Закарпатті, румуни — у Чернівецькій, Закарпатській та Одеській областях. Більша частина поляків живе в Житомирській, Хмельницькій, Львівській та Волинській областях. Частка євреїв зараз становить близько 0,2 % населення. Найбільше їх у Київській, Одеській, Чернівецькій областях.

Громадяни всіх національностей перебувають під захистом держави й мають рівні права.

2. Етнографічні групи українців.

Зародження й розвиток будь-якого народу залежать від природних умов, особливостей освоєння території та її розвитку, історичних подій та впливу інших народів. Україні, як і багатьом іншим країнам, властиві значні відмінності у впливі й значенні цих чинників у різних районах. Це спричинило виникнення етнографічних груп — частин нації, які мають спільну з нею етнічну самосвідомість, але відрізняються рисами побутової та духовної культури. Їхні відмінності можуть проявлятися в діалектних особливостях мови, у звичаях та обрядах, народній творчості, розвитку традиційних ремесел і промислів. Часто етнографічні групи мають самоназву.

В Україні збереглися етнографічні групи гуцулів, бойків, лемків, поліщуків, литвинів, русинів. Усі вони сформувалися в районах міжетнічного порубіжжя та до нашого часу зберегли самобутній фольклор і традиції побуту. Особливо яскрава етнографічна строкатість характерна для Карпат.

Гуцули живуть в Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській областях (Рахівський район) та на півночі Румунії (мал. 2).

Мал. 2. Гуцули в національному вбранні.

Бойки населяють території передгірних і гірських районів Галичини (у межах Івано-Франківської та Львівської областей) та частини Закарпатської області (мал. 3).

Мал. 3. Бойки в національному вбранні.

Лемки зосереджені на північному заході Закарпаття та суміжній території Польщі й Словаччини. Культура цієї етнографічної групи ґрунтується на українських традиціях, але має риси самобутності. Так, порівняно з іншими горянами, вони більш прив’язані до традиційного побутового життя. Якщо гуцули та бойки проживають досить компактно, то лемки — більш розсіяно.

Поліщуки живуть у районі українсько-білоруського міжетнічного порубіжжя. Вони мають риси як української, так і білоруської культур.

Литвини зайняли землі на схід від річки Десни, на території північних частин сучасних Сумської та Чернігівської областей, а також низки суміжних районів Білорусі та Росії.

Більшість русинів живе в Закарпатській області. Їх налічується понад 10 тис. осіб.

Головне

• У структурі сучасного населення України розрізняють титульний етнос, корінні народи та національні меншини.

• Українці становлять 77,8 % усього населення країни.

• В Україні розрізняють етнографічні групи гуцулів, бойків, лемків, поліщуків, литвинів, русинів. Вони зберегли самобутній фольклор та традиції побуту.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Розкажіть про історію формування української нації. 2. Які події найбільше вплинули на формуванням етнічної самосвідомості українців? 3. Якими є основні риси національного складу населення України? 4. За допомогою карти атласу виявіть райони компактного проживання національних меншин. 5. Назвіть особливості географії та культури етнографічних груп українців.

Поміркуйте

1. Чому етнографічні групи найбільш характерні для гірських районів та порубіжжя? 2. Чому прояв поваги до представників інших рас та націй вважається важливою складовою загальнолюдської культури?

Працюємо самостійно

З'ясуйте особливості національного складу населення вашої області. Підготуйте повідомлення за цим питанням.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.